Hlavní obsah

Za rozbitý mobil nebo koleno můžou na letních táborech někdy i vedoucí: jak předejít problémům?

Foto: Vikulin, Shutterstock.com

Foto: Vikulin, Shutterstock.com

Posíláte ratolesti s oblibou na tábor? Děti se zabaví a vy získáte dobrý pocit, že je o ně postaráno, zatímco vy musíte chodit do práce… Ale můžete být opravdu v klidu, když předáte odpovědnost za potomky a jejich věci někomu dalšímu?

Článek

Dětské tábory jsou oblíbené nejen u dětí, ale i u rodičů. Co když se ale na táboře něco semele? Víte, jak se to řeší a kdo má za poškozenou drahou věc nebo zranění odpovědnost a jak můžete rizika nehod minimalizovat?

Mobil rozbitý na táboře

Většina dětí si chce vzít na tábor mobil, byť vedoucí žádají opak. Kdo odpovídá za to, když telefon někdo poškodí? „Posuzuje se to podle konkrétní situace: obecně nesou odpovědnost ti, komu bylo dítě svěřeno, tedy vedoucí tábora. Pokud byl ale mobil předem zakázaný, pak vedoucí nemohl předpokládat, že ho někdo má, a nemohl tak zabránit jeho zničení. Pak by za způsobenou škodu odpovídat nemusel,“ upozorňuje advokátka Karolína Nová.

Jestliže mobil zakázán nebyl, posuzují se okolnosti. „Kdyby bylo dítě, které poškodilo cizí mobil, starší 13 let, muselo by škodu nahradit, pokud bylo schopno posoudit následky svého jednání. U mladšího dítěte musí škodu nahradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled, tedy nejčastěji oddílový vedoucí. Kdyby k zanedbání dohledu nedošlo, museli by škodu nahradit rodiče viníka,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Tento postup se vztahuje na poškození všech cenných věcí, i proto je lepší je dětem s sebou nedávat. Většina takových událostí končí domluvou vedoucích a rodičů, ovšem náhradu škody lze řešit i soudně.

Foto: Maximumm, Shutterstock.com

Kdo bude odpovídat za škodu vzniklou třeba na mobilu, který jste dali dětem na tábor?Foto: Maximumm, Shutterstock.com

Zranění dítěte na táboře

Vedoucí na táboře by měli volit aktivity, které odpovídají schopnostem dětí. I tak se ale může stát, že k úrazu dojde. „Pak se posuzuje i to, zda část viny nenese samotné dítě, pokud neuposlechlo výslovné pokyny vedoucích. Kdyby v této souvislosti někdo žádal náhradu škody, pak bude snížena právě podle podílu dítěte na této události,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Krádež na táboře

Na táboře může dojít i k trestnému činu. Patří sem krádež, ublížení na zdraví, podání alkoholu dítěti nebo ohrožování mravní výchovy. Dopustit se jich mohou vedoucí i děti, ale trestněprávní odpovědnost vzniká až dovršením 15 let věku.

Řešit se může trestný čin krádeže, kdyby byla škoda nad 10 tisíc. Pod tuto částku to je bráno jako přestupek. I v případě, že by byl viník známý, nebyl by trestně odpovědný, kdyby mu nebylo 15 let. Ovšem náhradu škody by po něm mohl poškozený požadovat, a pokud by ji viník nemohl uhradit, musel by to udělat jeho právní zástupce, tedy rodiče. Většinou to ale dopadne tak, že je-li viník odhalen, většinou věc vrátí a vše je vyřízeno.

Odpovědnost instruktorů

Problém může nastat i ve vztahu vedoucích a instruktorů, jimiž často bývají studenti ve věku 15 až 18 let. Ti jsou podle zákona také děti, a proto je zapotřebí, aby tak byli vnímáni: hlavně vzhledem k odpovědnosti za osoby jim svěřené a také požívání alkoholu. Odpovědností dospělých vedoucích je, aby vždy pečlivě posoudili schopnosti instruktorů a okolnosti, které mají zvládnout. Kdyby jejich schopnosti neodhadli dobře, pak by odpovědnost za nehodu byla pravděpodobně na dospělých vedoucích, kteří od rodičů převzali děti do péče.

Foto: LightField Studios, Shutterstock.com

Alkohol by na táboře neměl být ideálně vůbec, ale když, tak výhradně jen pro dospělé vedoucí a v minimálním množstvíFoto: LightField Studios, Shutterstock.com

Jak krizovým situacím předcházet?

Co jako rodič můžete udělat, abyste minimalizovali rizika? Zásadní je vybrat tábor s dobrými referencemi a neméně důležité je potomkům důrazně doporučit, aby dodržovali táborová pravidla, je to v jejich zájmu. Také je dobré jim nedávat mobil, pokud to vedení tábora požaduje. Je-li to podle vás nutné, pak o tom vedoucí informujte, aby mohli riziko poškození minimalizovat. Dítě můžete na tábor také pojistit třeba formou krátkodobého úrazového pojištění, které kryje i majetkové škody.

Reklama