Hlavní obsah

Musíte si hlídat přeplatky za léky? Ne, pojišťovna vám je vrátí sama. Ale musí mít vaši adresu

Foto: Zamrznuti tonovi, Shutterstock.com

Foto: Zamrznuti tonovi, Shutterstock.com

Doplatky za léky občas představují docela velkou položku rodinného rozpočtu, zvlášť pokud užíváte pravidelně víc medikamentů a zdravotní pojišťovna je nehradí celé. Naštěstí existuje limit, a když ho překročíte, tak peníze dostanete zpátky. Kdy a kolik?

Článek

Podle údajů pojišťoven se zpátky k lidem vracejí miliony korun za přeplatky léků. Například VZP za rok 2022 vrací víc než 582 tisícům klientů skoro 681 milionů, průměrná výše přeplatku přitom byla 1169 Kč. A třeba Vojenská zdravotní pojišťovna loni vracela skoro 47 tisícům pojištěnců 68,5 milionu korun. „Z přehledu vyplývá, že z velké většiny šlo o klienty ve věkové skupině nad 70 let,“ uvádí Jan Mates z VoZP.

Za léky můžete doplácet pár korun, ale i pár stovek. Něco z toho ale můžete od pojišťoven dostat zpátky. Kdo má nárok a musíte si to hlídat?

Kdy se vracejí přeplatky za léky

Zdravotní pojišťovny jednou za čtvrtletí vyčíslují, kolik každý pacient vydal v lékárně jako doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Jestliže tato částka překročí zákonem stanovený limit alespoň o 200 Kč, jsou peníze vráceny po uplynutí daného čtvrtletí. Pokud v tomto období součet doplatků 200 Kč nepřekročí, pak přeplatek dostanete až najednou v ročním vyúčtování. A jestliže suma doplatků nepřevýší limit o dvě stovky ani za celý rok, přesune se do dalšího zúčtovatelného období a peníze vám vyplatí, až částka těchto 200 Kč přesáhne.

K vyplacení má podle zákona dojít nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit na léky překročen.

Foto: PeopleImages.com - Yuri A, Shutterstock.com

V lékárně vám na požádání vydají doklad o platbě za léky, ale hlídat si to nemusíte, to dělá vaše pojišťovna.Foto: PeopleImages.com - Yuri A, Shutterstock.com

Jaký je ochranný limit na doplatky u léků

U dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1000 Kč. Pro dospělého člověka (ve věku 18–65 let) je limit nastaven na 5000 Kč. U pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců je stanoven na 500 Kč.

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity to musejí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o zdravotním stavu. Pokud to neudělají, pak se na ně vztahuje limit podle věku. Případné změny, tedy třeba změnu stupně invalidity, musejí ve vlastním zájmu hlásit pojišťovně sami pacienti, a to co nejdříve.

Co se počítá do limitu na léky

Zdravotní pojišťovna uznává doplatky podle speciálního číselníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je aktualizován každý měsíc a obsahuje jak seznam léčivých produktů, které se započítávají, tak jejich maximální možnou cenu od výrobce i výši doplatku.

Pro vás je zásadní vědět, že vaše doplatky se počítají podle toho, kolik v dané lékárně skutečně zaplatíte. To, zda už jste překročili stanovený limit a měli byste dostat přeplatek zpátky, nemusíte nijak hlídat, je to povinnost pojišťoven. I tak si ale při nákupu léků můžete vyžádat doklad o zaplacení započitatelného doplatku s uvedením názvu léku, částky, vašeho čísla pojištěnce, razítkem lékárny a podpisem toho, kdo od vás doplatek převzal.

Foto: i viewfinder, Shutterstock.com

Pokud za léky doplácíte nad zákonem stanovený limit, dostanete peníze zpátky.Foto: i viewfinder, Shutterstock.com

Kde a jak o vyplacení přeplatku žádat?

Na otázku je jednoduchá odpověď: Nikde a nijak! Vy se o přeplatky starat nemusíte ani o ně nemusíte žádat. Vše za vás dělá vaše zdravotní pojišťovna: na základě podkladů z lékáren vyhodnocuje, zda nedošlo k překročení limitu. Pokud ano, pak vám peníze buď pošle na účet, nebo formou peněžní poukázky, podle toho, jak jste se s pojišťovnou dohodli. Spolu s částkou by vám měl dorazit i informační dopis. Na vyžádání vám může zdravotní pojišťovna poslat výpis vašeho osobního účtu, který bude částky započitatelných doplatků obsahovat.

  • Na co nezapomínat? Je jistě příjemné, když dostanete peníze zpět. Na to ale pojišťovna potřebuje mít vaše aktuální údaje, tedy minimálně adresu, kam poslat peněžní poukázku, nebo číslo účtu, jestliže chcete přeplatek posílat tam. Proto se u své pojišťovny ujistěte, že to máte v pořádku. Mnohde to zvládnete i přes internet: na stránkách pojišťoven jsou formuláře pro pojištěnce.

Jak je to s přeplatky za léky u dětí

Doplatky jsou evidovány na číslo pojištěnce (většinou to bývá rodné číslo), což platí i pro děti. Přeplatky jsou zaslány na jméno dítěte, ale na poště je samozřejmě vyplatí jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo poručníkovi – po prokázání občanským průkazem, rodným listem dítěte nebo rozhodnutím soudu či ověřenými kopiemi těchto dokladů. Můžete si nechat vystavit i průkaz příjemce či zmocněnce a pak je to jednodušší.

„Nadlimitní doplatky evidované na nezletilé dítě může VZP zasílat na bankovní účet jeho zákonného zástupce, ale je nutné vztah k dítěti doložit. Žádost je možno podat na každé pobočce,“ říká tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová. To samé platí i u všech ostatních pojišťoven.

Reklama

Související témata:
Vojenská zdravotní pojišťovna (VZP)
Doplatky na léky
Doplatky