Hlavní obsah

Terapeutka Lenka Matoušová: Nevěra neznamená konec vztahu

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Nejčastější příčinou rozpadu vztahu bývá nevěra. Pro většinu žen i mužů znamená jasný konec, protože ji nejsou schopni překonat. Je to ale opravdu jediné možné řešení?

Článek

Nevěra je velký zásah do vztahu a ne každý pár ji překoná. Stojí to za to, bojovat a zachraňovat vztah, který do té doby sice celkem dobře fungoval, ale nevěrou byl brutálně narušen? Měli bychom se o to snažit kvůli dětem? Právě o tom jsme si povídaly s psychoterapeutkou Lenkou Matoušovou z organizace Servis vztahů, která patří pod obecně prospěšnou společnost Women for Women.

Jsou si lidé nevěrní často?

Podle statistik bývá ve vztahu alespoň jednou za život nevěrných 60 % mužů a 40 % žen. Stává se to z mnoha důvodů – tím, že je každý vztah unikátní a originální, tak i důvod k nevěře má tisíc podob. Může být výsledkem neschopnosti či neochoty žít monogamně až po to, kdy partneři nevěrou řeší nějaké nenaplněné potřeby, frustrace či nespokojenost ve vztahu. A nemusí jít jen o nedostatečně uspokojené sexuální potřeby, může jít i o nenaplnění citových potřeb.

Musí být nevěra vždy důvodem k rozchodu?

Není to nevyhnutelné, nemusí. Rozhodně se vyplatí bojovat o udržení vztahu, pokud spolu mají partneři děti, rozumí si, vzájemně se respektují, mají podobné hodnoty a do budoucna se dokážou dívat stejným směrem.

Foto: Archiv Lenky Matoušové

Terapeutka Lenka Matoušová říká, že nevěra nemusí znamenat konec vztahuFoto: Archiv Lenky Matoušové

Liší se důvod nevěry u mužů a u žen? 

U obou pohlaví mohou být důvody k nevěře stejné. A bývají velmi rozmanité – od pocitů emoční prázdnoty, nejistoty, frustrace a neuspokojení nějakých potřeb po nedostatečnou intimitu, slabé ego, malé sebevědomí, nadměrnou sexuální touhu, nedostatek respektu, emočního propojení a nespočet dalších důvodů.

Sejde na tom, jestli šlo o nevěru jednorázovou, nebo o delší paralelní vztah?

Nevěra je definována jako milostný poměr s jiným partnerem mimo dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Pro každého z nás ale nevěra znamená něco jiného, každý máme hranice věrnosti nastaveny jinak. Partneři by si měli jasně definovat své hranice a měli by o nich navzájem vědět. Je jistě rozdíl, zda je nevěra jednorázová, nebo jde o dlouhodobý paralelní vztah, ale ať je jakákoliv, umí bohužel vztah zcela zničit.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Nevěra je bolestná pro podváděného, ale i pro nevěrníkaFoto: fizkes, Shutterstock.com

Jak by měl postupovat podváděný a jak nevěrník, když spolu přece jen chtějí zůstat?

Pokud k nevěře dojde, je to vždy obrovský zásah do vztahu a extrémní zranění pro podváděného partnera. Situace ale zpravidla zasáhne i nevěrníka. Jak jsme už řekli, nevěra je většinou ukazatelem toho, že se ve vztahu něco děje, něco nefunguje, drhne, neproudí. Jestli si partneři chtějí vztah i přes nevěru udržet, je vždy dobré pochopit, proč k ní došlo, zda je výsledkem něčeho, co se odehrává pouze v nevěrníkovi, nebo něčeho, co se odehrává ve vzájemném vztahu s podváděným partnerem. Společné pochopení dané situace, znovuobnovení vzájemné důvěry a zhojení bolesti je vždy tvrdá práce pro oba partnery na několik měsíců až let.

Existují vztahy, kde si partneři nevěru navzájem povolili. Jaká to musí mít pravidla?

Ano, mám zkušenost i s páry, kde se nevěra toleruje. Vždy je důležité, aby si partneři nastavili pravidla, která vyhovují oběma, a oba je dodržovali. Jen tak lze udržet vzájemnou důvěru, která je pro zachování zdravého vztahu naprosto klíčová.

Kdy je podle vás vhodné při řešení nevěry vyhledat odbornou pomoc?

Může to být užitečné, když se partneři dohodnou, že chtějí dát vztahu druhou šanci. Překonat nevěru totiž není vůbec jednoduché a pomoc párového terapeuta může velmi prospět. Odborná pomoc se hodí také v případě, když mají společné děti. I kdyby se nakonec nepodařilo vztah zachránit, je dobré nastavit pravidla tak, aby mohli partneři společně dobře fungovat alespoň jako rodiče svých dětí.

Foto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

S překonáním nevěry vám může pomoct párový terapeutFoto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

Pokud partneři chodí na párovou terapii, jak dlouho to asi trvá – je předem dán nějaký počet sezení? Nebo je to podle potřeby?

To je individuální, vždy záleží na konkrétní situaci daného páru. Některým dvojicím stačí pět až deset sezení, jiní partneři chodí roky a někteří jen občas, preventivně.

Kolik jedno sezení stojí?

U nás v projektu Servis vztahů stojí 90 minutové sezení 800 Kč. Naše společnost Women for Women je obecně prospěšná společnost, proto nabízíme lepší ceny, než je na trhu běžné.

Může na terapii chodit pouze jeden z partnerů, nebo to vždy musí být oba? A pokud tam jeden z nich chodit nechce, dá se to vykládat tak, že vztah zachovat nechce? 

Je pochopitelně lepší, pokud do párové terapie chodí oba, ale stává se, že jeden z partnerů tento způsob řešení partnerských problémů odmítá. Nemusí to nutně znamenat, že vztah zachovat nechce, jen dává přednost jinému řešení. I přesto, že do terapie přijde jen jeden z partnerů, může být terapie pro zachování vztahu velmi prospěšná.

Jde nevěru opravdu jednou provždy odpustit? Nenahlodá vztah tak, že stejně skončí, i když později?

Lze ji překonat, pokud oba chtějí. Ne všichni to však dokážou natolik úspěšně, aby jim tento dramatický zážitek neničil partnerství v budoucnosti. Vztah už nikdy není stejný, jako byl před nevěrou. Když se však partnerům podaří obnovit vzájemnou důvěru, znovu se na sebe napojí a začnou lépe vnímat, jak se ten druhý ve vztahu s nimi cítí, může být vztah do budoucna i mnohem pevnější a hlubší.

Ale kdo jednou zradil, může zradit znovu…

Může se to stát. Znám takové případy, kdy partneři jednou nevěru zvládli, dohodli se na věrnosti, znovu vybudovali důvěru a nevěrník dohodu opětovně porušil. Ale také vím o vztazích, kdy se na základě této nesmírně bolestivé zkušenosti partneři rozhodli být zcela věrní po celý další společný život. Uvědomili si, co je k nevěře vedlo, povedlo se jim nastavit to jinak, uzdravili a tím velmi upevnili své soužití. Naučili se také si víc naslouchat a případné problémy řešit včas a spolu. Vlastně díky nevěře přišli na to, co bychom měli vědět všichni, že láska a věrnost nejsou automatické, že o vztah je důležité pečovat!

Reklama

Související témata: