Hlavní obsah

Kam na střední? Začněte to s dítětem řešit už v osmé třídě a pokládejte mu správné otázky

Foto: Jacob Lund, Shutterstock.com

Foto: Jacob Lund, Shutterstock.com

Základní vzdělání je povinné a často padá volba na školu spádovou. Střední škola už má výraznější vliv na budoucnost mladého člověka a není radno její výběr podcenit. Zohledněte talenty, psychiku dítěte i náročnost přijímacího řízení. Co dalšího nám poradí odbornice?

Článek

Pokud jste rodiče žáků devátých tříd, máte toto datum už dlouho v diářích, pro vás ostatní upřesníme: termín odevzdání přihlášek na střední školy je 1. března. Deváťáci mají tedy měsíc na finální rozhodnutí. Ale téma výběru střední školy se netýká jen jich, řeší to i jich rodiče.

I proto jsme oslovili odbornice: Kateřinu Málkovou, která před 7 lety založila projekt Smartee o kariérovém vzdělávání, kde pomáhá žákům 8. a 9. tříd s výběrem školy. Je lektorka a autorkou pracovních sešitů „8 mýtů o volbě budoucího povolání“. Další z oslovených je Vendula Pecková, z organizace Děti budoucnosti, která věří v dětský talent jako nejlepší ukazatel. Dělá workshopy, konzultace a pro osmáky vytvořila kurz Najdi svoji ideální školu.

Role a význam střední školy

Střední škola je místo, kde dítě dospívá a mělo by za sebe převzít zodpovědnost. „Má člověka vybavit znalostmi a návyky, díky kterým se dobře uplatní na trhu práce. Správná škola je taková, kterou si žák vybere sám, ale s podporou rodičů se nad výběrem skutečně zamyslí a zváží různé možnosti a kritéria,“ říká Kateřina Málková.

Vendula Pecková doplňuje: „Střední škola by měla mladého člověka dovést k práci, kde může naplno využít svých silných stránek a přispět tak společnosti tím, v čem je dobrý.“

Jak si vybrat střední školu

Na co by se měl mladý člověk zaměřit, aby školu vybral dobře? Jaké otázky si má položit budoucí středoškolák a jaké jeho rodiče? Vendula Pecková doporučuje vycházet z toho, kdo vaše dítě je a v čem je dobré. Klást otázky: Co tě baví? Co tě na tom baví? Na co jsi hrdý, že jsi dokázal? „V oblasti silných stránek se učíme nejlépe, práce nás motivuje a dává energii, snáz dosahujeme výsledků a vlastně můžeme vydělat i více peněz,“ říká Kateřina Málková.

Myslete i na vnitřní motivaci dětí: „Pokud mladý člověk najde povolání, u kterého cítí, že ho bude naplňovat, nevadí mu dostudovat si, co neumí, a přípravu na přijímací zkoušky nepodcení,“ vysvětluje Vendula Pecková. Většina osmáků a deváťáků chce, aby je škola bavila, aby je připravila na praxi a na život, aby potkali nové kamarády, měli čas na sebe a své koníčky a záleží jim na tom, jací budou na škole učitelé a jaké s nimi budou mít vztahy.

„Když máte vytipované konkrétní obory, seznamujte se pak s konkrétními povoláními, aby si dítě dovedlo představit, co může dělat, až školu dostuduje,“ vysvětluje Kateřina Málková. A rodičům doporučuje postoj „rodič jako kouč“ nebo „rodič jako partner“.

Foto: Ground Picture, Shutterstock.com

Dítě může snít, vy však buďte parťák, který vidí věci realisticky Foto: Ground Picture, Shutterstock.com

Jak se o školu zajímat

Je dobře dostupná, má nově vymalováno a v jídelně dobře vaří? To asi nebudou hlavní kritéria při výběru střední školy. Co by vás tedy mělo zajímat? Je to jasné - náročnost studia, možnost složení jazykové zkoušky, školní projekty, stáže nebo finanční stránka.

Kateřina Málková doporučuje zajímat se, jak se na škole cítí současní studenti, jak probíhá výuka a jaký je přístup pedagogů: „Prostudujte školní vzdělávací plán, podívejte se na odborné předměty, doporučuji nahlédnout i do učebnic prvního ročníku, ale zajímat se i o průběh přijímacího řízení.“

Vendula Pecková považuje za zásadní informaci - co bude po ukončení školy, zda má dotyčný výuční list či maturitu, jak ho připraví na vysokou školu, ale i odbornost učitelů a prostředí či vybavení školy.

Kdy s výběrem střední školy začít

V této otázce panuje shoda: ideální je začít řešit střední školu v osmé třídě. Dítě dokáže mluvit o tom, co ho baví a proč, diskutovat o různých možnostech a už je také zřetelnější, na co má talent. Zároveň to poskytne dostatek času na přípravu na přijímací zkoušky a případné doučení se potřebného.

Podle Kateřiny Málkové je dobré mít v druhém pololetí osmé třídy vytipované školy a v prvním pololetí deváté třídy navštívit dny otevřených dveří.

Foto: Ground Picture, Shutterstock.com

Výběrem školy to nekončí, je třeba se připravovat na zkouškyFoto: Ground Picture, Shutterstock.com

Co u dítěte při výběru školy zohlednit

Podle Kateřiny Málkové je jednou z nejdůležitějších věcí zohlednit studijní předpoklady dítěte: „Pokud má dobré známky, ale nerado se učí, vybírejte obor, který ho opravdu zaujme, ke kterému bude mít vztah. A může to být i signál, že by byl lepší praktický obor.“ Zohlednit byste měli i psychický a zdravotní stav dítěte. Je připraveno na studium mimo domov? Prochází si zrovna brutálním rozvodem rodičů? „Ve stavu deprese nebo úzkostí se člověku špatně uvažuje o budoucím povolání, je velmi důležité vyhledat odbornou pomoc. Nepřehlédněte podmínku potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře a zajistěte potřebná potvrzení, která si ta která škola žádá. A pozor - má-li dítě speciální vzdělávací potřeby, zrakové postižení nebo třeba dyslexii, má nárok na navýšení časového limitu u přijímacích zkoušek.“

Zdroje informací pro výběr střední školy

Ještě před pár lety byl jak menší výběr škol, tak i omezenější zdroje informací. Chodilo se na dny otevřených dveří a na školách fungovali pedagogičtí poradci. Dnes je situace jiná, informací je víc, zároveň je ale složitější se v nich vyznat.

Kateřina Málková doporučuje webové prezentace samotných škol a za spolehlivý zdroj považuje studenty dané školy. Berte v potaz, že studium „je v pohodě a na škole je sranda“, ale nezapomínejte řešit i to, zda vašemu dítěti sednou vyučované předměty. Dobré je také znát poměr přihlášek k počtu přijatých uchazečů v loňském roce. Najdete je v Atlasu školství či na portálu Infoabsolvent.

Trendy při výběru střední školy

Podle Kateřiny Málkové sice nemůžeme nahlédnout do budoucnosti a odhadnout, který obor za několik let nabídne nejlepší pracovní uplatnění, která povolání vzniknou či zaniknou, jaká situace bude panovat na trhu práce, ale můžeme se orientovat podle různých předpovědí vývoje: „Některé trendy jsou již dnes očividné. Je to trend digitalizace, který znamená větší poptávku po programátorech a odbornících v IT. To ale neznamená, že volba IT oborů je výhrou pro každého. Dalším trendem je stárnutí populace, bude poptávka po lékařích a zdravotnických povoláních i po odbornících, kteří pomohou zachovat mladí a vitalitu,“ vyjmenovává Kateřina Málková.

„Nelze říct, které zaměstnání bude za 10 let lukrativní, hlavně vzhledem k umělé inteligenci a jejímu budoucímu uplatnění na trhu práce. Když se ale zaměříte na to, v čem se děti mohou stát mistry, budou pak hůře nahraditelní, to znamená, že budou mít práci jistou“ uzavírá Vendula Pecková.

Reklama