Hlavní obsah

Jak může covid pomoci pacientům s chronickou únavou?

Foto: ViDI Studio, Shutterstock.com

Foto: ViDI Studio, Shutterstock.com

Covid způsobuje velkou únavu, která často přetrvává i po odeznění nemoci. Lékaři se na tento fenomén zaměřili. Díky tomu je naděje, že se podaří najít pomoc i pro pacienty žijící se syndromem chronické únavy, který s covidem nesouvisí a který vědci doposud opomíjeli.

Článek

Únava je běžnou součástí života. Co když se ale najednou začne záhadně stupňovat natolik, že vám znemožní vstát z postele, ujít i tu nejkratší vzdálenost, nebo dokonce jen sledovat televizi, protože nesnesete světlo z obrazovky? Tak se projevuje myalgická encefalomyelitida (ME/CFS) známá také jako chronický únavový syndrom. Bohužel ale na takto postižené okolí občas nahlíží jako na simulanty. To se teď nejspíš změní k lepšímu. Díky tomu, že se stejné příznaky objevují i po prodělání covidu, se vleklou únavou začali vědci konečně více zabývat.

Foto: Cookie Studio, Shutterstock.com

Únava je běžnou součástí života, když vám ale znesnadňuje normální fungování, jako byste žili jen napůlFoto: Cookie Studio, Shutterstock.com

Chronický únavový syndrom (ME/CFS)

Nikdo o něm moc neví, ale zdá se, že chronický únavový syndrom spouští virové a bakteriální infekce. „Po nemoci se projeví oslabující příznaky, jako je právě nevysvětlitelná únava. Ale také bolesti svalů a kloubů bez viditelných známek zánětu, mozková mlha, poruchy spánku i paměti. Nálada je permanentně špatná, nesoustředíte se a máte pocity na omdlení. Objevuje se i bušení srdce, nevolnosti a bolesti hlavy při změně polohy,“ popisuje Jana Nováková, neuroložka se zaměřením na psychosomatiku a zpomalení biologického stárnutí organismu.

Foto: oliavvvesna, Shutterstock.com

Pro pacienty s ME/CFS může být velmi obtížné i jen vstát z posteleFoto: oliavvvesna, Shutterstock.com

Co mají long covid a ME/CFS společného

Stejné potíže provázejí i long covid (česky dlouhý covid) neboli postcovidový syndrom. „Koronaviry, podobně jako chřipkové viry nebo původci mnohých dalších virových onemocnění, jakými jsou například spalničky nebo příušnice, mají schopnost napadat náš nervový systém,“ vysvětluje profesor Libor Grubhoffer, přední český virolog a ředitel Biologického centra AV ČR.

Jak se chronická únava léčí

Bohužel dosud neexistuje žádná pořádná léčba, lék ani prevence. Lékaři nevědí, proč se tento syndrom u někoho rozvine a u jiného ne. „Určitou roli mohou hrát individuální dispozice a funkce imunitní obrany,“ říká Libor Grubhoffer.

Léčba je tedy cílena na mírnění zatěžujících symptomů. Víceméně jde o to, přizpůsobit se nové situaci: respektovat své možnosti a šetřit se jak mentálně, tak fyzicky. Zhoršení symptomů totiž často nastává 12–48 hodin po nadměrné fyzické nebo mentální zátěži a může trvat několik hodin, dnů, týdnů i měsíců – u každého je to individuální.

„Léčba ME/CFS musí být komplexní a zahrnovat celou řadu postupů cílených na stimulaci imunity, vnitřního prostředí, doplnění hormonálních hladin, ale i psychoterapii a relaxační metody,“ říká Jana Nováková. Právě taková péče ale dnes pacientům často není dostupná.

Foto: lenetstan, Shutterstock.com

Syndrom chronické únavy nebo long covid? Vyjde to nastejno, obojí se špatně léčíFoto: lenetstan, Shutterstock.com

Naděje lidí s únavovým syndromem

V dřívějších studiích, bez souvislosti s covidem, se syndrom chronické únavy objevil po prodělání infekčního onemocnění přibližně u jednoho z deseti pacientů. Pokud by to platilo i pro covid-19, mohlo by se podle harvardských vědců v příštím roce 2022 objevit až 20 milionů případů long covidu. Výsledkem by byl obrovský nárůst pacientů s postinfekčním únavovým syndromem.

Proto se vědci začali problémem intenzivně zabývat a to přináší naději i pacientům s ME/CFS. „Doufejme, že v případě long covidu se prokáže schopnost postižených složek nervové tkáně se regenerovat,“ uzavírá profesor Grubhoffer.

Reklama