Hlavní obsah

Miluje život, je optimista, ale nemůžete se na něj spolehnout. Nejste také sangvinik?

Foto: GaudiLab, Shutterstock.com

Foto: GaudiLab, Shutterstock.com

Optimismus, kreativita, ale také lhostejnost a nevytrvalost. To vše může být typické pro sangvinika. Jaký je sangvinikův pohled na svět a čím jsou charakteristické jeho vztahy?

Článek

Sangvinik je jeden z osobnostních typů temperamentu, se kterými přišel již v dávné historii otec lékařství Hippokrates. Definoval nejznámější typologii temperamentu podle převládajících tělních tekutin (žluč, černá žluč, sliz, krev). Podle Hippokrata ovlivňuje sangvinika právě krev. Teorie o tělních tekutinách je sice již dávno překonána, přesto existuje souvislost mezi temperamentem a nervovou soustavou, hormony a neuropřenašeči.

Těžko bychom našli čistého sangvinika, jelikož běžně se jednotlivé typy temperamentu prolínají. Přesto jeden z typů obvykle převládá.

Jak se chová sangvinik? Jaká má pozitiva?

Zjednodušeně řečeno sangvinik miluje život. Na svět pohlíží obzvlášť optimisticky. Působí velmi živě, zvídavě a vyrovnaně. V životě potřebuje určité vzrušení. Neustále se pouští do nějakých projektů a zkouší nové věci. Rychle se pro cokoliv nadchne.

Oplývá výraznou kreativitou, což může být přínosné pro nejrůznější firmy a zaměstnavatele, kteří ji vyžadují.

Foto: ESB Professional, Shutterstock.com

Jak rychle se nadchne, tak rychle jeho elán vyprcháFoto: ESB Professional, Shutterstock.com

Zápory sangvinika

Mohlo by se zdát, že sangvinik je téměř ideální osobnost. Kromě výčtu kladných vlastností se u sangvinika ale setkáte i se zápory. Sangvinik může působit zároveň lhostejně, lehkomyslně a nevytrvale. Rychle se pro něco nadchne, ale nadšení mu dlouho nevydrží. Může mít problém dotahovat věci do konce. Někdy může na okolí působit i povrchně.

Sangvinik a jeho vztahy

Ve vztazích je velmi přátelský. U sangvinika se setkáte s velkou vstřícností a ochotou pomoci. Jeho silnou stránkou je otevřenost k druhým. Rád komunikuje s druhými a vyhledává společnost. Dokáže vyjít téměř s každým. Je mu dobře mezi lidmi a ve větších skupinách, ve kterých je mnohdy rád středem pozornosti. Sangvinik touží být druhými oceňován a chválen.

Na čem může sangvinik pracovat?

Sangvinik mívá sklony k netrpělivosti a rychlému vzdávání se. Když nadšení rychle opadne, pak není schopen dotáhnout věci do konce. To může být problematické především v práci.

Úkolem sebevýchovy sangvinika může být pěstování větší vytrvalosti a snaha o větší zaujetí pro věc. Trénovat mohou i větší důslednost, především vždy dokončit rozdělané úkoly. S tím vším může pomoci vyškolený kouč nebo psychoterapeut.

Autorka je terapeutka.

Reklama

Související témata:
Sangvinici