Hlavní obsah

Den alzheimera: Co byste o zrádné nemoci měli vědět?

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Zapomínáním jmen, úkolů a věcí to začíná, celkovou proměnou osobnosti a smrtí končí. Alzheimerova choroba patří mezi nejpalčivější problémy současné medicíny. Krom toho, že nejsou zcela jasné příčiny a už vůbec ne léčba, počet nemocných dramaticky roste.

Článek

Každý rok na 21. září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci. Obávané degenerativní onemocnění mozku a jednu z nejčastějších příčin demence poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer (1864–1915) v roce 1907. V jeho době se považovala za vzácnou chorobu, což se dnes, kdy počet postižených dramaticky roste, už říci opravdu nedá.

Postižených je stále víc

K příležitosti dnešního dne zpracovala pojišťovna VZP statistiku, jejíž výsledky jsou více než znepokojivé. Množství lidí, u nichž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu, roste v Česku alarmujícím tempem. „Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 38 procent. Ještě mnohem rychleji rostou náklady na léčbu – za stejnou dobu stouply o 71 procent a loni přesáhly 1,27 miliardy korun,“ uvádí tiskový mluvčí VZP Vlastimil Sršeň. Jenom u jedné z velkých českých pojišťoven se s nemocí léčí 12 tisíc lidí. Většině pacientů je víc než 65 let – rizikovým faktorem je zejména vysoký věk, třebaže výjimečně může onemocnět i třicátník.

Stále nevyléčitelná nemoc 

„Alzheimerova choroba je neurodegenerativní nemoc, při níž dochází k nevratným změnám na mozku a poklesu kognitivních funkcí jako myšlení, paměť a úsudek,“ uvádí dle oficiální definice specialistka na zdravotní prevenci Margit Slimáková. Ačkoli náklady na léčbu nejen v Česku, ale i dalších zemích na západ od nás rostou, a stejně tak i náklady na výzkum, dosud se jedná o nevyléčitelnou nemoc. „Lékaři pouze dokážou zpomalit její průběh. Nemoc způsobuje ukládání bílkoviny beta-amyloidu v mozkové kůře. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk,“ doplňuje Margit Slimáková. Máte starost, zda se vás to týká? Udělejte si sedmičkový test.

Právě včasné odhalení může být klíčové. Jestliže má člověk sebemenší pochybnosti, ať už o sobě či o někom ze svých blízkých, měl by se poradit s odborníkem. Kromě praktických lékařů vzniká čím dál tím více center, která se na prevenci specializují a primární konzultace poskytují dokonce už i proškolení farmaceuti v určitých lékárnách. Jedno takové Alzheimer konzultační centrum pro včasné odhalení nedávno otevřeli i v Praze na Smíchově.

Foto: Chinnapong, Shutterstock.com

Léčba neexistuje a vyhlídky nemocných i jejich blízkých jsou děsivéFoto: Chinnapong, Shutterstock.com

Tři stadia alzheimera

V počátcích lze nemoc zaměnit za vcelku normální roztržitost nebo zmatenost. Postižení se potýkají s trabli známými každému z nás, ovšem jim se dějí častěji. Postupně se začnou objevovat příznaky, které je začínají více či méně vyřazovat z běžného života, a to jen graduje až do nejtěžšího stadia. Obecně se bavíme o třech úrovních:

  • První stadium - menší vyjadřovací problémy, sem tam obtížné hledání správného slova (i věcí), dočasná dezorientace i ve známých místech, dočasná časová dezorientace a zhoršování paměti ve vztahu k nedávným událostem.
  • Druhé stadium - výrazné zhoršení řečových schopností, dezorientace, nemocný často zabloudí na známých místech, velké výpadky paměti i v případě jmen nejbližších, horší schopnost sebeobsluhy, postižený zapomíná na hygienu nebo stravování.
  • Třetí stadium - dochází k úplnému rozkladu osobnosti, dotyčný již nepoznává nejbližší, není schopný se o sebe postarat, neudrží moč nebo stolici, má problémy s pohybem, chování je výrazně narušeno.

Rizikové faktory a léčba

Odborníci zatím s jistotou pojmenovali jen jediný rizikový faktor: věk. Jako téměř u všeho se pak hovoří o genetice, kde však také není moc přesných důkazů, a v dalších sférách se už tápe úplně. Nemoc také častěji postihuje ženy než muže, což si odborníci spojují s tím, že něžné pohlaví se obecně dožívá vyššího věku, který je s demencí spojován. Ovšem příčiny mohou být i jiné.

Pár studií prokázalo, že se nemoc vyskytuje méně u vysoce vzdělaných lidí, kteří měli celý život myšlenkově náročnou práci. Proto se mezi preventivní opatření řadí krom obecně zdravého životního stylu také luštění křížovek, čtení, vědomostní a paměťové testy a další možný trénink mozku. Nemoc není léčitelná, ale podávají se léky, které by měly potíže trochu zbrzdit: například kognitiva (mají zlepšovat kognitivní funkce), hypnotika pro lepší spánek, ale i antidepresiva. Mezi doplňkovou léčbu patří nejrůznější rehabilitace a terapie, jejichž účinnost není nijak závratná.

Dalším obávaným a nevyléčitelným neurodegenerativním onemocněním je Parkinsonova choroba. Udělejte si test, jestli hrozí i vám.

Reklama