Hlavní obsah

Kdo je zodpovědný za led na chodníku a proč si dát pozor na rampouchy na střeše

Foto: DimaBerlin, Shutterstock.com

Foto: DimaBerlin, Shutterstock.com

Letošní zima je zatím samý zvrat: chvíli teploty jako na jaře, druhý den sníh a náledí. Změny bývají náhlé, ale majitelé nemovitostí by na ně měli i tak rychle reagovat. Pokud to totiž neudělají a sníh či led způsobí škodu nebo zranění, může je to přijít draho!

Článek

Během zimy jsme to zažili už několikrát – teplejší dny vystřídá během chvíle husté sněžení a do rána je bílo. Pak se zas oteplí a sníh ztěžkne a sklouzne ze střechy. A právě to může způsobit problémy. Tak pozor, následující dny má zase sněžit!

Za sníh na střeše odpovídá majitel

Když začne sněžit anebo je náledí, je to pro majitele nemovitostí starost navíc. Každý ví, že je-li odpovědný za chodník, pak ho musí uklidit a posypat, ale málokdo řeší sníh, led a rampouchy na střeše. Přitom když spadnou, mohou způsobit závažné škody na zdraví a majetku. Majitel má přitom zákonnou povinnost zajistit, aby se to nestalo. Rozhodně nestačí, pokud někam umístíte ceduli s varováním před možností pádu sněhu ze střechy!

Kdo má uklízet střechu

Je na odpovědnosti majitele, aby na střechu namontoval sněhové zábrany nebo sníh a led pravidelně odklízel, případně si najal někoho, kdo by to dělal za něj. V domě s nájemními byty může majitel pověřit správce, domovníka nebo nájemce – ovšem mělo by to být formou písemné smlouvy. Existují i firmy, které tyto služby nabízejí. V případě krajního nebezpečí (například po kalamitách) a na budovách škol, školek nebo úřadů s tím často pomáhají i hasiči.

Nespoléhejte jen na pojištění

Každopádně je dobré se ujistit, že na škody vzniklé ve spojitosti se sněhem a ledem pamatuje vaše pojištění nemovitosti. Ale i když jste pojištění, musíte udělat vše pro to, aby se nic nestalo. „Vznikne-li škoda pádem sněhové nebo ledové vrstvy, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda nebyla zanedbána údržba budovy a zda bylo možné takové nahromadění sněhu nebo ledu předpokládat,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Foto: Parilov, Shutterstock.com

Majitelé nemovitosti jsou ze zákona povinni zajistit, aby sníh ze střechy nemohl při pádu nikoho ohrozitFoto: Parilov, Shutterstock.com

Co majiteli hrozí, když sníh spadne?

Málokterý majitel si uvědomí, že ho neuklizená střecha může zavést až před soud. Existuje totiž reálné nebezpečí, že pád sněhu a ledu z výšky někoho skutečně vážně zraní a způsobí mu to trvalé následky. Pak by to mohlo být kvalifikováno i jako ublížení na zdraví z nedbalosti, nebo dokonce těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které hrozí vězení a sazba je od dvou do osmi let. Proto je lepší se o stav střechy v zimě opravdu starat.

„Obdobné případy se v trestněprávní rovině řeší minimálně. Předmětem civilního sporu je často nárok na úhradu újmy, která může dosahovat značných částek. Vždy se zkoumá míra zavinění – tedy i to, zda si za škodu či jinou újmu nemůže z části i poškozený. Pokud věc dojde do přestupkového nebo trestního řízení, většinou tyto případy skončí pokutou, maximálně podmínkou a náhradou škody,“ říká advokátka Karolína Nová. K soudu se dostávají jen případy, kdy majitel odmítá spolupracovat - ať s tím, kdo utrpěl škodu, nebo pojišťovnou, která věc vyřizuje.

Padající sníh vás zranil či poškodil auto?

Lavina ze střechy vás zranila, nebo třeba poškodila zaparkované auto? Ihned na místě zajistěte důkazy! „V ideálním případě zajistěte svědky a fotodokumentaci celé události v daném místě a čase,“ doporučuje Eva Svobodová. Nafoťte místo, kde se to stalo: tak, aby bylo jasné, ze které střechy sníh spadl, kolik ho bylo a aby bylo patrné, jakou škodu způsobil. Pokud šel někdo zrovna okolo, požádejte ho o svědectví, a tedy i o kontakt pro pozdější oslovení.

Jestliže jste utrpěli úraz, a nejste schopni fotit a oslovovat kolemjdoucí, pak volejte policii (nebo o to požádejte svědky). Ta by měla být vždy při závažnějším poranění nebo škodách na majetku, neboť vše úředně zaprotokoluje.

V těchto případech můžete chtít náhradu škody primárně po majiteli nemovitosti nebo jeho pojišťovně. Náhradu škody uplatňujte bez zbytečného prodlení a nejlépe doporučeným dopisem (stvrzenku si schovejte). Přiložte všechny důkazy o vzniku škody a následcích, včetně vyčíslení škody.

Jak se vyčísluje vzniklá škoda?

U majetku určí škodu buď likvidátor pojišťovny, nebo vychází z pořizovací ceny věci (například rozbitého mobilu) nebo ceny za opravu věci. U úrazu můžete požadovat náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu nákladů na léčení, ale i odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Vychází se z posudku, který vydává ošetřující lékař na konci léčby nebo při ustálení zdravotního stavu.

Kdy za to majitel nemůže

Existují situace, kdy může vlastník nemovitosti prokázat, že opravdu nemohl řádně reagovat a provést vše potřebné, aby ke škodám nedošlo: například při nepředvídatelné prudké změně počasí, tedy náhlé sněhové bouři, vydatnému sněžení s deštěm nebo náhlému poklesu teplot. Platí to i v případě tzv. působení vyšší moci, tedy třeba vichřice, která sníh ze střechy shodila - taková situace by byla známá z varování meteorologů a dohledatelná v jejich záznamech.

Reklama