Hlavní obsah

Jste nešikovná a nic vás nebaví? Může to být Alzheimer

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Alzheimerova choroba poškozuje část mozku řídící paměť, myšlení a jazykové schopnosti. Její komplexnost je hrozivá, současně ale o to snáze odhalitelná. Jak poznáte, že máte Alzheimera?

Článek

V současné době je Alzheimerova choroba nejčastější a nejhorší formou demence a je bohužel neléčitelná. Demence, způsobená postupným odumíráním mozkových buněk, zhoršuje různé funkce mozku, včetně paměti, myšlení, komunikace i osobnosti nemocného. Zhoršit její průběh, ale zejména urychlit její nástup dokáže mimo jiné právě Alzheimer. Nicméně nemoc nehrozí jen starým lidem, dostat ji mohou i třicátníci.

„Některou z forem demence trpí zhruba 50 milionů lidí na celém světě. A prognózy jsou bohužel ještě pesimističtější. Podle nejnovějších předpokladů bude za třicet let toto číslo více než trojnásobné,“ varuje doktor Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Odhalit nemoc může jak návštěva lékaře či specializovaných poradců v lékárnách, tak vy sami, když si budete všímat varovných signálů. Choroba je do značné míry dědičná, ale zmírnit riziko jejího vypuknutí pomáhá zdravý jídelníček, pravidelný pohyb, důsledná prevence kardiovaskulárních chorob, stimulování mozku novými činnostmi i společenským životem, ale také vyhýbání se stresu a dlouhodobým depresivním stavům.

Je vám kolem sedmdesátky

Věk je faktor, který neovlivníte, ale z hlediska chorob mozku je zásadní. Zatímco ve věku 60 až 70 let se výskyt onemocnění pohybuje mezi 0,5–1,5 procenty, mezi 70. a 80. rokem života už je to přibližně 8 %. V období mezi 80 a 90 lety Alzheimerovou chorobou trpí čtvrtina seniorů, nad 95 let pak už celá polovina.

Špatně spíte

Je-li váš spánek neklidný, přerušovaný a stírají se vám rozdíly mezi realitou a sny, ovlivňuje to váš bdělý úsudek. To může vést k bludům, zkreslenému vnímání času a prostoru, celkové zmatenosti a úzkostem.

Foto: Twinsterphoto, Shutterstock.com

Nadměrná spavost a přitom nekvalitní spánek ještě neznamená, že máte Alzheimera. Příznaků je víc

Nebezpečně zapomínáte

Zapomíná občas každý, nakonec si ale zpravidla vzpomenete a vaše roztržitost je spíše úsměvná. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou si však nevzpomenou ani později a jejich potíže s pamětí jsou nejen častější, ale mohou být nebezpečné, až život ohrožující.

Jste letargičtí

„Krizovým obdobím je jednoznačně přechod do důchodu, kdy se zcela změní denní režim a objem nároků na činnost mozku se rapidně snižuje. V rámci prevence demence je zejména v tomto období nutné zajistit pozvolný pokles zatížení mozku,“ varuje specialistka na geriatrii a medicínu dlouhodobé péče doktorka Ivana Doleželová z Alzheimer centra.

Nemocní mají potíž vykonávat běžné úkoly, jako je placení složenek, úklid, vaření, objednání řemeslníka nebo nakupování, mají tendenci přenechávat to na druhých. Ponechte část těchto úkolů na nich, pomozte jim raději překonat jejich obavy z nesamostatnosti, znechucení a nejistotu. Pomohou i činnosti trénující mozek, jako je skládání puzzle, luštění křížovek a sudoku, ale i pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu.

Nutkavě nakupujete

Neobvyklé nejsou při onemocnění mozku ani nové rituály, stereotypy a nutkavost, například v nakupování a hromadění věcí. Může ústit i v kriminální jednání jako drobné krádeže.

Foto: Pressmaster, Shutterstock.com

Nakupování a hromadění věcí může naznačovat problém

Jste k lidem hrubí

Alzheimer se zásadně podepisuje na mezilidských vztazích. Nemocní bývají agresivnější, netolerantní, podezřívaví. Přitom se ztrácí schopnost kriticky nahlížet na vlastní jednání, vůbec si neuvědomují, že jejich chování je přes čáru. Neobvyklé není vulgární vyjadřování, obnažování na veřejnosti, ztrácí se stud a zábrany, častá je výstřednost v oblékání.

Mění se slovní zásoba

Nemocí trpí i slovní projev. Nedostává se slov, dochází k špatnému řazení slov ve větě i nelogickému užívání slov, potíže činí zejména abstraktní pojmy. Zpozorněte i v případě opakování stejných frází či nadměrného užívání zájmen to, tohle, tamto namísto konkrétních pojmů.

Mění se nálady

Propady nálad od sebelítostivé plačtivosti k agresivním výpadům nejsou nijak neobvyklé, pacient bývá často také letargický, podrážděný, úporný a paranoidní. Okolím se často cítí nepochopený nebo přehlížený, což vede ke konfliktům, výčitkám i fyzické agresi.

Foto: Antonio Guillem, Shutterstock.com

Apatie a snění, které splývá s realitou, i to jsou příznaky nemoci

Často chybujete

Začínáte se často mýlit, chybujete ve slovech i činech? I to může být degenerací mozku. Obvyklé je odkládání věcí na nezvyklá místa, ztráta orientace v číslech, financích, neschopnost poznat známá místa, věci, lidi.

Děláte bezmyšlenkovité pohyby

Obvyklé jsou i tělesné projevy, jako poklepávání rukou či nohou, nutkání chodit, trhavé pohyby rukou a hlavy, hraní si s drobnými věcmi. Současně se objevuje určitá fyzická nešikovnost: při chůzi se šouráte, snáze upadnete, horší se jemná motorika i naučené fyzické postupy.

Jezte zdravě, protože demence hodně souvisí se životosprávou. Víte, které potraviny pomáhají udržet mozek v kondici, a které ho naopak devastují

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek