Hlavní obsah

Snacha se zatvrdila, pomohl soud

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Dítě by nemělo vyrůstat bez prarodičů

29. 10. 2008

Babička s dědou neviděli vnučku už půl roku. Bývalá snacha se po rozvodu zatvrdila. Styk s prarodiči prý není v zájmu dítěte. Situace častější, než by se na první pohled zdálo. Co na to paragrafy?

Článek

Až do roku 1998 zákon tuto situaci neřešil. Teprve novela zákona o rodině přinesla úpravu, v níž je zakotveno právo dítěte na styk s prarodiči, sourozenci a potažmo i s osobou, která byla dítěti až do rozvodu rodičů blízká, na výchově dítěte se podílela a mezi ní a dítětem vznikly hluboké citové vztahy.

Nejprve zkusme dohodu

Ovšem pozor! Soud bude situaci řešit jen tehdy, zjistí-li, že je opravdu v zájmu dítěte. Pokud tedy nerozumní prarodiče chtějí vidět vnouče jen v rámci porozvodové přetahované a chtějí mu do poraněné duše zasévat další pochybnosti o jednom z rodičů, štvát je proti jeho novému partnerovi apod., pak s podporou soudu počítat nemohou. Soud také k jednání nepřistoupí, zjistí-li, že prarodiče se s dítětem ani v době trvání manželství nevídali, prakticky ho neznají a styk s ním si nyní chtějí vynutit jenom demonstrativně.

Než přikročíme k soudnímu jednání, pokusme se znovu o dohodu. Někdy je moudré chvíli počkat, až porozvodové emoce odezní. Během rozvodu padlo možná mezi tchyní a snachou nejedno ostré slovo, které by mělo být zapomenuto... Právě schopnost zapomenout, spolknout křivdu a usmát se, vypovídá o úrovni člověka. Kultivovaní lidé se časem obvykle dokáží domluvit. Neopodstatnělá nenávist „až za hrob" bývá rysem poněkud jednoduchého myšlení.

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Kultivovaní lidé se dokážou dohodnout

Jak vypadá písemné podání?

Žádost o úpravu styku prarodičů s nezletilou vnučkou musí být opatřena údaji o rodičích vnučky a o rozhodnutí soudu o rozvodu jejich manželství. Vlastní popis situace může vypadat například takto:

Vzhledem k tomu, že náš syn bydlel s vnučkou a s matkou nezletilé v malém bytě v průmyslové čtvrti, trávila vnučka víkendy obvykle v našem domě za městem. Rodiče tuto pomoc rádi přijímali, s ohledem na zdraví dítěte, i na to, že jsme se jí věnovali po stránce rozšiřování obzoru. Chodili jsme na výlety a podporovali aktivity předškolního dítěte. Vždy byl mezi námi hluboký vztah.

Po rozvodu se syn ze společné domácnosti odstěhoval, matka nezletilé s vnučkou zůstaly bydlet v původním bytě. Vnučka nás však přestala navštěvovat. Matka nám ji zprvu nechtěla předávat z důvodů nemoci nebo zaneprázdněnosti, později prohlásila, že není v zájmu vnučky, aby s námi udržovala kontakt. Potíže ve styku s dcerou působí i otci dítěte. Navrhujeme proto vídat se s vnučkou každý druhý víkend, 1 týden v době letních prázdnin a 3 dny v období vánočních prázdnin.

Popis situace musí být doložen důkazním materiálem, tedy např. dopisy matce se žádostí o návštěvu vnučky, případně zaznamenaným pohovorem nezletilé se sociální pracovnicí, v němž vnučka hovoří o vztahu k prarodičům. Soud v takovýchto případech po přezkoumání všech okolností prarodičům vyhoví.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek