Hlavní obsah

Pagetova choroba: Hrozí deformace, zlomeniny i ztráta sluchu

Foto: VGstockstudio, Shutterstock.com

Foto: VGstockstudio, Shutterstock.com

Druhé nejčastější metabolické postižení po osteoporóze poškozuje kosterní soustavu a vede k deformitám, častější lámavosti a dalším potížím. Projevem Pagetovy choroby může být i zvětšení lebečních kostí. Proto se nemoc v minulosti označovala jako „nemoc malého klobouku“.

Článek

Pagetovou chorobou u nás podle odhadů trpí asi tři procenta populace. Trápí o něco více muže než ženy a nejčastěji se projeví po 50. roce života. Podstatou problému je porušený metabolismus (= látková výměna) při tvorbě kostní hmoty – nově vzniklá kostní hmota je nekvalitní, napadené kosti se ztlušťují a snadněji se lámou.

Příznaky: deformace a ohrožení zraku

Nemoc se rozvíjí postupně po mnoho měsíců, nejčastěji postihuje pánev, obratle, stehenní kosti a lebku, která se může zvětšit. Zhruba 70 procent nemocných nepociťuje žádné potíže, vážnější problémy se projevují asi u 15 procent postižených.

Objevují se silné bolesti a pocity horka v napadené oblasti. Ztlušťování kostí může vést k zužování různých otvorů, kterými procházejí nervy. V oblasti lebky se to týká sluchového a zrakového nervu, což ohrožuje zrak i sluch. Může dojít k deformacím končetin a obličeje. Porušená stavba kostí také – podobně jako u osteoporózy – vede ke zlomeninám, ke kterým dochází i při relativně malých úrazech.

Vyšetření a léčba

Poruchu metabolismu kostí může naznačit už rozbor krve. Zásadní je ale rentgenové vyšetření a scintigrafie – zobrazovací metoda, která ukáže stav kostí a jejich abnormality. Léčba není snadná. Používají se léky bisfosfonáty, které zasahují do metabolismu kostí, kalcitonin (hormon štítné žlázy, který reguluje vápník v kostech), vápníkvitamin D. Mnohdy je třeba tlumit bolest, případně přistoupit k chirurgickému zákroku – například v případě zlomenin, deformací či pro rozšíření místa pro nervy.

Foto: Agenturfotografin, Shutterstock.com

K odhalení Pagetovy nemoci se často užívá scintigrafie celé kostryFoto: Agenturfotografin, Shutterstock.com

Komplikace a prevence Pagetovy nemoci

Změny kostí mohou postihnout páteř, což vede k lumboischialgickému syndromu, tedy bolestivému postižení bederní páteře, při kterém bolest vystřeluje do končetin. Zásadní komplikací jsou zlomeniny, proto nemoc může vést až k trvalé invaliditě. Zcela výjimečně se změny na kosti zvrhnou v rakovinné bujení (sarkom). Není jasné, u koho se porucha objeví a proč, takže není známá žádná účinná prevence. Zhruba v 15 procentech případů se nemoc vyskytuje v rodině, má tedy pravděpodobně genetický základ.

Pagetova choroba

  • Jiný název - Pagetova kostní choroba
  • Popis - Chronické postižení kostí, po osteoporóze nejběžnější metabolická nemoc kostry
  • Příznaky - Probíhá často bez příznaků. Kosti (včetně lebky) se deformují a zvětšují, což může způsobit silné bolesti. Zvětšené kosti i obratle utlačují nervy, způsobují zhoršení sluchu i zraku a další neurologické obtíže. Nekvalitní kosti mají zvýšené riziko zlomeniny.
  • Léčba - Zlepšení metabolismu kostí pomocí bisfosfonátů, vitaminu D a vápníku, léčba bolesti, chirugické zákroky u zlomenin a deformací
  • Statistika - V Česku trpí nemocí přibližně 3 % populace.
  • Prevence - Není známa.

Reklama