Hlavní obsah

Co můžete vyčíst z dlaně?

Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Struktura dlaně ukazuje charakter osobnosti

Srdeční linie, která je jasná a růžová, značí upřímné city. I to lze z dlaně vyčíst. Ale začněme od začátku. Proč zrovna nahlížet do dlaní?

Článek

Lidské ruce ledacos prozradí. Odhalí charakter osoby, zdravotní stav i osud, takže vypovídají nejen o minulosti, ale i budoucnosti. V jejich tvaru se také zrcadlí myšlenky, což lidé věděli již ve starém Řecku. Věštci z této doby hádali z dlaní, tvaru ruky a jejích prstů to, co by jinak zůstalo skryto, a nazývali tuto vědu chiromantií (studuje vrchy neboli pahrbky na lidské dlani) a chirologií (zajímá se o tvar rukou a jednotlivých prstů). Chiromantici, kteří bádají, co se v dlani skrývá za tajemství, se nepovažují za hadače či nějaké vědmy, nýbrž za vědce. Údajně v zemích, jako je Srí Lanka nebo Indie, se doktoři při příjmu pacienta zaměří na jeho ruce, aby o něm zjistili co nejvíce informací, zmiňuje se v knize Velká kniha magie a čarování Ervín Hrych.

Povahu člověka lze odhalit podle tvaru ruky:

  • Ruka s hranatými prsty ukazuje na konfliktní, egoistické osoby se sklony k malichernosti. Tito lidé jsou sice relativně spolehliví, ale dokáží se zničehonic rozčilit. Ženou se za společenským postavením.
  • Primitivní ruka čili ruka krátká s krátkými, tlustými prsty (zvláště palcem) a bez mnoha čar - max. 4, je znakem malého důvtipu i osobnosti. Jednoduchá ruka, jednoduchý majitel. Potěšující zprávou je, že se prý tento „nešvar" primitivismu málokdy objeví u ženy.
  • Ruka s vystouplými kloubyvypovídá o člověku to, že nemá rád konflikty. Také značí hloubavost, přemýšlivost a tak trochu samotářství.
  • Ruka praktická s paličkovými prsty ukazuje na silný charakter, vytrvalost a praktičnost, pokud vykazuje málo čar. Konfliktní povaha hrozí v případě, že čar je na ruce více.
  • Ruka s kuželovitými prsty v sobě skrývá vztahovačného člověka, který si všechno „moc bere". Také má sklon ke konfliktům, a pokud je ještě jeho ruka měkká s malým palcem, vypovídá to o nestálosti v názorech, nepevné vůli a malém sebevědomí.
  • Skvělá ruka (ideální) je souměrná. Rovný a silný palec povahové vlastnosti jejího majitele zesiluje. Tento člověk je srdečný a má schopnost se vypořádat s každou situací. Ovšem těchto typů je opravdu málo.
  • Úzkostlivá ruka má hodně dolíčků a je měkoučká. Na majitele prozrazuje lenost a předurčení k nemocím.
  • Smíšená ruka je kombinací několika výše uvedených možností - a to i povahových charakteristik. Její výskyt je častý.
Foto: samphoto.cz/jiunlimited

Chirologii využívali již v antickém Řecku

Chirologie také rozeznává ruce:

tvrdé - značí energičnost a neohrabanost pevné- znamení odvahy a síly měkké - malá sebedůvěra, majitel se nechá lehce ovlivnit malé- vypovídají o šetrnosti a sklony k náboženství velké - pořádkumilovnost, pracovitost a nezájem o malichernosti vypovídají o tomto typu člověka střední - ukazují na přizpůsobivost houbovité - odhalují náladovost, zbabělost, lenost a nesamostatnost.

Ale to zdaleka není všechno. Jelikož je tato věda obsáhlá, v některém z příštích článků si přiblížíme fakta o barvách rukou a nehtů, liniích dlaně a jejich významu pro lidský osud. Vy se zatím zahleďte na ruce vašich bližších. Co tam vidíte?

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek