Hlavní obsah

Nejčastější hádky sousedů: Kdo platí plot, čí je spadané ovoce a co hluk? Zeptali jsme se právníků

Foto: BearFotos, Shutterstock.com

Foto: BearFotos, Shutterstock.com

Dobrý soused, se kterým vyjdete, to je poklad a je třeba si ho hýčkat. Pokud takové štěstí nemáte a dostanete se do sporů, může vám to pěkně otrávit život. Jaké jsou najčastější sousedské spory a na čí straně je právo?

Článek

Sousedské spory bývají nepříjemné a vleklé a často dovedou zásadně narušit každodenní soužití. Proto byste měli vědět, na čí straně je právo a jak se lze dohodnout. Máme pro vás pár nejčastějších situací a z pohledu zákona i na jejich řešení.

1. Čí je plot?

Kdo by měl postavit plot mezi pozemky, kdo ho má platit a musím souseda pustit na svou zahradu, aby ten svůj opravil? O tom, kdo a kde postaví plot, je nejlépe se se sousedem dohodnout. Může stát na vašem pozemku nebo přímo na hranici obou. Je majetkem toho, kdo ho na své náklady postavil, a vlastník se o něj musí i starat. Můžete se domluvit, že ho vybudujete i zaplatíte napůl a každý se bude starat o svou část.

„Takovou dohodu lze uzavřít jen ústně, ale pro případ následných sporů je lepší písemná forma, která umožní vymáhat dodržování smlouvy nebo náhradu škody, pokud jeden ze sousedů svou část neudržuje a tomu druhému vznikla škoda tím, že se o ni musel postarat,“ říká advokátka Karolína Nová. Vlastník plotu se smí na sousedech domáhat vstupu na jejich pozemek, bude-li to nezbytné pro údržbu či opravu jeho plotu.

2. Co se zápachem a hlukem od sousedů?

Ruší vás zápach z chlévů souseda nebo vás ze zahrady vyhání kouř z grilu, který si postavil kousek od plotu? „Občanský zákoník ukládá každému povinnost zdržet se všeho, co působí vnikání odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a podobných věcí na pozemek souseda, v nepřiměřené míře a podstatně omezující obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání zvířat. Jestliže jste souseda požádali o nápravu a nedočkali se jí, můžete podat žalobu na zdržení se škodlivého jednání s ohledem na ochranu vlastnického práva,“ radí advokát Lukáš Klícha.

Jiná situace by byla, kdybyste sousedili třeba s provozovnou nebo firmou, jejíž provoz byl úředně schválen. Pak byste měli právo na náhradu újmy v penězích, ale nemohli byste požadovat, aby s touto aktivitou přestali.

Foto: Victoria OM, Shutterstock.com

Jak se bránit, pokud kvůli hluku od sousedů nemůžete spát?Foto: Victoria OM, Shutterstock.com

3. Komu patří úroda a komu listí?

Velmi často vznikají sousedské spory kvůli větvím, které ze sousední zahrady přesahují na druhý pozemek. Koho je ovoce na těchto větvích a kdo by měl uklidit spadané listí?

„Podle zákona náleží plody na takových větvích vlastníkovi pozemku, na kterém strom stojí, a vy byste mu měli umožnit vejít k vám a ovoce očesat. Ve chvíli, kdy ale spadne na zem, je už vaším majetkem.

Stejné je to s listím, ale u něj jde o negativní imisi, takže by jí měl soused zabránit. Pár lístků asi nikomu vadit nebude, ale pokud by jich bylo hodně, máte právo požadovat, aby soused větve odřízl. „Jestliže se nedočkáte reakce, můžete větve uříznout sami, ale jen pokud vám kvůli nim vzniká škoda a pouze v době vegetačního klidu,“ vysvětluje Lukáš Klícha.

Stejně jako plody i spadlé listí je problémem toho, na jehož pozemek dopadlo. To už si každý musí uklidit sám. Stejné je to i s větvemi. Výzvu je nanejvýš vhodné učinit písemně, o to více v situaci, kdy nepanují dobré sousedské vztahy. U soudu by rozhodovalo zejména to, zda jste souseda k odstranění větví vyzvali a jestli vám působí opravdu škodu.

Foto: Rainer Fuhrmann, Shutterstock.com

Sousedské spory umí znepříjemnit život, proto se jim raději vyhněteFoto: Rainer Fuhrmann, Shutterstock.com

4. Kam dát kamery?

Soused vám hází na pozemek odpadky, když nejste doma. Můžete si nechat instalovat kameru, abyste měli důkaz? Ano. Každý může předcházet nebezpečným situacím (a ty dokumentovat třeba prostřednictvím kamer), v nichž mu někdo poškozuje majetek. Kamerou můžete snímat vlastní nemovitost a přiměřeně také její hranici, např. okrajové části okolních přilehlých zahrad nebo veřejných komunikací. „Sledování části pozemku souseda musí však být vždy přiměřené situaci. Ochrana majetku a právo na soukromí stojí proti sobě a preferovat jedno z nich nelze. V případě sporu by rozhodl soud, zda bylo umístění kamer a zabírání části sousedního pozemku přiměřené,“ upozorňuje Karolína Nová.

5. Jak na hlučné sousedy v paneláku?

Problémy se sousedy mají i obyvatelé paneláků – zvlášť proto, že je v nich víc slyšet zvuky od sousedů. Co když se nad vámi konají často večírky a návštěvy dupou a hlučí dlouho do noci?

„V případě, že nadměrný hluk ruší noční klid mezi 22. a 6. hodinou ranní, je možné využít ochrany práv daných zákonem a přivolat Policii ČR. Porušování nočního klidu je přestupkem, za který hrozí sankce v řádech tisíců korun, vyšší, pokud dochází k opakování přestupku,“ říká Lukáš Klícha.

Reklama