Hlavní obsah

Jak se žije s nemocí, kterou má méně než 5 lidí ze 100 000

Foto: H_Ko, Shutterstock.com

Foto: H_Ko, Shutterstock.com

Nemohou dýchat, dělá jim obtíže polykat, otékají, slábnou, nedovedou se o sebe postarat, mnohdy umírají velmi mladí. Pojďte si v rámci Dne vzácných onemocnění, který připadá na 28. únor, připomenout osudy rodin, které vzácná choroba postihla. O co se vůbec jedná?

Článek

Co to jsou vzácné choroby? Toto označení dostávají nemoci, které postihnou méně než pět lidí z deseti tisíc. Extrémně vzácné jsou pak ty, které má méně než jeden člověk z dvou set tisíc. Většinou jde o vrozené poruchy, které se často projeví už v útlém dětství, i když onemocnět lze i v dospělosti. Bohužel asi 30 % postižených dětí zemře do pěti let věku.

Jak vzácné jsou vzácné choroby?

Některou z vzácných chorob má u nás asi šest set tisíc lidí, v EU to je asi třicet milionů osob. Ačkoli to vypadá jako vysoké číslo, pacientů s konkrétní chorobou je vždy jen pár, protože do této kategorie patří něco mezi šesti a osmi tisíci diagnóz. A jsou tak výjimečné, že se běžný lékař za celou praxi nemusí s žádným takovým pacientem potkat a o nemoci může vědět jen z literatury. Vždy to tedy znamená náročnou cestu k diagnóze, hledání nejvhodnější léčby a většinou i velkou zátěž pro rodinu, která o nemocného pečuje.

Co patří mezi vzácné choroby

A jaké nemoci patří mezi vzácné? Jsou velice rozmanité. „Nejčastější jsou dědičné metabolické poruchy, systémová autoimunitní a revmatologická onemocnění, některá kardiovaskulární a endokrinologická onemocnění, poruchy imunity a autoinflamatorní (horečnatá) či nervosvalová onemocnění. Patří sem i  onkologické nemoci a cystická fibróza,“ vypočítává profesor Tomáš Honzík, přednosta Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN.

Léčba vzácných nemocí bývá nejistá

Vzhledem k tomu, že jedinců s jednotlivými vzácnými chorobami je málo, sbírají lékaři zkušenosti s léčbou jen obtížně. A proto u nás vznikla centra, která spolupracují s experty mnoha oborů a jsou schopna poskytnout potřebnou komplexní péči. Navíc patří do Evropské referenční sítě center pro vzácná onemocnění a mohou těžit z mezinárodní spolupráce. „Není reálné, abychom v naší zemi měli odborníky na každou vzácnou nemoc, takže spolupráce s experty v jiných zemích EU je naprosto klíčová,“ říká předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Anna Arellanesová. Naštěstí medicína stále hledá nové metody diagnostiky i léčby a dává tak naději na lepší život dalším a dalším nemocným.

Pro péči je důležitá také spolupráce odborníků a pacientských organizací, ty jsou zastoupeny i v poradním orgánu ministra zdravotnictví – v Pacientské radě. Jejich zkušenosti se hodí například při tvorbě zákonů, které by měly nemocným i jejich rodinám zlepšovat život.

Co to jsou vzácná onemocnění?

Vyskytují se u méně než pěti lidí z každých 10 000. Extrémně vzácná onemocnění se objevují u méně než jednoho člověka z 200 000. Většinou postihují nemocné dlouhodobě nebo celoživotně a mívají závažný, až život ohrožující průběh. Z 80 % se jedná o vrozené poruchy, které se projevují už v dětství. Určení diagnózy bývá zdlouhavé, obtížné a ne vždy se to podaří hned v dětství.

