Hlavní obsah

Podvede vás? Všímejte si těchto věcí!

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Nevěra je jedním z nejčastějších důvodů rozvodu a je to také jedna z nejběžnějších věcí, která se řeší v ordinacích psychologů a párových terapeutů. Je předvídatelná? Minimálně z části určitě! Na co se soustředit, pokud zatoužíte po lásce bez škraloupu?

Článek

Románek na pracovišti, se sousedkou nebo bývalou partnerkou, ale taky s kamarádem či třeba dávným spolužákem. Nevěra rozhodně není výsadou mužů. V průzkumu, který si nechala vypracovat nezisková organizace Rozkoš bez rizika, nevěru přiznalo 44 % žen oproti 39,1 % mužů. A to se ho zúčastnilo 1 800 respondentů. Dá se tedy říct, že se jedná o běžnou věc.

Ta největší rizika ve vztazích

Spíš je zázrakem, pokud jsou partneři v dlouhodobých vztazích čistí jako voda z horské studánky. V každém případě je nevěra častým předmětem vědeckých bádání. Kromě jiného se odborníci snaží pochopit, zda je či není předvídatelná.

Logicky vzato, pokud dokážete odhadnout a identifikovat klíčové spouštěče rizikového chování, můžete svoje choutky (jak svoje, tak i partnerovy) eliminovat. Nebo ne? Nedávná sada studií publikovaných v odborném časopise Journal of Sex Research přinesla odpovědi.

Něco jako tarotová předpověď

První studie zahrnovala průzkum 891 dospělých, kterým byly položeny otázky týkající se jejich zkušeností jak s reálnou sexuální nevěrou, tak i s nevěrou neosobní, tedy ve virtuálním prostředí internetu a chytrých telefonů. Druhá studie zahrnovala průzkum 202 smíšených párů, které ohledně nevěry dostaly stejné otázky. V obou studiích výzkumníci shromáždili rozsáhlé informace o sexuálním životě lidí, vztazích, demografickém pozadí a osobnostech.

Asi nepřekvapí, že ti, kteří častěji podváděli, měli tendenci hlásit nespokojenost ve vztahu, stěžovali si na rozdílné sexuální potřeby a absenci lásky k partnerovi. Samostatnou kapitolou pak jsou sexuální postoje a chování lidí. Zvýšený sklon k podvádění prokazatelně mají osoby s liberálnějšími, svobodnějšími sexuálními postoji a taky experimentátoři – třeba ti, kteří vyhledávají nezvyklé postelové zážitky. Jinými slovy jedinci, kteří jsou sexuálně zdrženlivější a upjatější, bývají věrnější.

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

To není tak, jak to vypadá, já potřebuji seberealizaci!Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Když já nevím, čím a kým vlastně jsem

Stejně tak se dá očekávat i fakt, že člověk, který je méně spokojený ve vztahu, jde podvádění tak nějak naproti. Překvapivé ovšem bylo zjištění, že existuje i vzorek velmi šťastných lidí, pro které nevěra není tabu. Když si v minulosti akademici z Floridské státní univerzity vzali k ruce data ze dvou nezávislých studií, ukázalo se, že ani ve funkčním partnerství nemusí zůstat kámen na kameni.

Nevěru totiž lidé často berou jako nějakou formu seberealizace, potvrzení vlastní osobnosti. Nebo jejím prostřednictvím zahání osobní chmury, traumata z dětství a podobně. Je to svým způsobem potvrzení té okřídlené věty: „To není o tobě, ale o mně.“ Vědci na základě toho tvrdí, že tento typ nevěry nemá nic moc společného se sexem, ale spíš s jinými potřebami. To vše nám říká, jak moc je nevěra složitá a že rozhodně nemá jen jednu možnou příčinu.

Jak podvádění předcházet?

Pokud jde o věštění z křišťálové koule (má mě rád, nemá mě rád, udělá to, neudělá to), za nejúspěšnější strategii se považuje hlavně komunikace s milencem a včasné řešení sexuálních potřeb, tužeb a problémů ve vztazích. Jakmile vám samotným nebo vašim protějškům něco chybí, je rozhodně lepší to probrat a na nastalou situaci reagovat, než pak dávat dohromady pošramocenou důvěru.

Reklama