Hlavní obsah

Jakou hloupostí si znamení komplikují život? Typické pošetilosti podle horoskopu se týkají každého

Foto: Nicoleta Ionescu, Shutterstock.com

Foto: Nicoleta Ionescu, Shutterstock.com

Každý je v něčem hloupý či pošetilý. Podle astrologie dokonce existuje typická hloupost, která je charakteristická pro každé jednotlivé znamení zvěrokruhu. Kvůli své povaze a vlastnostem má tendenci či sklony k určitému typu chování a to se může projevit právě jako nerozumnost.

Článek

Dvanáct znamení zvěrokruhu představuje dvanáct archetypů, dvanáct základních charakteristik, souborů kladných i záporných vlastností. Astrologie je spravedlivá a žádnému znamení nepřisuzuje výrazně lepší nebo horší vlastnosti – pouze jiné. To znamená, že žádné znamení není nejchytřejší nebo nejhloupější, pouze v něčem určitém vyniká a v něčem se chová – řekněme – pošetile. Jaké jsou typické hlouposti a nerozumnosti, kterými si jednotlivá znamení obvykle nejvíc komplikují život?

Žádný obecný horoskop nepředurčuje ničí život. Sluneční znamení jsou pouze symboly určitých archetypů. Podobné znáte z pohádek či mýtů a ztělesňují je filmoví i románoví hrdinové. V tomto podání jde o určitý soubor pravděpodobných vlastností a schopností. Je jen na každém jedinci a jeho osobní vůli, které využije a které zneužije. Pamatujte: Hvězdy radí, ale váš osud neurčují!

Berani své postoje nevysvětlují

Jsou ve všem napřed, řítí se vlastní rychlostí a vlastní cestou nezatížení zkušenostmi ostatních. Mají tak sice šanci objevit překvapivé a nezvyklé poznatky, metody a řešení, ale také si kvůli své nezkušenosti či zbrklosti často nabijí nos. Svět si Berani vykládají podle vlastních potřeb, své postoje nevysvětlují – zdržuje je to. Jejich vysoká míra subjektivity bohužel způsobuje, že se cítí, jako by se jich osobně týkaly všechny události a ostatní se zabývali pouze jimi.

 • Typická hloupost: Vztahovačnost. Myslí si, že se celý svět točí okolo nich.

Býci jsou připoutaní ke svým zvykům

Jsou stálí jak ve svých sympatiích, tak bohužel i ve své zášti. Býci jsou konzervativní, nepřizpůsobiví k náhlým zvratům osudu a nesnášenliví ke všemu, co nezahrnují do svého světa. V případě neúspěchu se uchylují k omílání starých pravd až do omrzení. Občas se uzavřou do svéhlavosti a sebezničujícího maximalismu.

 • Typická hloupost: Nepoučitelně paličatí. Svoji pravdu hájí, i když už moc dobře vědí, že je to hloupost.
Foto: fizkes, Shutterstock.com

Býci jsou paličáci, a dokážou tak tvrdošíjně setrvávat i ve své hlouposti Foto: fizkes, Shutterstock.com

Blíženci mnohé začínají, máloco dokončují

Zajímají se o všechno a o nic zároveň. Čím širší je pole jejich zájmu, tím jsou povrchnější. Blíženci mívají encyklopedické znalosti, ale bez vědomí souvislostí a vnitřní účasti. O všem pochybují a s maskou drzosti rádi všechno zesměšňují nebo zlehčují.

 • Typická hloupost: Ze strachu před citovou hloubkou unikají do světa bláznů. Rádi šaškují.

Raci v sobě vláčí nostalgii po minulém

Teskní po dětství, ztracené lásce, po domově… Raci se pohybují mezi snem a skutečností, zcela odtržení od života se uzavírají do svých snů a přestávají se zajímat o vnější svět. Jejich největším problémem je snížená schopnost adaptace. Pociťují-li skutečnost jako příliš tvrdou, propadají odevzdanosti a bázlivosti.

 • Typická hloupost: Pošetilý únik před nepřijatelnou realitou.

Lvi nenávidí kritiku

Potřebují žít na výši. Snaží se získat obdiv druhých, ale často jen proto, aby byli hodni svého vlastního uznání. Lvi si kompenzují případný nedostatek sebedůvěry, v jejich očích je totiž nízké sebevědomí zcela nepřijatelná vada. V nejhorších případech proměňují přebujelost vlastního ega v jakýsi kult osobnosti. Nenávidí kritiku a sebekritika je jim v těchto případech zcela cizí.

 • Typická hloupost: Závislost na obdivu a souhlasu od ostatních.
Foto: KK_face, Shutterstock.com

Lvi touží po obdivu okolí, občas si jím kompenzují nedostatečné sebevědomí Foto: KK_face, Shutterstock.com

Panny jsou malicherné

I Panny umějí provokovat a rebelovat. Je to projev jejich skryté úzkosti, která je nutí mít všechno pod kontrolou. Někdy úzkost vyvolává i nevysvětlitelné zvraty v jejich chování, jindy směřuje k přehnaně puntičkářskému, opatrnému chování a k nezdravé hospodárnosti až skrblictví.

 • Typická hloupost: Malicherně lpějí na detailech a ze strachu před nevysvětlitelným tvrdohlavě věří jen tomu, co lze vědecky dokázat.

Váhy jsou příliš smírné

Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout, všude nacházet prostor pro dialog a dohodu, za každou cenu se vyhnout konfrontacím a roztržkám. Jejich přílišná smírnost však často vyvolává spory, hloubí příkopy a započíná války.

 • Typická hloupost: Je skrytá v jejich velké touze se všemi vyjít a všem se zalíbit.

Štíři jsou fanatici své pravdy

Připouštějí jen svůj vlastní zákon. Nesnášejí žádnou autoritu, ledaže by si ji sami vybrali. Svých fixních idejí se obvykle houževnatě drží. Štíři se prosazují v odlišnosti, která snadno přerůstá v agresivitu nebo krajnosti. Jsou citliví na bezvýchodné situace, snadno v nich podléhají dojmu, že se pohybují v bludném kruhu, ve kterém nic nejde a nic se stejně nikdy nezmění. Libují si pak v chování poznamenaném pocity viny, trestu a sebepotrestání.

 • Typická hloupost: Tendence vnímat svět černobíle a řídit se výhradně zásadou buď, anebo.
Foto: fizkes, Shutterstock.com

Štíři jsou intenzivní znamení, mají tendenci vnímat svět příliš černobíle Foto: fizkes, Shutterstock.com

Střelci rádi přehánějí

Jejich touha po svobodě nepřipouští, aby jim jakákoliv realita vnucovala nějaké meze nebo hranice. Jejich osobnost se rozpíná a nadouvá v zanícení pro věc a v superlativech. Střelci obvykle až fanaticky zastávají přesvědčení, že mají vždycky pravdu, myslí si, že jsou neomylní. Svatoušci a pokrytci, kteří bytostně nesnášejí kritiku. Žoviální a rozšafně užvanění.

 • Typická hloupost: Domýšlivost a sklony k nabubřelosti.

Kozorozi jsou nepřizpůsobiví

Obklopují se nezrušitelnými schématy a strukturami. Jsou přesní, strozí, těžkopádní, nepružní a plaší, už předem uzavření novinkám. Za jejich zdánlivým klidem a příkrým chováním se však skrývá ostrá a bolestná citlivost člověka, který nedovede vyjadřovat emoce a city. Kozorozi se nikdy nedokážou zcela plně přiřadit k druhým, ke společnosti, ke světu, musejí je tedy za každou cenu opanovat a ovládnout.

 • Typická hloupost: Strach z druhých, kvůli kterému se často izolují a stávají se samotářskými mrzouty.

Vodnáři jsou příliš výstřední

S chutí sobě vlastní ruší všechny normy a konvence i rutinu házejí na smetiště dějin. Frenetický smysl pro všechno nové je nutí rozmetávat hranice všeho v neustálém víru revolučních koncepcí a futuristických vizí. Pokud Vodnářům život nedovolí projevit jejich jedinečnost a uskutečnit ideály, utíkají do jakési rezignace, bolestného podřízení – v lepším případě doplněného sarkastickým humorem.

 • Typická hloupost: Nepřizpůsobivost. Žijí ve své realitě, která se skutečným světem nemusí mít nic společného.

Ryby lžou i samy sobě

Obojaký charakter tohoto znamení ho předurčuje k fabulaci, chimérám, nejasnostem i lžím. Při bezprostředním nebezpečí obvykle hledají útočiště ve světě přeludů a vnitřních vidin. U některých strach z iracionality naopak vyvolává posedlost logickou přesností a prudké odmítání každého romantického vznětu. Charakteristická poddajnost znamení vytváří i výjimečný oportunismus a někdy Ryby proměňuje i ve velmi nebezpečné dravce.

 • Typická hloupost: Podléhání vlastním blouznivým představám o sobě samých i světě kolem.

Horoskop na každý den pro vaše znamení najdete na Proženy.cz.

Reklama