Hlavní obsah

Recept na úspěch z Koreji: Pronikněte do nunchi

Foto: Maksym Povozniuk, Shutterstock.com

Foto: Maksym Povozniuk, Shutterstock.com

Spokojený život plný harmonie, pohody a souladu s ostatními je asi cílem každého člověka. V Koreji mají návod, jak na to. Spočívá v konceptu nunchi, což je podle tamních obyvatel recept na štěstí a úspěch.

Článek

Není to žádný bojový sport, ale způsob, jak jednat s druhými lidmi. Kořeny nunchi (non-či) souvisí s učením čínského filozofa Konfucia, které šířil zhruba před 2500 lety. Spočívá ve schopnosti porozumět tomu, co si lidé myslí a co cítí. Nejen podle toho, co říkají, ale i toho, jaká gesta používají. Základem je používat smysly, zejména zrak a sluch. Jejich prostřednictvím totiž můžete odhalit, co si lidé ve vašem okolí myslí, aniž by to řekli.

Nunchi znamená umění naslouchat druhým a vnímat jejich pocity, tedy schopnost empatie a umění reagovat. Korejští rodiče tomu učí své děti a považují to za podobně důležité, jako naučit je zdravit nebo přecházet silnici. Ale chce to trénink.

1. Plné soustředění

Základním pravidlem je, abyste se při rozhovoru vždy plně soustředili na osobu, se kterou mluvíte. Důležité je aktivní naslouchání bez počátečních předsudků a soudů a vnímání také výrazů tváře a gest. Jednou z novodobých překážek porozumění mezi lidmi je používání mobilních telefonů. Vyhněte se proto neustálému kontrolování displeje svého smartphonu.

Foto: Estrada Anton, Shutterstock.com

Naslouchat druhým a umět správně reagovat je základem umění nunchi. Souvisí s tím i sociální inteligenceFoto: Estrada Anton, Shutterstock.com

2. Méně mluvení

Efektivní komunikace je cestou ke štěstí v pracovním i soukromém životě. Člověk, který podle Korejců ovládá nunchi, ví, kdy mluvit, kdy mlčet a jak reagovat. Umět číst v lidech je důležité pro dosahování cílů a pro pocit spokojenosti. V tuto chvíli je potřeba zapojit své empatické cítění a druhého prohlédnout. To ovšem neznamená, že nunchi je způsob, jak s lidmi manipulovat a využívat je ve svůj prospěch. Právě naopak, nunchi je cestou ke vzájemnému porozumění, kooperaci a harmonii mezi lidmi.

3. Správné otázky

Neméně důležité je volit vhodně otázky. Potkáte-li starou známou, se kterou jste naposledy mluvili o zásnubách, ale ona nemá na ruce prstýnek, neptejte se. Nunchi radí zbytečně nevytahovat negativní věci. Otázky typu: Ty jsi přibrala, viď? nebo Prý jsi neudělala tu zkoušku? jsou zabijáky harmonie. Pokud bude daná osoba chtít, svěří se vám sama. Nechcete přeci, aby se kvůli vám cítila nepříjemně a zahanbeně.

Foto: Pressmaster, Shutterstock.com

Řiďte se myšlenkou stoické filozofie. Byli jsme obdařeni jedněmi ústy a dvěma ušima, abychom poslouchali dvakrát víc, než mluviliFoto: Pressmaster, Shutterstock.com

4. Detekce nálady

Pokaždé, když vstoupíte do místnosti, zjistěte, jaká je v ní nálada. Platí to i na pracovních poradách. Vypadají a chovají se lidé nervózně, odpočatě, nepozorně? Nějakou dobu je pozorujte a než prohlédnete situaci, neříkejte nic, kromě pozdravu.

Načerpáte tak informace, které se vám mohou při další schůzce hodit, a navíc nebudete působit příliš urputně, a také budete méně nervózní. Nemusíte za každou cenu mluvit jen proto, abyste byli vidět. Lepší je přemýšlet, poslouchat a vážit slova. O to víc vás budou kolegové se zaujetím poslouchat, když už otevřete ústa.

5. Vnímejte souvislosti

Snažte se číst mezi řádky. Nebuďte příliš důvěřiví a nespoléhejte se, že to, co lidé říkají, tak skutečně i myslí. Zaměřte se na kontext, ve kterém to říkají. Zdrženlivost se vyplatí i na prvním rande. Většina lidí na něm má potřebu plácat páté přes deváté jen proto, aby nenastal moment trapného ticha.

Myslíte si, že umíte ovládat desatero správné komunikace?

Reklama