Hlavní obsah

Realisté mají proti snílkům jednodušší život. Osvojte si jejich návyky a usnadněte si ten svůj

Foto: Konstantin Savusia, Shutterstock.com

Foto: Konstantin Savusia, Shutterstock.com

Kolikrát vám někdo řekl, abyste uvažovali realisticky, abyste byli v mnoha věcech praktičtější? Ať už v práci, doma nebo ve volném čase, praktičtí lidé mají v něčem opravdu jednodušší život. Čemu se od nich můžete přiučit?

Článek

Úspěšní lidé bývají často velmi praktičtí. Vědí, co jim v práci funguje, díky čemu se jim daří lépe řešit problémy nebo vycházet s ostatními lidmi. Oslovili jsme odbornice a s jejich pomocí dali dohromady základní vlastnosti praktických lidí. V čem a proč se od nich můžete inspirovat?

1. Reálná očekávání

Mezi praktickými lidmi určitě nenajdete mnoho snílků. Naopak, tito lidé rozvíjejí myšlenky a činy na základě skutečnosti a zkušeností. Díky tomu si mohou stanovit realistické cíle, které se jim zpravidla daří dosahovat, a to je žene dál. Také moc dobře vědí, že přehnaná očekávání se plnit nedaří a to vede k frustraci.

„Zároveň jsou optimisté, protože věří, že cílů dosáhnout lze. Mají pozitivní zkušenost s tím, že když se do něčeho pustí, obvykle to dobře dopadne. Tím se upevňuje jejich přesvědčení, že když něco začnou, dosáhnou úspěchu, což je přirozeně motivuje,“ vysvětluje Alexandra Hrouzková, psycholožka, psychoterapeutka a členka ČAP.

Stanovovat si realistické cíle je dovednost, která se dá naučit. „K cestě za cílem se dá přistoupit jako k procesu, v jehož průběhu můžete postupně dosahovat drobných, dílčích cílů. Nezapomeňte se za to odměnit, získáte tím chuť a sílu pokračovat,“ radí Jana Hostovská, psychoterapeutka a členka ČAP.

Foto: Olesya Kuznetsova, Shutterstock.com

Pokud máte nějaký velký cíl, je ideální postupovat po menších krůčkách Foto: Olesya Kuznetsova, Shutterstock.com

2. Zdravé sebevědomí

Úcta a respekt k sobě samému jsou hnacím motorem úspěchu. Právě ony pomáhají praktikům rozvíjet zdravé sebevědomí, díky kterému snadněji realizují své nápady a nebojí se prosadit svůj názor. Praktičtí lidé většinou umí přijímat sami sebe, znají své ctnosti i nectnosti, umí se pochválit i namotivovat, umí se vyrovnat i s tím, že udělali nějakou chybu, kterou zároveň dokážou využít ve svůj prospěch.

3. Práce s časem

Čas je vzácný, praktičtí lidé si ho pečlivě organizují a plánují. Dávají prostor věcem, které chtějí stihnout, nezabývají se tím, čím nemusejí a co za ně může udělat někdo jiný. Zároveň jsou flexibilní, protože vědí, že život je pohyb a během dne se může spousta věcí změnit, tedy nic nelze naplánovat do detailu. To jim umožňuje rychle reagovat a nenechat se rozhodit tím, že všechno nejde podle plánu.

„Což však neznamená, že jsou jako nějací roboti, kteří se neustále věnují povinnostem. Naopak, tito lidé umí vědomě každý okamžik zužitkovat tak, aby byl pro ně v danou chvíli co nejpřínosnější. Někdy jej naplní prací, které se chtějí věnovat, jindy se věnují odpočinku, volnočasové aktivitě. Tyto situace mají společné to, že v každém takovém čase, který vědomě a příjemně zužitkovávají, jsou plně přítomni a plně se věnují právě oné jedné zvolené aktivitě, ať už je to práce, sport, zábava, četba či relaxace,“ říká Alex Hrouzková.

A Jana Hostovská zmiňuje, že plánování času je navíc důležitou součástí psychohygieny. „Tím, že se učíte zacházet s časem užitečně a efektivně, předcházíte stresu. Je přitom ovšem nutné myslet nejen na povinnosti, ale i na odpočinek,“ zdůrazňuje.

Foto: G-Stock Studio, Shutterstock.com

Když pracují, tak pracují, když si užívají volna, užívají si. NaplnoFoto: G-Stock Studio, Shutterstock.com

4. Risk je zisk

Když to okolnosti vyžadují, nebojí se praktici riskovat. Umí se rychle rozhodovat, předtím ale vždy pečlivě zváží všechna pro a proti. Nebojí se jít dokonce proti vlastnímu přesvědčení, pokud je to pro danou situaci nejlepší. Souvisí to s jejich výše zmiňovanou flexibilitou. Díky tomu jsou skvělými vůdci v dobách krize. Za všechny mluví příklad Winstona Churchilla.

5. Zásada jednoduchosti

Co je nejjednodušší, to bývá často nejfunkčnější. Proto praktici často vyznávají jednoduchost a to ve všech směrech – v komunikaci, v oblékání, v rozhodování, ve vkusu. Nechtějí ztrácet čas zbytečnostmi, takže nevymýšlí komplikovanosti. Ale pozor, co je jednoduché, nemusí být zároveň lehké. Třeba myšlenka „Když ráno dřív vstanu, nebudu tolik spěchat a zapomínat.“ Kolikrát jste si to možná pomysleli i vy! A možná také víte, že změnit zvyky opravdu nejde tak lehce. Ale cesty jsou. Pokud chcete do praxe uvést nějaký nový návyk, zkuste použít třeba pravidlo 21 dní.

Reklama