Hlavní obsah

Extrémně veselá nálada a nulová potřeba spánku? I takto se dá charakterizovat mánie

Foto: Minerva Studio, Shutterstock.com

Foto: Minerva Studio, Shutterstock.com

Přehnaná veselá nálada doprovázená nadměrnou energií a nulovou potřebou spánku? I takto se dá charakterizovat mánie. Jak přesně se projevuje a jaká je její příčina?

Článek

Mánie spolu s depresí patří mezi afektivní poruchy, jež jsou označovány také jako poruchy nálady. Projevuje se přehnaně povznesenou i podrážděnou náladou a návaly energie. Pokud tento stav trvá 4 dny, mluvíme o hypománii. Pokud stav trvá déle než týden, už ho nazýváme mánií. Může se vyskytovat i opakovaně, v takzvaných epizodách.

Jak poznat mánii

Při mánii je nálada extrémně zvýšená, veselá či podrážděná, a trvá alespoň týden. Člověk bývá doslova nabitý energií a nepotřebuje spát, jíst ani pít. Je extrémně neklidný, nesoustředěný a přehnaně hovorný. Myšlenek má tolik, že není schopen je logicky komunikovat a ventilovat. V projevu se nedá zastavit a mnohdy nám může připadat, že to, co říká, je nesrozumitelné a nedává to smysl.

Člověk může při mánii ztrácet sociální zábrany a mít velkou sebedůvěru nebo pocit velikášství či pocit atypické výjimečnosti. Není schopen dodržovat sociální normy, jako je třeba chození do práce nebo nákup. Obvykle se chová nezřízeně, impulzivně a nepředvídatelně.

V manické epizodě běžně rozhazuje své úspory zcela cizím lidem, nakupuje nesmyslné věci, na které si navíc mnohdy bere půjčky. Sexuální energie a apetit jsou také extrémně zvýšené, což může vést k rizikovému chování.

Pokud je mánie doprovázena psychotickými příznaky, pak může člověk trpět bludy nebo halucinacemi. Nejčastěji se jedná o bludy náboženské, erotomanické a halucinace sluchové.

Foto: Jag_cz, Shutterstock.com

V mánické fázi člověk například hodně nakupuje a rozhazuje penízeFoto: Jag_cz, Shutterstock.com

Mánie a deprese

Mánie se může objevit i jako příznak bipolární-afektivní poruchy. V tomto případě se střídá depresivní epizoda s manickou. Dále také u schizoafektivní poruchy, psychózy schizofrenního charakteru nebo v důsledku intoxikace návykovou látkou. Příčinou mohou být poruchy neurotransmiterů, ale také vrozené predispozice.

Hypománie

Hypománie je taková mírnější forma mánie. Je typická veselou či podrážděnou náladou, která trvá minimálně čtyři dny. Člověk během hypománie může být povznesený, neklidný, nadměrně hovorný, roztržitý a může mít obtíže s pozorností. Může být nadměrně a nezvykle aktivní a mít spoustu energie.

V této fázi člověk nepotřebuje spánek, jelikož necítí únavu. Zároveň zrychleně navazuje vztahy a má přehnaný sexuální apetit a energii. Dodržuje však pravidla a své normy, jako je třeba chození do práce. Setkáváme se s ní obvykle v začátku a závěru manické epizody.

Jak se léčí mánie

V případě podezření na manické stavy byste měli neprodleně kontaktovat psychiatra, který zvolí vhodnou diagnostiku a následný postup včetně medikace. Při mánii obvykle psychiatr nasadí stabilizátory nálady. V případě psychotických příznaků se volí antipsychotika. V některých případech se nasazují i antidepresiva a další léky.

Je vhodné farmakoterapii kombinovat s psychoterapií, která může být samozřejmě během manické epizody náročněji proveditelná a je často možná až ve fázi klidu, v případě bipolární-afektivní poruchy tedy ve stavu deprese.

Mánie

  • Popis: Afektivní porucha
  • Příznaky: Extrémně veselá nálada, přebytek energie, velká sebedůvěra, impulzivnost, minimální potřeba spánku, člověk může ztrácet sociální zábrany a mít velkou sebedůvěru.
  • Léčba: Léky podle doporučení psychiatra, stabilizátory nálady, antipsychotika, antidepresiva
  • Prevence: Kromě dodržování zásad pro udržení psychického zdraví žádná neexistuje.

Reklama