Hlavní obsah

Dyslexie, dysgrafie a další poruchy. Znáte dysortografii?

Foto: Robert Kneschke, Shutterstock.com

Foto: Robert Kneschke, Shutterstock.com

Omezeními souvisejícími s koronavirem trpíme všichni. Jestli ale máte doma školáka, který není právě jedničkář, můžete zažívat hotová muka. Máte-li pocit, že je vaše dítě mimořádně neschopné, nemusí být na vině jen jeho nechuť k učení.

Článek

Neschopnost spočítat triviální úkol, hrubky, místo čtení kuňkání a jako výsledek špatné známky. Důvodem přitom nemusí být neochota vašeho potomka se učení věnovat. Pokud se s pláčem brání, že na to nemá hlavu, může mít pravdu. Takzvané poruchy učení nejsou nijak neobvyklé a netýkají se jen čtení a psaní.

Dyslexie: Porucha čtení

Nejčastější poruchou je dyslexie, porucha čtení. Dítě může být nadprůměrně inteligentní, vnímavé, školu může milovat, jeho domácí příprava zabere hodiny – ale lépe číst se naučit nedovede. Nemá totiž stejné dispozice jako zdravé děti, porucha má původ v narušení centrální nervové soustavy.

Problém není jen v tom, že text slabikuje jako prvňák, samotné čtení ho zaměstnává natolik, že sotva stíhá porozumět obsahu textu. To může dělat potíže i v dospělosti, dyslektici mívají problém orientovat se třeba v rozsáhlejších textech.

Foto: Billion Photos, Shutterstock.com

Potíže lze předpokládat při jakékoli práci s textem – porozumět obsahu, zkontrolovat vypracovaný úkol, přečíst zápisky na tabuliFoto: Billion Photos, Shutterstock.com

Dysgrafie: Porucha psaní

Dysgrafici mají rovněž problém s textem, ovšem nikoli s jeho čtením, ale psaním. Nedokážou si zapamatovat jednotlivé znaky se všemi kličkami a obloučky, zejména pokud mají psát rychle, je výsledek nečitelný. I když píšou v klidu a soustředěně, výsledek je kostrbatý a špatně srozumitelný. Školáci s dysgrafií mohou v mnoha školách používat zjednodušené písmo Comenia Script, případně píšou tiskací písmena nebo na počítači.

Dysortografie: Porucha pravopisu

Dysgrafici mají problém zapamatovat si, jak písmena vypadají graficky. Dysortografici bojují s celými slovy a větami, s gramatikou a pravopisem. Nedokážou si zapamatovat, kde se píšou nad písmeny háčky nebo čárky, kam patří tvrdé y a kam měkké i, vynechávají ve slovech písmena nebo je prohazují. Slovo nedokážou rozdělit na hlásky. Gramatická pravidla mohou mít naučená, ale aplikovat je při psaní prakticky je pro ně obtížné.

Foto: Brian A Jackson, Shutterstock.com

Dysortografici používají různé pomůcky k ulehčení, například měkké a tvrdé kostky pro rozlišení tvrdých a měkkých slabik nebo speciální karty na rozvoj zrakového vnímáníFoto: Brian A Jackson, Shutterstock.com

Dyskalkulie: Porucha počítání

Dyskalkulici mají potíže v matematice. Problém jim dělá vůbec pochopit, co se skrývá pod jednotlivými symboly, jak fungují matematické operace, nemají prostorovou představivost. Je pro ně problém počítat čísla v řadě, ukázat na prstech daný počet nebo slovy označit počet sledovaných předmětů. Nerozumí termínům, jako je dvonásobek, třetina či pětkrát více. Tápat mohou i v geometrii, jednotlivé tvary nerozlišují, nedokážou porovnávat podle velikosti, pletou si strany a směr.

Dysgnózie: Porucha vnímání

Při dysgnózii lidé nedokážou to, co vnímají zrakem, hmatem nebo sluchem, spojit s představami nebo s tím, co viděli už dříve, nebo co se už dříve naučili. Neumějí věci rozpoznat a interpretovat. Třeba když dítě naučíte, že pejsek štěká a kočka mňouká, až je uvidí příště, jejich zvuk si s nimi nespojí. I když mu to znovu vysvětlíte, v paměti tuto informaci neudrží.

Dysmúzie: Porucha hudebních schopností

Existují i poruchy, které nekomplikují život prakticky, vylučují ale dotyčného společensky. Takovou poruchou je i dysmúzie, tedy narušení hudebních schopností. Postižený nedokáže správně interpretovat melodii ani tóny nebo určit hudební nástroj.

Dyspinxie: Porucha kreslení

Tuto poruchu definují obtíže práce s tužkou a neschopnost převést představu trojrozměrného objektu na papír. Projevem je kresba neadekvátní věku, ale i neobratné a křečovité držení nástrojů. Porucha je často kombinací dysgrafie, může jít ale i o důsledek netrénované motoriky.

Foto: LightField Studios, Shutterstock.com

Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, například luskání prsty, navlékání korálků či skládání puzzleFoto: LightField Studios, Shutterstock.com

Dyspraxie: Porucha obratnosti

Porucha se může týkat i pohybu. Lidé s dyspraxií jsou neobratní, nejsou schopni opakovat naučené pohyby či vykonávat složitější úkony. Stojí za tím zpožděná hrubá motorika, a tak ruku v ruce jdou problémy s úlohami, které vyžadující jemnou motoriku. Postižený je pak často označován doslova jako nemotora či nešika. Mají problém i plánovat.

Pomoc odborníků i rodičů

Máte-li podezření, že by vaše dítě mohlo nějakou poruchou učení trpět, je na místě odborné vyšetření. Studenti už mají běžně úlevy, mohou třeba používat počítač nebo na testy dostávají více času.

I sami ale zkuste zjistit, v jakých podmínkách se dětem učí nejlépe, zkuste neotřelé metody, využijte moderní technologie. Možná budete mít pro své potomky i vlastní tipy, průzkumy totiž ukazují, že poruchy učení mohou být dědičné.

Nepropadejte panice, pokud si myslíte, že vaše dítě není dost bystré, třeba jen špatně vyslovuje.

Reklama

Související témata: