Hlavní obsah

Dětská mozková obrna není nakažlivá ani dědičná! Komu hrozí?

Foto: Olesia Bilkei, Shutterstock.com

Foto: Olesia Bilkei, Shutterstock.com

Dětskou mozkovou obrnu si nepleťte s nakažlivou dětskou obrnou čili poliomyelitidou, proti které se od 50. let očkuje, a zabránilo se tak mnoha ochrnutím. Dětská mozková obrna není nakažlivá ani dědičná a vzniká jako následek raného poškození mozku.

Článek

Dětská mozková obrna (DMO) se projevuje zhoršenou pohyblivostí a souvisí s poškozením mozku. K tomu může dojít ještě před narozením, při porodu nebo v prvních týdnech či měsících po porodu. Nejvíce ohroženy jsou předčasně narozené děti. Příčiny poškození mozku jsou různé, může jít třeba o infekci v těle matky, nedostatek kyslíku při porodu či onemocnění v poporodní době. Často se na přesný původ DMO nepřijde.

Příznaky dětské mozkové obrny

Všechny typy DMO se projevují problémy s pohybem. Spastická forma vedle snížené pohyblivosti způsobuje svalové napětí (spasmus), zasažené části těla jsou v křeči, ztuhlé a nejde jimi hýbat. Pro postižení dolních končetin (diparetická forma) je typické pokrčení lehce do písmene X a charakteristická nůžkovitá chůze s koleny u sebe. Objevuje se také postižení pravé či levé poloviny těla, tedy horní i dolní končetiny zároveň. Nejtěžší průběh (kvadruparetická forma) postihuje všechny čtyři končetiny.

Dyskinetická forma způsobuje nekoordinované a vůlí neovladatelné pohyby rukou či mimických svalů. Zhoršují se při stresu a projevují se jako různé grimasy nebo třeba nekontrolovatelné mlaskání. K tomu se často přidávají vážné potíže s artikulací a srozumitelností řeči.

K těmto problémům se často druží další následky poškození mozku, jako je epilepsie, poruchy učení či mentální postižení. Mnoho lidí s DMO je ovšem mentálně zcela v pořádku – mají normální inteligenci a často musejí bojovat s předsudky.

Foto: Iryna Imago, Shutterstock.com

Základem terapie je rehabilitace a každodenní procvičování a uvolňování postižených svalů a nácvik motorických dovedností. Užívá se i Vojtova metoda či Bobath konceptFoto: Iryna Imago, Shutterstock.com

Vyšetření a léčba DMO

Nemoc se nedá vyléčit. Pozná se na základě typických příznaků a nejčastěji se definitivně diagnostikuje ve třech letech dítěte. S terapií je nutné začít co nejdřív. Léčba je individuální, důležitá je nejen péče neurologů, ale především fyzioterapeutů, ortopedů, logopedů a dalších speciálních pedagogů, případně chirurgů, kteří mohou operací pomoci s některými problémy nervového či pohybového systému.

Cvičení musí být každodenní, protože jinak trvale stažené svaly způsobují bolestivé deformity páteře i končetin. K uvolňování svalových spasmů se užívají také injekce botulotoxinu (jejich efekt je ovšem jen krátkodobý), potřeba bývají i různé pomůcky, například dlahy či ortézy. Je-li to nutné, podávají se léky na epilepsii či na svalové křeče a na zlepšení metabolismu mozku. Zásadní je i psychologická pomoc, a to i pro rodiče a pečující blízké.

Foto: Olesia Bilkei, Shutterstock.com

Fyzioterapie provází nemocného nejen v dětském věku, ale po celý život. Každodenní cvičení Foto: Olesia Bilkei, Shutterstock.com

Komplikace a prevence DMO

Poškození mozku může kromě vážných poruch motoriky způsobit i epilepsii, snížení mentálních schopností a také růstovou retardaci a deformace, v krajním případě poruchu tvorby mozkomíšního moku vedoucí až k hydrocefalu. Nemocní mívají potíže se šilháním a dalšími vadami zraku i sluchu. Prevence DMO bohužel není známa.

Dětská mozková obrna

  • Jiný název - DMO
  • Popis - Nenakažlivé a nedědičné neurologické onemocnění způsobené poškozením mozku během těhotenství, při porodu a krátce po narození
  • Příznaky - Různě závažné poruchy motoriky, přidat se může epilepsie a smyslové i mentální postižení.
  • Léčba - Poškození nelze vyléčit, při terapii spolupracují neurologové, fyzioterapeuti, ortopedové, neurochirurgové, logopedi a další odborníci.
  • Statistika - Nemocí jsou postiženy přibližně dvě děti z tisíce.
  • Prevence - Není známa.

Diagnóza DMO je vážná, ale ne beznadějná. Režisér a slam poetrista Bohdan Bláhovec (37) se nevzdal!

Reklama