Hlavní obsah

Bipolární afektivní porucha: Mezi sebevraždou a všemocností. Tahle nemoc likviduje život i rodinu

Foto: Image Point Fr, Shutterstock.com

Foto: Image Point Fr, Shutterstock.com

Při bipolární afektivní poruše, dříve se jí říkalo maniodepresivní psychóza, jde o vážné psychické onemocnění, při kterém dochází k prudkým změnám nálad. Nemocí trpěl například herec Miloš Kopecký či spisovatel Ota Pavel, který ji popisuje i ve svých knihách. V současné době trápí třeba zpěváka Richarda Müllera nebo Mariah Carey.

Článek

V případě bipolární afektivní poruchy se střídají období velkého nadšení plného energie se stavy naprosté deprese a neschopnosti k jakékoliv aktivitě.

Je důležité si uvědomit, že bipolární porucha patří mezi takzvané psychózy a je to stejně závažné psychiatrické onemocnění jako deprese. To znamená, že i manická fáze není jen rozjařenost. V manické fázi člověk ztrácí kontrolu nad svým jednáním. U některých pacientů se objevují i bludy. Jejich schopnosti jsou podle nich dané bohem nebo prošli osvícením nejrůznějších duchovních směrů, případně se rovnou napojili na vesmírný zdroj nevyčerpatelné síly.

Jeden z významných českých psychiatrů Kamil Kalina popsal poruchu velmi výstižně těmito slovy: Mánie je pestrý cirkusový stan postavený nad jámou deprese. Zatímco o depresi má většina lidí poměrně jasné povědomí, málokomu je ale jasné, co to je ta mánie? Jak vypadá ten cirkusový stan?

Představte si to asi takto: Zažili jste někdy velmi dobrý den? Den, kdy vám práce jde o ruky, máte dobrou náladu a žádný cíl není nesplnitelný? Tak to je jen slabý odvar manického stavu.

Příznaky bipolární poruchy

Jako u jiných závažných poruch a duševních nemocí jde o sníženou schopnost člověka posoudit vlastní stav. Potíží si proto spíše všimne okolí než člověk sám. Přesvědčení, že svět se řítí do záhuby v depresivní fázi a naopak jistota, že nic není problém ve fázi manické, je velmi hluboké a téměř nevyvratitelné.

Manickou fázi mohou provázet následující symptomy

 • nepřiměřená a rozjařená nálada
 • nadšení pro určitou věc může přecházet až do agresivity
 • zrychlené pohyby a velká roztržitost
 • rychlé a nepřetržité mluvení, často páté přes deváté
 • překračování sociálních norem, oslovování lidí na ulici, hlasité projevy na veřejnosti apod.
 • riskantní chování a nadměrná sebedůvěra, pocit všemocnosti
 • poruchy myšlení, bludy, halucinace
 • zvýšené libido (sexuální touha)
 • snížená potřeba spánku

Depresivní fázi mohou provázet následující symptomy

 • smutek, sklíčenost a beznaděj
 • nezájem až apatie
 • přerušení kontaktů a omezení komunikace
 • sebevražedné myšlenky
 • pospávání během dne a problémy se spaním v noci
 • problémy s jídlem – nechutenství nebo mechanické přejídání
 • v těžkých případech bludy (např. paranoia), halucinace
 • snížené libido (sexuální touha)
Foto: Stock-Asso, Shutterstock.com

U bipolární poruchy se střídají manické fáze s depresivnímiFoto: Stock-Asso, Shutterstock.com

Co je to bipolární porucha

Jedná se o poměrně vzácnou duševní poruchu a týká se jen asi jednoho procenta lidí. Charakteristické je střídání manických stavů a depresivních propadů. Existují dva typy nemoci, při první se mohou střídat dramatické manické fáze s hlubokými depresemi. U druhého typu jsou manické fáze mírnější, odborně se jí říká hypomanie.

Důležitým vodítkem, zda se jedná o bipolární poruchu, je délka trvání jednotlivých fází. Depresivní by měla trvat nejméně dva týdny a manická pak nejméně týden.

Co je příčinou poruchy osobnosti?

Přímou příčinou bipolární poruchy je pravděpodobně neurochemická nerovnováha v mozku. Aby k ní došlo je nutné mít určité zděděné dispozice anebo dát mozku pořádnou chemickou „ránu“ v podobě zneužívání drog (včetně alkoholu) nebo psychofarmak. Bezprostředním spouštěčem může být také silný psychický stres. Například úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání.

Jak dostat nemocného s bipolární poruchou k odborníkovi?

Většinou je třeba určitého tlaku okolí, aby se dotyčný dostal do péče psychiatra a psychoterapeuta. V případě bipolární poruchy je přitom primárním cílem psychiatrická péče. Teprve po stabilizaci je možné využít psychoterapii.

V krajních případech je vhodné volat záchrannou službu. Jde především o situace, kdy je dotyčný nebezpečný sobě nebo okolí. V depresivní fázi je to akutní riziko nebezpečí sebevraždy, v manické fázi pak jde o rizikové chování.

Jak se léčí bipolární afektivní porucha?

Závažnost a hloubka bipolární poruchy vyžaduje velmi profesionální přístup. Klíčem jsou v současné léčbě kombinace psychofarmak podle jednotlivých fází poruchy a výskytu symptomů. Využívají se jak stabilizátory nálady a antidepresiva, tak antipsychotika.

Přitom je nutný velmi citlivý přístup pod plným lékařským dohledem čili na lůžkovém oddělení psychiatrie, protože snaha dostat pacienta v manii do klidu pomocí léků, může v určitě chvíli způsobit opačný efekt.

Další možnou metodou je elektrokompulzivní terapie EKT nebo například terapie bděním. Mezi podpůrné terapie pak řadíme muzikoterapii nebo ergoterapii (léčba prací).

Psychoterapie přichází na řadu až ve fázích zklidnění, kdy je možné navázat s pacientem dostatečně hlubokou vazbu. V prvé řadě je nutné, aby dotyčný díky odborníkům porozuměl tomu, co se ním dělo a děje. V druhém kroku se psychoterapie soustřeďuje na zvládání různých stresorů, které by mohly být spouštěči bipolární afektivní poruchy.

Bipolární porucha

 • Jiné pojmenování - Maniodepresivní psychóza
 • Popis - Psychické onemocnění, které zasahuje do života nejen nemocného, ale i jeho rodiny. Proto je často potřeba terapie i pro nejbližší.
 • Příznaky - Střídání nálad, emocí, zejména depresivní a manické fáze.
 • Inkubační doba - Propuká většinou v pubertě nebo v mládí, v pozdějším věku se může projevit v důsledku jiných potíží, třeba v případě alkoholismu, užívání drog nebo nějakého psychického traumatu.
 • Léčba - Antidepresiva, antipsychotika, stabilizátory nálady, elektrokompulzivní terapie EKT, podpůrná léčba v podobě psychoterapie
 • Smrtnost - Na samotnou nemoc se neumírá, pacienti ale mají větší sklony k sebevraždě.
 • Prevence - Nemoci nejde předejít, pomáhá dostatek odpočinku, spánku a minimalizace stresu.

Odborná spolupráce: Psycholog Mgr. Tomáš Vašák

Reklama