Hlavní obsah

Jak žít podle fází Měsíce: V novoluní se vrhněte do akce, při úplňku relaxujte

Foto: Martin Lauge Villadsen, Shutterstock.com

Foto: Martin Lauge Villadsen, Shutterstock.com

Existuje osm základních typů energií spjatých s přibývajícími i ubývajícími fázemi Měsíce, počínaje novoluním přes úplněk až k dalšímu novu. Například úplňková fáze je o slavení, zatímco ubývající Měsíc má spíše klidné vibrace, které podporují pohodu a odpočinek.

Článek

Jedním z prvních astronomických cyklů, kterých si lidé na obloze všimli, bylo vedle střídání dne a noci i střídání měsíčních fází. Měsíc se nám někdy jeví jako úzký srpek, jindy jako různě zaoblený kotouč. Všechny své podoby prostřídá během tzv. lunace, která trvá průměrně 29,5 dne. Rozeznáváme osm základních fází Měsíce - nov neboli novoluní, dorůstající srpek, první čtvrt, dorůstající Měsíc, úplněk, couvající Měsíc, poslední čtvrt, couvající srpek. Ke každé fázi se pojí určitá energie, kterou pokud dokážeme správně využívat, můžeme žít šťastněji a spokojeněji.

Nový začátek – novoluní (od 0° do 45° za Sluncem)

Fáze nov označuje začátek celého lunárního cyklu, symbolizuje všechno nové. V těchto dnech bychom si vždy měli ujasnit, co zrovna teď od života chceme, jaká jsou naše přání, očekávání, záměry, po čem toužíme. Měli bychom si zvolit cíl a bez bázně a hany se za ním vydat.

  • Klíčová slova: začátky, vynořování

Prosazování – dorůstající srpek (od 45° do 90° za Sluncem)

Fáze prvního dorůstajícího srpku obvykle prověřuje naši sílu a ochotu se prosadit. Opouštíme staré vzorce chování, své stereotypy a do života pouštíme novou energii. Život vnímáme jako výzvu, v některých případech svádíme vnitřní boj. Rozhodujeme se mezi starým a novým.

  • Klíčová slova: výzva, nové bojuje se starým
Foto: fizkes, Shutterstock.com

Při dorůstajícím Měsíci obvykle pociťujeme příliv energie. Měli bychom být aktivní, nebát se a vzít život do vlastních rukou Foto: fizkes, Shutterstock.com

Aktivita – první čtvrt neboli půlměsíc (od 90° do 135° za Sluncem)

Ve fázi první čtvrti Měsíce roste naše energie, aktivita, máme chuť se pustit do řešení problémů, úkolů i vztahů. Věci mají tendenci plynout lehčeji. Fungujeme, budujeme, řešíme, učíme se. Je to doba reálných činů a velkých skutků.

  • Klíčová slova: aktivita, činnost, řešení vztahů

Vývoj – dorůstající Měsíc ve tvaru hrbu (od 135° do 180° za Sluncem)

Dorůstající Měsíc ve tvaru hrbu je výjimečným časem, ve kterém jsme schopní projevit všechny své talenty, způsobilosti a nadání. S rozhodností i obezřetností postupujeme ke svému cíli. Dokážeme si zachovat odstup a jsme otevření sebehodnocení. Jsme na cestě ke sklizni.

  • Klíčová slova: růst, vývoj a hodnocení

Osvícení – úplněk (od 180° do 225° za Sluncem)

Pří úplňku se Měsíc nachází ve stadiu, kdy je na obloze největší a nejjasnější, a my bilancujeme, hodnotíme, sklízíme, co jsme zaseli. Někteří z nás mohou slavit, že splnili úkoly, které si předsevzali při novoluní. Tradičně bychom měli poděkovat vesmíru, přírodě, bližním za nové životní lekce a požehnání. Pustit pryč všechno, co už neklape a nefunguje, pak pocítíme úlevu. Úplněk osvětluje věci, které si nechceme připustit. Realita v nás může vyvolat všechny druhy emocí. Všimněte si, co v tento den zrovna prožíváte. Úplněk má tendenci vyplavit na povrch záležitosti, které nechcete vidět.

  • Klíčová slova: osvícení, naplnění
Foto: fizkes, Shutterstock.com

Fáze úplňku je časem pochopení a emocí. Dokážeme být vstřícní, přátelští, ale občas potřebujeme ty druhé, aby s námi sdíleli naše pocity Foto: fizkes, Shutterstock.com

Moudrost – couvající Měsíc (od 225° do 270° za Sluncem)

Po úplňku přichází fáze ubývání Měsíce, a to až do doby, než nastane znovu novoluní. Tím se naplní celý měsíční cyklus. Při dorůstání Měsíce vkládáme do svých cílů veškerou svou energii. Během slábnoucí měsíční fáze přichází čas zase brát, tedy získat nějakou sílu zpátky. Couvající Měsíc symbolizuje dobu učení, moudrosti a syntézy. S ním přichází čas klidu a dny postupného uzdravování se.

  • Klíčová slova: učení, žeň, hojnost, moudrost, syntéza

Změna – poslední čtvrt neboli půlměsíc (od 270° do 315° za Sluncem)

Při poslední čtvrti Měsíce můžeme prožívat nepříjemnou změnu nebo touhu po změně i v podobě nějaké krize. Hledáme nové cíle, nové zaměření. Stahujeme se z veřejného života, abychom sami v sobě nalezli vnitřní jistotu a vědomí souvislostí.

  • Klíčová slova: změna, zaměření, krize vědomí

Uvolňování – couvající srpek (od 315° do 360° za Sluncem)

V této poslední fázi prožíváme uvolnění, odpoutáváme se od všech problémů a strastí. Měli bychom se věnovat sami sobě, zdvojnásobit péči o sebe. Uzdravujeme se a ozdravujeme. Potřebujeme klid, rozjímání, sebereflexi a odpočinek. Po něm přichází katarze, která připraví prostor pro nové myšlenky a nový cyklus.

  • Klíčová slova: uvolňování, nové myšlenky, rozsévání semen pro příští cyklus

Reklama