Hlavní obsah

Střídavá péče v době covidové? Domluvte se!

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Omezený pohyb mezi okresy, strach z nákazy, distanční výuka a spousta dalších věcí může komplikovat střídavou péči, kterou má domluvenou a soudem schválenou mnoho rozvedených rodičů. Jak všechny možné potíže vyřešit co nejlépe?

Článek

Střídavá péče musí probíhat i v době protiepidemických opatření. Jak to udělat, abyste i teď fungovali podle domluvených podmínek? Na pomoc jsme si vzali odborníky a poradíme vám.

1. Nakažený nebo vystrašený rodič

Jak reagovat, kdy jeden rodič nechce potomka předat ze strachu, aby se nenakazil koronavirem? „Při odůvodněné obavě z nákazy, kdy je jeden rodič v karanténě či přímo nakažen, by mělo dítě setrvat u zdravého rodiče. K druhému by mělo jet, až k tomu budou vhodné podmínky. Je to na domluvě a zdravém rozumu. Faktickou péči může krátkodobě vynahradit spojení přes videoaplikace či telefon, případně se domluvte na náhradě času, až bude situace příznivější,“ radí Gabriela Jiráková, advokátka kanceláře bpv Braun Partners.

Strach z nákazy ale nesmí být důvodem pro bránění výkonu rodičovských práv. „Mohli byste podat návrh k soudu a domáhat se práva, ale v době nouzového stavu a karantény praktického efektu zřejmě nedocílíte. Takřka všechny opatrovnické soudy odročují jednání a nařizují nová až na květen,“ upozorňuje Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů. Právě tato unie nabízí na webu Koroporadnu, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy k péči o děti.

Foto: Sergii Sobolevskyi, Shutterstock.com

Koronavirus změnil situaci a staví před rozdělené rodiny nové problémyFoto: Sergii Sobolevskyi, Shutterstock.com

2. Rodič, který se vymlouvá na koronavirus

Může se stát, že dítě musí zůstat delší dobu u jednoho rodiče, protože si ho druhý odmítá převzít a vymlouvá se na strach z infekce. V takovém případě musí péči zajistit ten, u kterého potomek právě je, ovšem druhý by měl nabídnout jako kompenzaci krátkodobé navýšení výživného. „Kdyby domluva nebyla možná, lze se obrátit na OSPOD. V této době je ale nejlepší si vycházet vstříc,“ uvádí Gabriela Jiráková.

3. Rodič nemá peníze na výživné

A jak je to s penězi? I ve střídavé péči mají rodiče nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let – třeba v souvislosti s distanční výukou. Každému rodiči je vypláceno za ty dny v měsíci, kdy měl potomka v péči.

Pokud rodič není kvůli současné situaci schopen posílat domluvené výživné, musí jednat. I v době nouzového stavu platí všechny vyživovací povinnosti, soudní rozhodnutí a dohody o výživném. „Ani dočasné snížení příjmu, ba dokonce ani úplný výpadek za dobu tří týdnů až dvou měsíců, není důvodem pro změnu soudního rozhodnutí. Rodičům radíme, aby se navzájem informovali o situaci, požádali o pochopení, trpělivost a navrhli dočasné akceptování nižšího výživného s tím, že se co nejdřív vrátí k původní částce,“ říká Daniela Kovářová.

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

I zodpovědní rodiče, kteří vždy pravidelně platili, se mohli dostat do velkých potíží. Důležité je se dohodnoutFoto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

4. Rodiče v různých okresech

Musíte v rámci střídavé péče cestovat s potomkem mezi okresy? Mějte po ruce rozhodnutí o střídavé péči a raději i čestné prohlášení, ve kterém zaškrtnete jako důvod cesty „zajištění péče o děti“.

5. Problémy s distanční výukou

Distanční výuka vyžaduje kvalitní zázemí. Co když u jednoho rodiče nejsou nejlepší podmínky? Dospělí by se měli domluvit a měli by přitom pamatovat, že distanční výuka je povinnou součástí školní docházky a musejí k ní zajistit vše potřebné.

Může se stát, že jeden rodič nemůže z pracovních důvodů zůstat se školákem doma. Pak by se měl s druhým domluvit na kompenzaci za dobu, kdy je potomek u něj, zaplatit mu zvýšené výdaje a vzít v úvahu i ztrátu příjmu, pokud druhý rodič zůstal s potomkem doma. Jestliže by k domluvě nedošlo, pak je ve hře oslovit OSPOD či advokáta nebo se obrátit na soud.

Je také možné si domluvit jiný rytmus střídání. „Když se na krátkodobé změně dohodnou oba rodiče, není to problém. Pokud tato dohoda znamená odchylku od soudního rozhodnutí, doporučuji ji mít v písemné podobě a podepsanou oběma rodiči. Podpisy nemusí být ověřené,“ upozorňuje Gabriela Jiráková.

6. Rodič v zahraničí

A co rodiny, které jsou rozdělené nejen rozvodem, ale i státní hranicí? Jak si předávat děti, aby rodič z ciziny nemusel zůstat po příjezdu do ČR v karanténě? Je-li cestování mezi zeměmi umožněno, doporučují odborníci předávat dítě „na půli cesty“, tedy na hranicích. Při cestě letadlem lze využít delegátů (služba se objednává při nákupu letenky), kteří si potomka přeberou na letišti a předají druhému rodiči na letišti v jeho zemi. „Kdyby snad jeden rodič dítě ve svém státě zadržoval a odmítal ho předat druhému, nezbývá než se obrátit na soud,“ říká Gabriela Jiráková.

Reklama