Hlavní obsah

4 nemoci, které změní vaši osobnost

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Já už jiný nebudu, říkává se a do značné míry je to pravda. Osobnost plyne jednak z dědičných faktorů, jednak se utváří výchovou. Avšak i v dospělosti se může změnit. V některých případech i diametrálně, a to pod vlivem zákeřných nemocí mozku a nervového systému.

Článek

Jak přemýšlíte, jak prožíváte a jak jednáte – to všechno dohromady tvoří vaši osobnost. Jste to zkrátka vy. Takoví, jak si na vás vaši blízcí zvykli, jak vás mají rádi. Ačkoli jsou osobnostní rysy vrozené a zdánlivě neměnné, traumatizující události i některé patologické stavy je mohou zásadně ovlivnit. Které obávané nemoci nechávají chřadnout nejen tělo, ale právě i osobnost?

Alzheimerova choroba

Zřejmě nejčastější příčinou proměny osobnosti jsou degenerativní změny na mozkové tkáni, které provázejí alzheimera. Nejdřív dochází k poklesu kognitivních funkcí, zhoršení paměti, myšlení i úsudku. I když je nemoc zachycena včas, vyléčení není možné. „Lékaři pouze dokážou zpomalit průběh. Změny však postupně způsobí rozpad nervových vláken a buněk,“ popisuje specialistka na zdravotní prevenci Margit Slimáková. Nakonec dochází k totálnímu rozpadu osobnosti. Nemocný nepoznává nejbližší, ztrácí schopnost vykonávat běžné denní aktivity, o někdejších koníčcích a zájmech nemůže být řeč. Konečné stadium může trvat řadu týdnů, ale i let. Bojíte se, že se vás nemoc týká? Udělejte si sedmičkový test.

Parkinsonova choroba

Závažný Parkinson „se plíží“ dlouhé měsíce až roky, aniž by ho nemocný zaregistroval. Začíná třeba jen ztuhlostí krku, kloubů nebo občasnými bolestmi zad. Postupně je na dotyčném vidět jakési zpomalení, menší čipernost a až poté se zpravidla objeví pověstné třesení rukou. Nakonec choroba nevratně ovlivní nejen pohybový aparát, ale i myšlení, mluvení či spánek. Už v ranějších fázích může vést třeba k posedlosti detaily, nebo naopak k náhlým nedbalostem, ačkoli do té doby to nebylo pro dotyčného typické chování. V později se nemocný může zdát „duchem nepřítomný“ a mimo jiné se u něj snižuje chuť trávit čas ve společnosti. Otestujte se, zda Parkinson neohrožuje i vás.

Foto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

Pacienti s parkinsonem se často zcela stáhnou ze společnostiFoto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

Demence s Lewyho tělísky

Ačkoli toto onemocnění není mezi laiky příliš známé, demence s Lewyho tělísky je podle celosvětových dat druhou nejčastější příčinou demence hned po Alzheimerově chorobě – pravděpodobně jí trpěl například i komik Robin Williams (†63). V mozku se tvoří shluky neobvyklých bílkovin, které se nazývají Lewyho tělíska, a mohou ovlivňovat pohyby, řeč i myšlení. Příznaky jsou tak trochu na pomezí Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Nemocní jsou pasivnější, projevují jen malé emoce a ztrácejí zájem o koníčky a jiné aktivity. Později často trpí halucinacemi a bludy, které se ani u předchozích dvou zmíněných neobjevují. Všechny tyto tři nemoci způsobují neurodegenerativní poškození mozku, které není vratné.

Mozkový nádor

Nádor na mozku je příčinou osobnostních změn naštěstí poměrně vzácně. Tumory rostou na různých místech a podle toho se také odvíjejí projevy – třeba poruchy rovnováhy, hybnosti, řeči a zraku, epileptické záchvaty, ale i změny chování. Často se říká, že k typickým příznakům patří silné bolesti hlavy. „Ty nebývají tak časté, respektive příčina často není tumor, jak se lidé hned obávají, ale třeba jen migréna,“ uvádí MUDr. David Frej z Centra funkční a holistické medicíny. Nezřídka naopak dochází k proměně osobnosti – z mírného a laskavého člověka se vlivem nádoru může stát agresivní jedinec. Asi tři čtvrtiny českých pacientů nádoru mozku podlehnou, v případě úspěšného vyléčení by se měl stav vrátit do normálu.

Reklama