Hlavní obsah

Hypoxie. Co všechno hrozí tělu, když nemá dost kyslíku?

Foto: Lucia Romero, Shutterstock.com

Foto: Lucia Romero, Shutterstock.com

S termínem hypoxie se setkáváme nejčastěji v souvislosti s porody, kdy u plodu dochází k nedostatečnému zásobení kyslíkem. To má na svědomí špatná kvality plodové vody či špatně fungující placenta. K hypoxii ale dochází také v jiných situacích. Které to jsou?

Článek

Hypoxie obecně je stav organismu, kdy je tělo nedostatečně okysličeno a dochází k problémům v jeho klíčových orgánech. Tělo si totiž nedokáže vytvořit zásoby kyslíku na dobu delší než pět minut. A navíc: už zhruba po 10 sekundách bez něj dochází ke ztrátě vědomí.

Příznaky hypoxie

Ve chvíli, kdy je tělo zásobeno kyslíkem špatně nebo vůbec, jednotlivé orgány těla na to začnou reagovat tak, že ty životně důležité pracují chvíli na úkor ostatních, ale pak postupně také selhávají. Do hlavní skupiny patří mozek, srdce, játra a ledviny (5 příznaků, že vám nefungují správně). Podle toho, jak je stav závažný a jak dlouho trvá, se projeví ztížené dýchání, neklid, pocení, bolest hlavy, srdeční arytmie. Kůže postupně zmodrá, protože není dostatečně prokrvena, lékaři tomu odborně říkají cyanóza.

Krevní tlak, který se na začátku zvýšil, klesne a postupně dojde k zastavení krevního oběhu, čili ztrátě vědomí a poškozování jednotlivých tkání těla – včetně mozku, který bývá jako jeden z životně důležitých orgánů zásobován až do poslední chvíle.

Foto: metamorworks, Shutterstock.com

Když má tělo problém s nedostatkem kyslíku, projeví se to mimo jiné i ztíženým dýchánímFoto: metamorworks, Shutterstock.com

Typy hypoxie

Podle toho, jak došlo k přerušení dodávky kyslíku, dělíme hypoxii do několika skupin.

Hypoxemická hypoxie 

Souvisí s dýchacím ústrojím a nastává v souvislosti s astmatem, cystickou fibrózou, poškozením plic a také již zmíněnou vysokohorskou nemocí.

Anemická hypoxie

Je následkem nedostatku červených krvinek, které pak na sebe nemůžou vázat kyslík a přenášet ho po těle. Příčinou bývá otrava oxidem uhelnatým nebo nějaká porucha hemoglobinu.

Stagnační hypoxie

Nastává při embolii nebo selhání srdce. Oběh je porušen a krev nemůže správně cirkulovat a zásobovat kyslíkem.

Histotoxická hypoxie

Nastává například po otravě alkoholem nebo kyanidem. Projevuje se růžovým zbarvením kůže a buňky při ní nejsou schopné kyslík využít, i když se k nim dostane.

Hypoxie novorozence

Speciální kapitolou je pak nedostatečné okysličení plodu. Souvisí s nedostatkem nebo špatnou funkcí plodové vody nebo placenty či přidušením pupeční šňůrou a může mít za následek poškození dítěte až jeho smrt.

Léčba hypoxie

Léčba závisí na druhu hypoxie, řeší se jednak odstraněním příčiny – to platí například v případě potíží s plícemi či přerušení oběhu krve. Hypoxie se léčí podáváním speciálně upraveného kyslíku s malou koncentrací oxidu uhličitého. V případě problémů v těhotenství  se postupuje podle zralosti plodu, protože je třeba obvykle urychlit porod.

Foto: coka, Shutterstock.com

V případě hypoxie dítěte deroucího se na svět je potřeba urychlit porod, aby nebyl poškozen jeho mozekFoto: coka, Shutterstock.com

Jak probíhá vyšetření

Lékař nemoc pozná podle výše uvedených příznaků, případně laboratorním vyšetřením, které je zaměřené na počet červených krvinek a další faktory. V případě novorozenců se hned po porodu hodnotí podle Apgar skore (mezinárodní test používaný k určení zdravotního stavu novorozence). V těhotenství se preventivně provádí pravidelně takzvané CTG vyšetření (monitor zobrazující tlukot srdce a děložních kontrakcí).

Možné komplikace: poškození mozku

Pokud se nepodaří obnovit zásobování kyslíkem, dochází k nevratnému poškození mozku. Následuje zástava srdce a smrt.

Prevence

Nelze ji určit všeobecně, protože příčiny hypoxie jsou různé. Jde o to předcházet jednotlivým problémům, které k hypoxii vedou.

Hypoxie

  • Popis - Hypoxie je stav organismu, kdy je tělo nedostatečně okysličené a dochází k problémům v klíčových orgánech těla.
  • Příznaky - Ztížené dýchání, neklid, pocení, bolest hlavy, srdeční arytmie, modrání kůže.
  • Inkubační doba - Tělo nemá zásoby kyslíku na dobu delší než pět minut.
  • Léčba - Odstranění příčiny, podání speciálně upraveného kyslíku.
  • Prevence - V případě těhotenství je třeba sledovat stav plodu. V ostatních případech je třeba věnovat pozornost stavům, které k hypoxii vedou, předejít jí ale úplně nejde.

Reklama

Související témata: