Hlavní obsah

38 % žen zažívá domácí násilí: Které jsou nejvíc ohrožené?

Foto: Nomad_Soul, Shutterstock.com

Foto: Nomad_Soul, Shutterstock.com

Zkušenost s nějakou formou násilí má každá třetí žena v Česku. Většina z nich nikdy nevyhledá pomoc, ani se neobrátí na policii. Brzdí je strach, stud anebo neutuchající víra ve zlepšení situace. Co spojuje týrané ženy?

Článek

Podle výzkumu provedeného Sociologickým ústavem AV ČR a Filozofické fakulty UK zažije některou z forem domácího násilí za svůj život 38 procent žen. Ty tvoří celých 95 procent obětí domácího násilí. Bitím to většinou končí, ale zdaleka nezačíná. Domácího nebo partnerského násilí je spoustu druhů. Může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické či sociální.

Nejvíce ohrožené jsou děti, starší lidé, ale nejčastější skupinou zůstávají ženy. Domácí násilí je vědomý, a často velmi promyšlený způsob, jak blízkou osobu trýznit. Typické jsou stupňující se útoky proti lidské důstojnosti a zdraví, manipulace, vydírání, vynucená sociální separace a v nejhorších případech ohrožování na životě. Tyrani jsou častěji muži.

Jaké ženy patří k těm nejvíce ohroženým? Neexistuje typický pachatel, ani typická oběť, je však několik skupin, ve kterých lze oběti násilí najít častěji. Mají totiž podobné smýšlení – nízké sebevědomí či psychické závislosti na tom, kdo jim ubližuje. (Víte, jak se ubránit přepadení?) 

1. Nezaměstnané

Často jde o ženy, které získají dojem, že by se o sebe samy nedokázaly postarat – například ženy na mateřské nebo ty, které jsou dlouhodobě v domácnosti. Obvykle si myslí, že nemají jinou možnost a chování tyrana musí přetrpět. Důvody jsou různé. Například finanční závislost na partnerovi anebo sociální izolaci, kterou nezaměstnané ženy často provází.

Foto: Tiko Aramyan, Shutterstock.com

Domácí násilí zažívá každá třetí žena v Česku. Pocit méněcennosti či psychické závislosti na tyranovi, jim často brání problém řešitFoto: Tiko Aramyan, Shutterstock.com

2. Úspěšné / bohaté

Pokud jste si mysleli, že mezi oběti domácího násilí patří nejčastěji ženy bez vzdělání nebo ze sociálně slabších skupin, jste na omylu. Velmi často to totiž bývá přesně naopak. Čím úspěšnější nebo movitější žena je, tím je pravděpodobnější, že partner s násilnickými sklony, její úspěch nezvládne. Často pak shazuje její úspěchy a schopnosti, a kvůli vlastním mindrákům nebo nedostatečnému sebevědomí, si svou převahu začne dokazovat jinak.

Ani vzdělání na vysoké úrovni nezaručuje, že násilník své tyranské touhy potlačí. Naopak! Čím vyšší sociální zázemí a vzdělání obou partnerů, tím sofistikovanější bývají formy týrání a rafinovanější postupy, které nebudí na veřejnosti takovou pozornost jako podlitiny a jizvy. Vzpomeňte na film Válka Roseových. (Mají schizofrenici sklony k násilí?)

3. Seniorky

Mezi oběti patří také ženy v seniorském věku. A tyrany bývají obvykle jejich vlastní děti – častěji synové. Ti je ponižují, nadávají jim, fyzicky napadají nebo vydírají a okrádají o peníze. Když se rodiče postaví, potomci slibují, že se polepší, odprošují, dokud rodiče nepoleví, ale po čase začne vše nanovo.

V případech, kdy jsou rodiče obětí vlastních dětí, je typické, že rodiče chování potomků dlouho omlouvají a bagatelizují. Nechtějí si přiznat realitu a opakovaně uvěří slibům o zlepšení a nemají sílu vlastní děti odmítnout nebo vystěhovat ze společné domácnosti. O hrůzných činech v domovech důchodců natáčela i TV Seznam.

Foto: Halfpoint, Shutterstock.com

O některých šílených praktikách páchaných na seniorech v pečovatelských domovech vzniklo už několik reportážíFoto: Halfpoint, Shutterstock.com

Druhy domácího násilí

  • fyzické násilí - strkání, fackování, tahání za vlasy, smýkání, házení předmětů, znehybňování oběti
  • psychické násilí - slovní týrání, ponižování, zesměšňování, permanentní kontrola, výslechy, vyhrožování, vydírání
  • sexuální násilí - všechny intimní kontakty, které jsou na oběti vynucovány proti její vůli
  • ekonomické násilí - zamezení možnosti disponovat s finančními prostředky, zákaz získání zaměstnání, neposkytování finančních prostředků, vystavování hladu
  • sociální násilí - zamezení kontaktu s rodinou či přáteli, zákaz využívání komunikačních prostředků, sociální izolace

Jak pomoct týrané ženě?

Ženy se většinou za svou situaci stydí, bojí se nepochopení, samoty nebo pomsty tyrana v případě, že by přišel na její snahu o sehnání pomoci. Domácí násilí je často tím nejskrývanějším tajemstvím. Některé ženy se s tím nikdy nesvěřily ani svým nejbližším. Přesto, pokud máte podezření, že je týrán někdo z vašich blízkých, vždy se snažte pomoci.

Podpořte, ale do ničeho nenuťte

Ukažte blízké osobě, že má ve vás naprostou důvěru. Věnujte jí dostatek času k vyprávění a netlačte ji do toho, aby uváděla detaily, pokud nechce. Prozkoumejte společně všechny možné druhy pomoci - na koho se může v krizi obrátit, kam jít, jak podat trestní oznámení nebo jí pomozte sjednat schůzku u advokáta. I když to může být těžké, nechte oběť učinit vlastní rozhodnutí.

Reklama