Hlavní obsah

Demence

Článek

Demence je velmi široký pojem. Nejčastější formou je Alzheimerova choroba, velmi známá je demence jako následek mozkové mrtvice, demencí někdy končí i Parkinsonova nemoc. Mozek může poškodit také alkohol, úraz hlavy, mozkový nádor či roztroušená skleróza.

Příznaky demence

Jestliže hovoříme o demenci obecně, pak jsou jejími nejčastějšími příznaky poškození mozku, která se projevují poruchami paměti, chování, ztrátou orientace v prostoru a čase, sníženým intelektem a také zhoršenými schopnostmi vykonávat běžné aktivity. V nejkrajnějším případě jde o ztrátu soběstačnosti.

Demence

  • Popis - Poškození mozku, které se zpočátku projevuje poruchou paměti, později zasahuje intelekt i osobnost.
  • Příznaky - Porucha paměti, soustředění, ztráta orientace, změna chování, snížený intelekt.
  • Léčba - Lék na Alzheimerovu demenci neexistuje. Příznaky mohou zmírnit kognitiva, která zpomalují její průběh. Zbrzdit lze také postup vaskulární demence způsobené například mozkovou mrtvicí. Mírnit lze i psychologické příznaky a poruchy chování. Důležité však je, aby lidé trpící demencí i pečovatelé byli s těmito možnostmi obeznámeni a využívali jich.
  • Smrtnost - Ještě před deseti lety nepatřily Alzheimerova choroba a demence ani do první desítky hlavních příčin úmrtí v Česku. Loni byly už sedmým nejčastějším důvodem (mohly za smrt každé 23. ženy a každého 45. muže).
  • Prevence - Zdravý životní styl, trénování mozku.

Více o příznacích konkrétních typů demence a jak rychle postupuje, čtěte zde: