Hlavní obsah

Leukémie. Jak velká je šance na přežití?

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Ročně onemocnění některým z typů leukémie zhruba 1 400 lidí, zhruba 900 jich na tuto nemoc zemře. Pokrokem je, že nemocní nejhorší – akutní formou, mají mnohem větší šanci na přežití než dříve.

Článek

I když je jisté, že nemoc ohrožovala lidstvo od nepaměti, popsána byla až v roce 1845, kdy ji nezávisle na sobě objevili dva vědci, John Hughes Bennett a Rudolf Virchow. S objevem mikroskopu se začala zkoumat kostní dřeň a její vliv na tvorbu krve. Díky tomu bylo možné nemoc nejen diagnostikovat, ale hlavně léčit. První transplantace kostní dřeně, která je pro léčbu zásadní, proběhla v 60. letech minulého století. Od té doby došlo k velkému pokroku a léčba se stále zlepšuje.

Pod termínem leukémie se skrývá několik nemocí, jejichž společným jmenovatelem je porucha funkce kostní dřeně a krve. Jde o zhoubný nádor bílých krvinek, které jsou jednou ze složek imunitního systému člověka. Nemoc si obvykle spojujeme s malými dětmi, trápí ale v mnohem větším měřítku starší lidi. U dětí je však úspěšnost léčby větší.

Různé typy leukémie

  • Chronická lymfocytární leukémie - V populaci je nejrozšířenější, týká se lidí starších 50 let. Je nevyléčitelná, postihuje výhradně bílou populaci a mnohem častěji ženy.
  • Akutní myeloidní leukémie - Vyskytuje se spíše u starších lidí, u nich tvoří 80 % akutních leukémií, u dětí je to 15–20 procent. Šance na vyléčení záleží na konkrétním podtypu poruchy krvetvorby.
  • Akutní lymfoblastická leukémie - Nejčastěji se projevuje u dětí, především mezi 2. a 5. rokem života, úspěšnost léčby je vysoká – vyšší než 80 procent.
  • Chronická myeloidní leukémie - Trápí obvykle pacienty mez 45 a 55 lety, léčba a její úspěšnost pak výrazně závisí na tom, v jakém stádiu je nemoc odhalena.

Příznaky: krvácení z nosu, modřiny

Různé typy leukémie mají poměrně podobné příznaky, u dětí se projevuje nejčastěji chudokrevností, krvácením z nosu a dásní a snížením imunity. U dospělých jde obvykle o krvácení z nosu, z dásní a z konečníku, úbytek na váze, noční pocení, vyčerpání, únavu, bolest hlavy a kloubů, ale také vznik modřin bez předchozí příčiny. Na kůži se mohou tvořit malé tečky. Někdy se přidává i bolest na levé straně břicha, zvětšení lymfatických uzlin a nechuť k jídlu.

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Teče vám často krev z nosu? Raději si zajděte k lékaři na testyFoto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Inkubační doba

U mnoha nemocných se na nemoc přijde náhodně, ve stádiu, kdy se nijak neprojevuje: to může být pozdě a nemoc již nelze léčit. Proto je při podezření na nemoc vždy dobré udělat krevní obraz.

Léčba: chemoterapie i steroidy

Léčba závisí na typu a také stádiu nemoci. Používá se chemoterapie, někdy i ozařování. Na některé typy pomáhá biologická léčba či terapie steroidy. U jiných forem se provádí transplantace kostní dřeně. Je to rizikový zákrok, který zjednodušeně řečeno spočívá v likvidaci nádorových buněk a celé kostní dřeně nemocného pomocí silných chemoterapeutik a ozařování. Následně se tomuto člověku podá kostní dřeň vhodného dárce. V ideálním případě se zdravé buňky této kostní dřeně rozšíří po těle a nahradí kostní dřeň zničenou předchozí léčbou.

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

U transplantace kostní dřeně bývá většinou vhodný dárce někdo z příbuznýchFoto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Vyšetření na leukémii

Lékaři by si kromě výše zmíněných příznaků měli všímat zvětšení uzlin a také jater a sleziny. Jinak se zkoumá krevní obraz, přičemž nemoc je charakteristická zvýšením počtu bílých krvinek. K zpřesnění diagnostiky se používá odběr krevních buněk z kostní dřeně, případně histologické vyšetření uzlin.

Nejčastější komplikace: infekce

Typickým problémem je stav po transplantaci kostní dřeně, kdy se mají zdravé buňky rozšířit po celém těle. Pokud se to nepovede nebo pokud pacient dostane nějakou infekci, je to velmi vážné a může dojít k úmrtí. Navíc transplantace krátkodobě oslabuje imunitní systém. Jinak platí, že nemocní leukémií jsou ohroženi úmrtím zejména kvůli infekčním a krvácivým komplikacím.

Leukémie

  • Popis - Porucha krvetvorby
  • Příznaky - Únava, nechutenství, krvácení z nosu či konečníku, snížení imunity
  • Inkubační doba - Nemocný nemusí mít žádné příznaky, nemoc se u něj rozvíjí delší dobu a často se odhalí náhodně při testování krve.
  • Léčba - Radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, steroidy, transplantace kostní dřeně
  • Smrtnost - Závisí na typu leukémie: u některých typů je to více než 70 procent.
  • Prevence - Neexistuje

Reklama