Hlavní obsah

Jak poznat rozdíl mezi smutkem a depresí?

Foto: Africa Studio, Shutterstock.com

Foto: Africa Studio, Shutterstock.com

Řada lidí občas prohodí, že „má depku“. Většinou ale zažívají přirozený smutek, emoci, které se v životě nikdo nevyhne. Deprese naproti tomu normální není, jedná se o skutečnou nemoc. Jak ale rozdíl mezi smutkem a depresí poznat, když se mnohdy tváří velmi podobně?

Článek

Smutek je přirozená reakce člověka na nějakou událost v životě: zklamání, nemoc, problémy v rodině či zaměstnání, ztrátu blízké osoby a podobně. Vzhledem k tomu, že člověk je tvor společenský, je úplně normální a naopak dobré, že smutek cítí – je to totiž známka adekvátního sociálního povědomí, empatie, vnímavosti.

Proč je normální být smutný

„Dnes má mnoho z nás pocit, že být smutný, sklíčený nebo mít špatnou náladu je jakýmsi selháním či příznakem, že je s člověkem něco v nepořádku. Když však člověka potká nějaká ztráta, smutek je přirozenou reakcí a jeho odžití musí být dán průchod,“ potvrzuje Alexandra Hrouzková, psycholožka, psychoterapeutka a členka ČAP.

Důležité ale je, že smutek jako pocit netrvá věčně, jeho délka se odvíjí od závažnosti situace. A i když se jedná třeba o smrt milované osoby a trvá vám delší dobu, než se z ní vzpamatujete, nevylučuje ono truchlení chvíle smíchu a radosti – respektive smutek, smích a radost mohou koexistovat do doby, než se se ztrátou vyrovnáte.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Smutek je emoce, deprese je vážná nemocFoto: fizkes, Shutterstock.com

Kdy smutek přechází v depresi

Pokud ale smutek neodchází, naopak se prohlubuje a má závažný vliv na váš běžný život, může se jednat o depresivní nemoc (také depresivní poruchu, klinickou depresi). Jde o duševní poruchu, která není vůlí ovlivnitelná. Tato porucha nálady může začínat smutkem, který ovlivňuje, jak se cítíte, jak myslíte, jak se chováte; znesnadňuje provádění každodenních aktivit a způsobuje pocit, že život nestojí za to žít.

Nemocný nemůže jen tak změnit názor

Důležité je, že pokud člověk trpí depresí, nemůže prostě jen tak změnit názor a dostat se z letargie. Deprese je všudypřítomná, přebírá vládu nad všemi aspekty života a v podstatě zbavuje nemocného vlastní vůle, sebeúcty a sebevědomí. Dá se říci, že se jedná o synonymum pro úpadek životní energie a ztrátu smyslu života, který činí méně zajímavým, méně příjemným a méně vzrušujícím.

Foto: Maridav, Shutterstock.com

Únava, apatie, nezájem o cokoliv... I tak se projevuje depreseFoto: Maridav, Shutterstock.com

Jak se deprese projevuje

Mezi běžné projevy deprese patří setrvalý smutek bez zjevného důvodu, celková podrážděnost, snížení zájmu o každodenní činnosti, změny hmotnosti nebo chuti k jídlu, potíže se spánkem (buď vám spát nejde, ráno se předčasně probouzíte nebo byste naopak spali pořád), pocity viny, neklidu a bezcennosti, pomalost, nedostatek energie a únava, neschopnost rozhodovat, myšlenky na smrt nebo sebevraždu, potíže se soustředěním. U běžného smutku zpravidla víte, co jej způsobilo, u deprese většinou nejste schopni se této příčiny dopátrat.

Deprese se dá dobře léčit

Pokud na sobě pozorujete některé z výše popsaných symptomů, neztrácejte naději a kontaktujte praktického lékaře, klinického psychologa nebo psychiatra. Ti pomohou psychoterapií, medikací nebo doporučením na změnu životního stylu.

„Pro léčbu deprese máme k dispozici velmi účinné prostředky psychofarmakologické, psychoterapeutické, eventuálně další,“ říká profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, přednostka Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Deprese se tak můžete zbavit a získat svůj život zpět. „Velké většině pacientů s depresí tak jsme schopni během několika týdnů výrazně pomoci a během několika měsíců je vrátit plně do jejich normálního života,“ potvrzuje profesor.

Depresi nejde jednoduše předcházet. Určitě ale pomáhá zaměřit se na zdravý jídelníček, dostatek pohybu a také se naučit odpočívat.

Reklama