Hlavní obsah

On je jen opožděný, brzy se rozmluví. Co když ale ne? Jak zjistit, zda dítě nemá vývojovou dysfázii

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Dysfázie se projevuje narušením osvojování jazyka – mluveného i psaného. Nemá příčinu v jiném onemocnění ani v nedostatečné péči rodiny.

Článek

Dysfázie patří k nejčastějším neuro-vývojovým poruchám. I když je ze stejné skupiny jako autismus či ADHD a důsledky na vývoj a vzdělávání dítěte můžou být závažné, stále je mezi laiky i odborníky málo známá.

V jakém věku lze dysfázii odhalit

Pokud dítě ve věku dvou let užívá méně než 50 slov a slova nespojí, lze hovořit o riziku vývojové dysfázie. Máte-li jako rodiče podezření, že s vaším dítětem není v tomto směru úplně všechno v pořádku, měli byste problém řešit ideálně v batolecím věku. Diagnózu lze totiž poměrně dobře odhalit už mezi druhým a třetím rokem.

Jak se dysfázie projevuje

Dysfázie vypadá u každého dítěte jinak, má ale několik typických projevů, které by vás měly varovat mezi druhým a třetím rokem věku. Čeho si u dítěte všímejte?

  • Má potíže porozumět sdělení, které slyší, později čtenému textu.
  • Nechápe význam některých slov, zejména abstraktních (například radost, čas).
  • Těžko si vybavuje slova.
  • Nedokáže uspořádat větu, nejde mu skloňování a časování.
  • Má problém souvisle a plynule vyprávět a později formulovat myšlenky písemně (typické jsou obtíže při psaní slohu).
  • Může mít problém s rozhovorem, navázat na partnera a udržet téma.
  • Má problém vnímat řečové zvuky, udržet je v paměti, rozlišit mezi sebou podobné, zachytit hlásky v slově a slova ve větě. V tomto případě mají děti i problémy s výslovností.
Foto: Iryna Inshyna, Shutterstock.com

Dysfázie se dá celkem dobře odhalit už v batolecím věkuFoto: Iryna Inshyna, Shutterstock.com

Jak odlišit dysfázii od poruchy výslovnosti

Pokud má dítě pouze potíže s výslovností, později čtením a psaním, nejde o vývojovou dysfázii. V takovém případě mají děti například dyslexii či dysortografii. V mnoha případech má ale dítě narušené všechny oblasti jazyka, aniž by se na to přišlo. Zda tedy jde o vývojovou dysfázii, nebo „jen“ poruchu výslovnosti, ve finále bezpečně určí zkušený odborník. Dost často děti trpí všemi zmíněnými poruchami, jen nebyly diagnostikovány.

Co vývojovou dysfázii způsobuje

Vývojová dysfázie neboli vývojová porucha jazyka, podobně jako ostatní neuro-vývojové poruchy, má silný genetický základ, který vede k narušení vývoje mozku. Nemůže ji tedy způsobit výchova.

Nejde ani o poruchu intelektu, i když vývojová dysfázie může poruchu intelektu doprovázet.

Dysfázie, ADHD a další poruchy

Důležité je zachytit včas všechny doprovodné poruchy. U neuro-vývojových poruch totiž platí, že se často překrývají. To znamená, že dítě nemá jen jednu poruchu, ale hned několik najednou. Většinou jde zejména o poruchu pozornosti, motorické koordinace, výslovnosti a jiné.

Častou souběžnou poruchou je sociální porucha, také selektivní mutismus (kdy dítě nemluví v konkrétní situaci), koktavost, asi u třetiny dětí s dysfázií je diagnostikována epilepsie.

Jak postupovat při vyšetření

Současným trendem v péči o děti s dysfázií je především komplexnost a včasnost diagnostiky. Dále je zapotřebí najít vyškoleného odborníka, který stanoví diagnózu na základě anamnézy a provede vyšetření jazykovými testy. Pomocí vývojové škály nastaví celkový pohled na psychomotorický vývoj. Často se během vyšetření zjistí, že i rodič má poruchu učení a nediagnostikovanou dysfázii. V dospělosti se může projevovat například komunikačními problémy, obtížemi s pracovní pamětí, emoční labilitou a nepřiměřeným chováním.

Poté se vyloučí jiná onemocnění s podobnými projevy, jako jsou například poruchy autistického spektra, kterou porucha jazyka také většinou doprovází, a stanoví se doprovodné poruchy. Podle nedávno vzniklého standardu zdravotní péče je na prvním místě klinická logopedie, hned za ní dětská neurologie, dětská klinická psychologie a pedopsychiatrie.

Foto: Africa Studio, Shutterstock.com

Dítě s dysfázií nezahlcujte mnoha slovy, mluvte s ním jednoduše a čekejte na jeho reakci.Foto: Africa Studio, Shutterstock.com

Jak pracovat s dítětem s dysfázií

Pro dítě je důležitý pravidelný režim a takzvané komunikační strategie, což je způsob komunikace s dítětem, která mu prospívá a kterou by měl umět správný odborník naordinovat přesně na míru. Důležité je dítě nezahltit mnoha slovy, ale mluvit k němu krátce, jednoduše, používat stejné výrazy, prokládat řeč pauzou, čekat na jeho reakci a nevybízet k opakování.

Důležité je také posilovat to, v čem je dítě dobré. Dysfatické děti mají hlavně kvalitní chápání pomocí názoru, jako jsou obrázky, pexesa, vhodné jsou i tabletové a počítačové hry. Těmi lze narušené funkce nenásilně stimulovat. K tomu je nutné ale vedení odborníkem, protože u každého dítěte je to jinak.

Jde vývojovou dysfázii léčit?

O léčbě se toho pořád málo ví, vyléčit ji spíše nelze, často přetrvává do dospělosti, i když v pozměněné podobě, mírné stupně poruchy se zřejmě zkompenzují.

Správnou léčbou lze mírnit příznaky a pravděpodobně i důsledky nemoci. Zřejmě nejméně ovlivnitelné jsou ty oblasti v mozku, které mají na starost porozumění větným konstrukcím se slovosledem a jejich tvorbu. Z toho důvodu se to dá jen těžko změnit.

Pokud jde farmakoterapii, dá se použít na podporu pozornosti u doprovodné ADHD, podobně jako u autismu.

Vývojová dysfázie

  • Příčiny: Jde o neuro-vývojovou poruchu jazyka, která má silný genetický základ. Porucha vede k narušení vývoje mozku.
  • Projevy: Dítě má potíže porozumět tomu, co slyší, nechápe význam některých slov, zejména abstraktních. Nedokáže uspořádat větu, nejde mu skloňování, později má problémy při psaní slohu.
  • Léčba: Vyléčit ji spíše nelze, často přetrvává do dospělosti. Správným přístupem a léčbou se pouze mírní příznaky a důsledky nemoci. Pokud dysfázii doprovází ADHD, lze využít farmakoterapii na podporu pozornosti.

Odborná konzultace: PaeDr. Lenka Pospíšilová, PhD., klinická logopedka, zakladatelka dětského centra komplexní péče Demosthenes, Ústí nad Labem

Reklama