Hlavní obsah

Chcete ušetřit za energie? Řekněte si o dotace! Stát vám přispěje i na nová okna či dveře

Foto: Roman Bodnarchuk, Shutterstock.com

Foto: Roman Bodnarchuk, Shutterstock.com

Úspory energií, to je asi nejčastější téma posledních měsíců. A vypadá to, že ještě dlouho bude. Každý se snaží ušetřit, ale jak majitelé domů vědí, většinou to chce nejprve docela dost investovat. Rozhodně je pak dobré říci si o pomoc, tedy dotace.

Článek

Abyste ušetřili, musíte většinou nejdřív dost investovat. Ne každý je ale na takový výdaj připravený, a proto se vyplatí vědět o možnostech nejrůznějších dotačních programů, které stát připravil.

Tepelná čerpadla a fotovoltaiky

Tepelná čerpadla a domácí solární elektrárny jsou asi nejčastěji zmiňovanou alternativou, ale také jsou nejdražší z možností. Na jejich pořízení ovšem můžete využít programy Nová zelená úsporám (v několika variantách), Čistá energie Praha a Kotlíkové dotace.

1. Nová zelená úsporám – čerpadla a soláry

„Nová zelená úsporám je v případě tepelných čerpadel a fotovoltaiky zřejmě nejlepším řešením. Kotlíkové dotace sice nabízejí vyšší podporu, ale vztahují se jen na výměnu neekologického zdroje vytápění a jsou určeny pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Program Čistá energie Praha je zase omezen na lokalitu hlavního města a podávání žádostí je možné vždy jen ve velmi krátkém časovém okně,“ vysvětluje Jan Hanuš, ředitel společnosti Woltair, která fotovoltaiky a tepelná čerpadla dodává.

Z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) lze získat až 100 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla s ohřevem teplé vody nebo 80 000 Kč na čerpadlo bez ohřevu teplé vody a pokrýt tak až 50 % pořizovacích nákladů. Oproti Kotlíkovým dotacím není třeba dokládat příjmy a vyřízení žádosti je rychlejší. Obvykle trvá 2 až 3 měsíce, zatímco v případě Kotlíkové dotace to může být až 1,5 roku.

Na co všechno lze dotaci žádat, jaké podmínky musíte splnit a kde žádost podat, to se dozvíte na stránkách Nová zelená úsporám.

Dobré je vědět, že dotace je vyplácena zpětně. Proto hodně lidí řeší nejprve úvěr, který mohou po vyplacení dotace v režimu mimořádné splátky ukončit. Některé banky už na to reagovaly a nabízejí na tento případ úvěr se zvýhodněným úrokem.

Foto: Eakrin Rasadonyindee, Shutterstock.com

Tepelné čerpadlo je v poslední době nejčastěji zmiňované v souvislosti s úsporou nákladů na vytápění Foto: Eakrin Rasadonyindee, Shutterstock.com

2. ČeP – Čistá energie Praha

Program Čistá energie Praha je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění. Aktuálně běží nové kolo programu na roky 2022 a 2023, ve kterém jsou přijímány žádosti až do 30. 9. 2023 a podporovaný projekt musí být uveden do provozu mezi 1. 9. 2021 a právě 30. 9. 2023.

Program je určen nejen fyzickým osobám, ale také bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek na území hlavního města Prahy. Pro byty či rodinné domy lze v programu získat dotaci až 100 tisíc korun. V případě bytových domů je maximální částka 400 tisíc korun. Podrobné informace o programu ČeP jsou k dispozici přímo na Portálu životního prostředí hlavního města.

3. Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou určené pro domácnosti s nižšími příjmy a lze jimi pokrýt až 95 % nákladů na výměnu starého kotle. Příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 byl však ukončen 31. 8. 2022. Aktuálně tedy není možné o tuto dotaci usilovat. Ministerstvo životního prostředí nicméně plánuje ještě letos nabídnout krajům další peníze na pokračování tohoto úspěšného programu. Pro zjištění aktuální situace sledujte stránky Státního fondu životního prostředí České republiky.

Foto: BearFotos, Shutterstock.com

Nový kotel vám uspoří značnou část nákladů na energie i díky moderním technologiím, které využíváFoto: BearFotos, Shutterstock.com

Nová zelená úsporám Light

NZÚ má ještě dva podprogramy. Na majitele nemovitosti s nižšími příjmy pamatuje zcela nový dotační program Nová zelená úsporám Light. Lze z něj dostat příspěvek na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy. Je určen pro nízkopříjmové domácnosti, penzisty a ty, kteří pobírají příspěvek na bydlení. „Je to podpora rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Na co lze tuto dotaci využít? Laicky řečeno se podívejte, kudy k vám nejvíc táhne nebo kudy utíká nejvíc tepla a zasáhněte – třeba jen výměnou několika oken ve vytápěných místnostech, vchodových dveří, zateplením stropu nebo podlahy. Celková výše dotace na jeden objekt – rodinný dům nebo trvale obývaný rekreační objekt – může být až 150 tisíc korun. Úpravy můžete provádět i svépomocí.

Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby v případě, že jsou všichni členové domácnosti příjemci starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

Dotaci lze dostat i dopředu a za ni pak dělat úpravy, ale pokud to jde, udělejte opatření už teď a stát vám náklady vrátí – příjem žádostí začíná 9. 1. 2023. K žádosti budete potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení a následně i fotodokumentaci úprav. Víc se dočtete na stránkách Nová zelená úsporám.

NZÚ a zateplení domu a výměna oken

Když už si díky tepelnému čerpadlu nebo fotovoltaice přivedete domů teplo, je potřeba zajistit, aby vám neutíkalo – tedy ideálně dům zateplit. I na to lze využít dotaci Nová zelená úsporám, kde lze získat 30–650 tisíc korun, nejvýše 50 % z celkových výdajů na zateplení. Čím lepší zateplení provedete, tím větší dotaci získáte. Může jít o zateplení obvodových stěn, střechy, stropů, podlah, ale i o výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. O dotaci mohou žádat majitelé rodinných i bytových domů – tedy vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník jednotky.

Novinkou dotačního programu jsou tzv. kombinační bonusy. Pokud požádáte o příspěvek na více opatření, získáte navíc 10 tisíc za každou kombinaci. Takže např. při žádosti o dotaci na zateplení + fotovoltaiku dostanete 10 000 Kč. A jestliže přidáte ještě program Dešťovka, vyšplhá se bonus na 20 000 Kč. Příspěvek můžete dostat i na výsadbu stromů u bytových domů.

Reklama