Hlavní obsah

Výživné pro manželku: Kdy na něj máte nárok v době manželství a kdy po rozvodu? Vysvětlíme

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

V manželství byste měli žít oba na podobné úrovni. Jeden nemůže mít drahé koníčky a druhý sotva na základní potřeby. Pokud tomu tak je, chtějte výživné, máte na ně právo.

Článek

Když se řekne vyživovací povinnost, většina lidí si to spojí s rozvodem a alimenty na děti. Málokdo si ale uvědomuje, že manželé mají ze zákona vyživovací povinnost i k sobě navzájem.

Vyživovací povinnost manželů

Ve společné domácnosti a v situaci, kdy hospodaříte společně, je snadné a přirozené mít stejnou životní úroveň tak, jak požaduje zákon. Nicméně nárok na stejnou životní úroveň je daný i v případě, že spolu manželé společnou domácnost nebo účty nesdílí. „Ve chvíli, kdy se společná domácnost rozpadne, nebo manželé žijí odděleně, je u soudu celkem jednoduché prokázat, co druhý manžel hradí a na co třeba alespoň přispívá. Pokud manžel přispívá na společné děti, ať už v jakékoliv výši, nezbavuje ho to povinnosti přispívat i na manželku,“ upozorňuje advokátka Petra Karbanová.

Skrze výživné manžela je možné požadovat poměrnou část na životní náklady, jako je třeba bydlení nebo jídlo, v případě vyššího rozdílu příjmů ale i na dovolené a jiné volnočasové aktivity.

Kdy se obrátit na soud?

Zákon předpokládá, že po dobu trvání soužití manželů je vyživovací povinnost splněna z logiky věci tím, že se oba podílí na životní úrovni obou. Pokud to tak není, lze se jí domáhat u soudu. „Výživné je možné požadovat mezi manžely nebo registrovanými partnery. Není naopak reálné jej úspěšně vymáhat po osobě, se kterou nejste sezdáni, ať už vztah trvá, jak chce dlouho,“ říká advokátka Karolína Nová.

S podáním návrhu na výživné neotálejte. Pokud vám bude přiznáno, vyplácí se nikoli zpětně neomezeně, ale jen od data podání návrhu. V žalobě je nutné soudu doložit, že životní úroveň manželů není stejná. „V praxi to znamená prokázat výši příjmů a výdajů, případně vyzvat soud, aby uložil povinnost druhému manželovi doklady o příjmech a výdajích předložit. Soud si je může i sám vyžádat u zaměstnavatele nebo na finančním úřadě. Je možné žádat i výpisy z účtů, neboť se do životní úrovně započítávají nejen příjmy z výdělečné činnosti, ale třeba i z darů apod. Soudu je nutné vysvětlit, v čem spočívá nerovná životní úroveň manželů,“ vysvětluje Karolína Nová.

Soud zohledňuje potřeby oprávněného, ale také možnosti povinného, tedy jeho příjmy a opodstatněné výdaje. Zjišťuje se, zda se například nenechal účelově zaměstnat za menší mzdu nebo či vlastní nemovitosti, které by mohl pronajímat, ale nečiní tak. Hmotná a kulturní úroveň, jak ji zákon nazývá, je tak vnímána zcela komplexně. Výše výživného se stanovuje případ od případu,“ doplňuje advokátka. Cílem není dorovnat příjmy manželů na stejnou částku, ale vyhovět tomu, aby byla zachována stejná životní úroveň, s přihlédnutím k tomu, kdo a jak pečuje o rodinu a děti.

Je dobré vědět, že žalobce neplatí soudní poplatek, ale pokud prohraje, musí hradit náklady řízení druhému manželovi. Je tedy vždy vhodné věc předem konzultovat s advokátem a žalovat odpovídající výši nároku tak, aby se riziko nákladů snížilo na minimum.

Foto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

Pokud má jeden z manželů výrazně nižší životní úroveň než druhý, může požádat o výživnéFoto: Tero Vesalainen, Shutterstock.com

Výživné během manželství a po rozvodu

Výživné máte právo požadovat za uvedených okolností po celou dobu trvání manželství, ale také v době, kdy už je podána žádost o rozvod a probíhá rozvodové řízení u soudu. Dokonce je to doba, kdy je nejvíc potřeba, protože manželé už mohou žít odděleně, a vůle pomoci někomu, s kým nechci být a rozvádím se s ním, nebývá velká. Do chvíle, než vás rozvedou, máte na výživné právo.

Výživné po rozvodu

Po rozvodu je možno žádat o výživné rozvedeného manžela. „To přísluší pouze manželovi, který není schopen se po rozvodu samostatně živit a příčiny této neschopnosti pramení v manželství. Nejčastěji v důsledku domácího násilí a jeho následků,“ říká Petra Karbanová. Tomu z manželů, který se dopustil vůči druhému trestného činu, například zmíněného domácího násilí, se výživné nepřiznává. Dalším důvodem je situace, kdy je žena znevýhodněna při hledání práce proto, že se většinu života starala o děti a domácnost – často na přání manžela.

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost

Pokud soud výživné přizná, pak to je na dobu maximálně tří let. Nárok na něj končí také novým sňatkem nebo registrací.

Výživné pro manželku nemusí být stanoveno a vymáháno jen soudně. Manželé si ho mohou v průběhu rozvodu domluvit i sami a zahrnout do dohody. Může mít formu měsíčního příspěvku, ale může jít i o jednorázovou částku, tzv. odbytné.

Na závěr je dobré zdůraznit, že rozsah zákonné vyživovací povinnosti je značně široký a dopadá nejen na vyživovací povinnost rodičů vůči jejich dětem, ale například také na povinnost dětí zajistit přiměřenou výživu svým rodičům, jsou-li toho schopny.

Reklama