Nemoc zasáhne celou rodinu

Rodiny těžce nemocných dětí potřebují pomoc nejen s léčbou, ale i s psychickou podporou, aby se dokázaly v náročné situaci zorientovat. I té se jim dostane, pokud ji potřebují. „Někdy jsou naše služby více krizově intervenční, když pracujeme s rodinami v prvotním šoku a strachu, jindy převažuje činnost poradenská, aby rodiče rozuměli tomu, co je čeká, kam se mají obrátit, a sami si urovnali v hlavě, kterým směrem chtějí jít,“ říká profesor Jan Michalík, vedoucí Centra provázení, které nabízí oporu rodinám dětí se závažnou diagnózou ihned po sdělení diagnózy.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Vzácné nemoci jsou oříškem i pro mnohé lékaře. Jsou totiž tak neobvyklé, že se s nimi mnozí v životě nesetkali a ani se o nich neučili během studií. Proto bývá těžké dobrat se správné diagnózyFoto: fizkes, Shutterstock.com

Dnes nás už na pohotovosti znají

Jaký je život se vzácnou chorobou, to dobře ví Michaela Kleinová. Její synové Dominik a Leoš zdědili po otci nevyléčitelné onemocnění zvané hereditární angioedém. Projevuje se častými otoky na různých částech těla, které nejen bolí a ztěžují pohyb, ale navíc mohou akutně ohrozit život. „Je to nekonečný boj, ale snažíme se žít vyrovnaně,“ říká maminka. V Jihočeském kraji jsou její synové s tímto onemocněním jediní: „Dnes už nás na pohotovosti dobře znají. Když přijde ataka a musíme do nemocnice, stačí nahlásit jméno a lékaři vědí, co mají dělat. Začátky byly ale těžké – museli jsme všude vysvětlovat, co tato nemoc obnáší. Ani dětská lékařka se s ní nikdy nesetkala.“

V případě vzniku vážného otoku je důležité co nejrychleji podat do žíly lék vyrobený z plazmy. Protože tuto tekutinu nelze vyrobit uměle, pacienti plně závisejí na dárcích krevní plazmy. „Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Darováním plazmy pomáhají dárci zachránit nebo vylepšit lidské životy,“ vysvětluje MUDr. Miroslav Šuta z odběrového centra Amber Plasma. Nové možnosti se už objevují i v kategorii preventivních léků, které mají zabránit vzniku otoku. Bohužel terapie, která by onemocnění vyléčila, zatím neexistuje.

Na zápas i do školy s injekcí

Dnes je Dominikovi jedenáct a Leošovi čtrnáct let. Jsou často nemocní a musejí dohánět zameškané učení. Riziko vzniku otoků je limituje ve všech oblastech. „Mladší syn chtěl hrát fotbal a hokej, ale nebylo to možné. Teď hraje baseball a jde to jen proto, že nám vycházejí vstříc. Když jedou na zápas, má s sebou Dominik injekci a lékařskou zprávu a všichni vědí, jak postupovat, kdyby se otok objevil. A stejné je to ve škole. Učitelé jsou skvělí, mají k dispozici injekci a vědí, kdy mají okamžitě volat rychlou,“ říká Michaela Kleinová. A je to zapotřebí – otoky totiž může vyvolat i stres z písemky, počasí nebo menší úraz.

Foto: Archiv rodiny

Leoš a Dominik. Při hereditárním angioedému náhle neotékají jen končetiny, ale třeba také dýchací systém, ledviny či jakákoliv jiná část těla a hrozí udušení, selhání orgánů či vážné trvalé následkyFoto: Archiv rodiny

Příběhy rodin, které změnila nemoc

O tom, jak se se vzácnou nemocí dítěte vyrovnat, jste se mohli dočíst i na našem webu. Většinou jste nezůstali lhostejní a tyto rodiny jste podpořili finančně i dobrým slovem:

Chcete se dozvědět o vzácných onemocněních víc z nejlepších zdrojů? Podívejte se na portál Orphanet, který shromažďuje odborné znalosti, a najdete tu třeba i český slovník názvů.

Reklama

Související témata:
Vzácná onemocnění
Kvalita života