Hlavní obsah

Do důchodu rozvedený: proč jde od sebe čím dál tím více lidí seniorního věku

Foto: 4 PM production, Shutterstock.com

Foto: 4 PM production, Shutterstock.com

Téměř polovina manželství se rozpadne a k rozvodu se stále častěji uchylují i jedinci nad šedesát let. Proč se lidé, kteří jsou v druhé půlce života, rozhodnout opustit životního partnera a riskují, že dožijí v samotě?

Článek

Zatímco v 90. letech se podle údajů Českého statistického úřadu k rozvodu v kategorii 60+ uchýlilo zhruba 800 lidí ročně, teď jich statistiky uvádějí nad 2 500. Starší generace vyrůstala v době, kdy rozvedené lidi společnost odsuzovala. „Dlouholetá manželství byla považována za ideál, i když nebyla šťastná. Mnoho lidí v seniorském věku by rádo udělalo změnu a z nefunkčního vztahu odešlo, ale obávali se změny právě kvůli studu, co na to řeknou známí, jejich děti nebo vnoučata. Bylo a stále ještě je pro ně složité vymanit se ze stereotypu,” vysvětluje Aneta Mundok Nitschová, vedoucí bezplatné telefonní linky pro seniory Život 90.

Bojí se odejít z nefunkčního vztahu i proto, aby nezůstali sami. Vědí, že přijdou nemoci a že vzhledem k věku bude těžké najít si nového partnera. Ve hře je zkrátka strach z dožití o samotě. Přesto ale těch, kteří se ke změně rozhodnou, v posledních letech přibývá. Někteří právě tuto realitu vítají a singl život ve stáří si vyloženě užívají, jiní se rozhodnou párový život nevzdat a snaží se najít nový vztah. Dokonce nejsou neobvyklé ani sňatky lidí nad šedesát, i v tomto věku se, ať už z důvodů praktických a finančních nebo čistě romantických, pro obřad rozhodne ročně zhruba tři tisíce lidí.

Foto: Marko Subotin, Shutterstock.com

Také senioři se seznamují prostřednictvím internetových seznamekFoto: Marko Subotin, Shutterstock.com

Frustrace i větší sebedůvěra

Ze statistik vyplývá, že čím jsou spolu manželé déle, tím je menší pravděpodobnost rozvodu, nejvíce párů se rozvádí do pěti let od svatby. Neznamená to ale, že by se lidé, kteří spolu strávili třeba i několik desítek let, nerozváděli. V takovém případě se mnohdy nahromadí problémy, které spolu partneři neřešili, což může vést k tomu, že jednomu z páru prostě dojdou síly, a rozhodne se pro rozvod.

Svou roli jistě hraje i lepší přístup k informacím nebo emancipace žen. „V posledních letech se na naší Lince důvěry Senior telefon setkáváme s nárůstem počtů hovorů, které se týkají právě nefunkčních manželství. Lidé mohou získávat větší jistotu hovořit o tom, že nejsou ve vztazích šťastní,” vysvětluje Aneta Mundok Nitschová.

Vidina aktivního stáří

„Pozorujeme, že u lidí v mladším seniorském věku, tedy u šedesátníků, jsou změny v partnerských vztazích častější. Mnoho lidí v tomto věku je stále aktivních, produktivních a nejsou tolik omezeni zdravotními omezeními, která se mohou objevit s přibývajícím věkem,” objasňuje současnou situaci vedoucí Senior telefonu. Pokud žijí v manželství, které je v oblíbených aktivitách brzdí, tak v něm nechtějí setrvat.

Foto: Roman Motizov, Shutterstock.com

V lásce a úctě dokud nás smrt nerozdělí je spíše zbožné přání než realitaFoto: Roman Motizov, Shutterstock.com

Další důvod, proč se lidé rozcházejí ve vyšším věku? Dřívější generace měly dospělé děti už ve čtyřiceti, dnes je to o dekádu i dvě později. Právě s odchodem dětí si lidé často uvědomí, že nic jiného než rodina je pohromadě už nedrží. „Je běžné, že se v některých manželstvích objeví krize po tom, co se děti osamostatní. Ne všichni toto náročné období ustojí,” doplňuje Nitschová. Stejně obtížnými životními zkouškami může být i odchod do důchodu nebo vážné onemocnění.

Finance jako brzda

Rozvodů by možná bylo ještě více, pokud by měli lidé kam odejít. Jenže páry jsou na sobě často ekonomicky závislé. Najít si a financovat vlastní bydlení, jste-li odkázáni jen na důchod, je pro jedince často nemožné. „Také odrazují případné tahanice o majetek, byrokracie, a z toho plynoucí další konflikty. Často se tak setkáváme s tím, že se starší manželé rozhodnou žít pouze odděleně. Nebo se rozvedou, ale stále společně obývají dům a fungují v něm odděleně,” doplňuje Aneta Mundok Nitschová.

Manželství není přežitek

S rozvodovostí nad šedesát, i když stoupá, to ale rozhodně není nijak horké. „Ačkoli se na nás obrací senioři s tím, že nějaké obtíže ve vztazích prožívají, je pro lidi ve stáří stále velkým zdrojem podpory, kromě víry a zájmů, hlavně jejich partner. Z naší zkušenosti je pro starší lidi obzvláště těžké vyrovnat se s úmrtím milovaného blízkého. Zmiňují, že i když mezi nimi byly neshody, nakonec byli vděční, že jeden druhého měli a vzpomínají na to hezké,” dodává Aneta Mundok Nitschová. Ne každé manželství je tedy udržováno jen ze zvyku, ale proto, že jsou v něm lidé rádi, dokážou se povznést nad drobné neshody a váží si jeden druhého.

Reklama

Související témata: