Hlavní obsah

7 zvláštních příznaků, které odhalí alzheimera

Foto: fizkes, Shutterstock.com

S vráskami bojujete drahým krémem, kvůli vadnoucím svalům posilujete a zahálet by neměl ani váš mozek. Demence sice nepřepadne každého, je ale důležité rozpoznat ji včas a zkusit její dopady zpomalit.

Článek

Mozkové buňky během života postupně ubývají a chřadne nejen vaše paměť, ale i schopnost se vyjadřovat a soustředit. Mozek stárne stejně jako zbytek těla.

K degenerativním změnám v mozku, které mohou skončit obávanou demencí, dochází u celé řady nemocí: Huntingtonovy nemoci, Creutzfeldtovy–Jakobovy choroby nebo Parkinsonovy nemoci. Nejčastější příčinou demence je ale Alzheimerova choroba, a to až v šedesáti procentech případů.

Jaké jsou časté příznaky přicházející Alzheimera?

1. Horší rozhodování a nutkavé chování

Jak bylo řečen, alzheimer je nejčastější příčinou demence. Při něm se postupně snižují především tzv. kognitivní funkce, tedy paměť, myšlení a úsudek. Pokud vám náhle dělá problém se rozhodovat, zaměňujete slova nebo býváte dezorientovaní, je na čase objednat se k lékaři. Zejména pokud jste žena.

„Tato nemoc častěji postihuje ženy než muže, a to téměř ve dvou třetinách případů,” říká specialistka na geriatrii MUDr. Ivana Doleželová a dodává: „Krizovým obdobím je jednoznačně přechod do důchodu, kdy se zcela mění denní režim a objem nároků na činnost mozku se rapidně snižuje.”

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Alzheimer se častěji objeví u žen, lidí vzdělaných a s vyšším IQ

2. Problémy s řečí

Komu se kdy nestalo, že ze sebe nemohl vymáčknout jediné slovo. Jenže v případě alzheimera nejde o „hlavu děravou“, ale vážnou poruchu. Pacienti totiž zapomínají mnohem více, slova za sebe nelogicky zaměňují a kladou do vět naprosto bez smyslu.

3. Nepochopitelné chování

Změny osobnosti provází většinu neurodegenerativních poruch. Obvyklé jsou záchvaty hněvu, sebelítosti a pláče. Člověka postihuje paranoia a úzkostné stavy, upadá do apatie. U Alzheimerovy choroby se ale může objevit i opačný extrém jako hyperaktivita, přehnaný smích, prozpěvování.

Foto: michaelheim, Shutterstock.com

Jedním z příznaků je i zmatenost a změna chování

4. Drzost a nezdravá lehkomyslnost

Pokud vás s přechodem padesátky přestaly bavit zájmy nebo jste apatičtí k pracovním povinnostem, mohlo by jít také o první z projevů demence. Dále pak lidé často zanedbávají hygienu, mizí vkus v oblékání, nemocní s alzheimerem mají ale potíž se vhodně obléknout i s ohledem na počasí. Dochází ke ztrátě sebekontroly, mizí společenský takt, roste sebestřednost.

5. Bludy a halucinace

Lidé s demencí postupně přestávají rozumět světu, ve kterém žijí, mají pocit, že všude na ně číhají nástrahy a jejich blízcí na ně útočí. Trpí halucinacemi, které jen těžko oddělují od reality, bludy v nich vyvolávají strach a s pocitem, že se jen brání, mohou být k druhým agresivní.

6. Sběratelské mánie

Zatímco letité koníčky mizí, objevují se nové zvyky a nutkavé návyky. Obtěžující může být potřeba hromadit věci, pacienti mají své domovy doslova zavalené výhodně koupeným akčním zbožím, zásobami potravin, ale i starými novinami nebo odpadem. Nutkavost se ale může projevovat i v potřebě neustále něčím zaměstnávat ruce, pacienti tak často ničí a rozmontovávají věci. Zlozvyk se ale může projevit i chorobnou žravostí i bez pocitu hladu nebo nesmyslnými úkony.

Foto: Orawan Pattarawimonchai, Shutterstock.com

Lidé s demencí nejsou schopni triviálních úkonů a jsou nakonec odkázáni na pomoc druhých nebo specializovaných center

7. Mizející čich

Odborníci překvapivě stále častěji spoléhají také na čich. U Alzheimerovy choroby dochází k jeho oslabení ještě dříve než k jiným příznakům. Včasné podchycení nemoci může postup demence zbrzdit správnou terapií a úpravou životního stylu.

Demence bohužel stále není léčitelná, i proto je třeba věnovat pozornost jakýmkoli zásadním změnám ve vašem chování a osobnosti, a to nikoli až po šedesátce. „V detekci časných fází nemoci by pomohlo, kdyby na ni praktičtí lékaři mysleli při prohlídkách svých pacientů, kteří překročili 50 let,“ doporučuje profesor Jech.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek