Hlavní obsah

Nový přístup k léčbě rakoviny? Ušitá na míru!

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

Lék, který navždy vyléčí rakovinu, medicína zatím nemocným nabídnout nemůže. V poslední době se ale u některých druhů nádorů dá léčba ušít přímo na míru tak, aby byla úspěšnější a měla méně nežádoucích účinků.

Článek

Každý člověk je jiný, a tím pádem je výhodné, když dostává takovou léčbu, která mu vyhovuje nejvíc a zohlední jeho potřeby. Právě tímto směrem jde i léčba rakoviny, a to díky novým poznatkům i technologickým možnostem. Co to pro pacienty znamená?

Druhy rakoviny

Ještě nedávno se nádorová onemocnění dělila a léčila podle toho, který orgán v těle postihla, nebo kde byl nádor poprvé odhalen. Mluvilo se tedy například o karcinomu prsu, kůže, plic nebo tlustého střeva. Pacienti se stejným nádorem pak dostávali stejné léky a čekalo se, zda zaberou. U některých lidí se to dařilo, jiní nereagovali podle předpokladu, a tak se hledal jiný lék. V případě léčby rakoviny mluvíme hlavně o chemoterapii, která se zaměřuje na rychle rostoucí buňky v těle, což jsou hlavně ty nádorové. I když u mnoha druhů nádorů má stále své zásadní místo, moderní medicína dává lékařům i další možnosti.

Foto: Brian A Jackson, Shutterstock.com

Medicína už umí některým pacientům připravit léčbu nádoru vyloženě na míru, cílenou a šetrnějšíFoto: Brian A Jackson, Shutterstock.com

Šetrná léčba zhoubných nádorů

Díky technologickému pokroku a novým vědeckým poznatkům lékaři vědí, že mezi jednotlivými nádorovými onemocněními, ale i v rámci jednoho typu nádoru, existují výrazné rozdíly, a to ve změnách nádorové DNA. A to je zásadní změna, která umožňuje nejen přesnější určení druhu nádoru, ale i zcela individuální přístup k jeho léčbě.

Léčbu rakoviny lze každému člověku doslova ušít na míru, a tím nejen zvýšit šanci na to, aby byla účinná, ale také minimalizovat její nežádoucí účinky. To je pro pacienta zásadní i proto, že ho léčba nemusí zcela vyřadit z běžného života nebo pracovního procesu.

Rakovinu je třeba přečíst

Odborníci umí přečíst stovky genů nádoru, díky čemuž pak lze přizpůsobit a přesně zacílit léčbu. K tomu umí nastavit i protinádorovou imunoterapii, která nasměruje imunitní systém pacienta, aby rozpoznal a zničil nádorové buňky. Ty totiž dovedou imunitu obejít. Léčba na míru je cílena podle individuální charakteristiky pacienta. Taková léčba ušetří čas, který by pacient ztratil hledáním léčby, která zabírá, ve výsledku je i levnější z hlediska nákladů na léčbu.

Ačkoli je to velký pokrok v onkologii, je třeba říct, že to je začátek dlouhé cesty. Zatím lze léčbu takto cílit jen u části nádorů. Aby to šlo, musí lékaři znát příslušné genomové poškození a mít k němu odpovídající lék.

Foto: AshTproductions, Shutterstock.com

Moderní technologie umožňují přečíst stovky genů nádorů a podle toho vybrat tu nejúčinnější léčbuFoto: AshTproductions, Shutterstock.com

Precizní onkologie, nová naděje

Chvíle, kdy je člověku diagnostikována rakovina, je pro něj velmi psychicky náročná. Stres a obavy mohou být příčinou, že není schopen pořádně poslouchat a porozumět tomu, co mu lékař vysvětluje, a často pak dohledává informace na internetu, což není ideální.

Právě v takové situaci můžete sáhnout po srozumitelné formě informací, kterou nabízí Medikomiksy – v tomto případě ten s názvem Precizní onkologie. Vysvětluje, jak se při personalizované léčbě postupuje a jak je možné, že cílí jen na rakovinové buňky, zatímco ostatní nepoškozuje. Jde o spojení srozumitelného vysvětlení a odborně podložených informací, autoři jsou lékaři.

„Medikomiks je nástroj, který umožňuje vzdělávat nejenom pacienty, ale i lékaře, kteří se s konceptem precizní onkologie třeba zatím nesetkali. Díky němu si mohou představit důležité oblasti medicíny, které se v této době rozvíjejí a znamenají pro pacienty významný pokrok v léčbě,“ říká autor komiksu profesor Ondřej Slabý z Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy Univerzity. Spoluautorka, doktorka Kateřina Kopečková z Fakultní nemocnice Motol dodává: „Můžeme touto formou pacientům sdělit těžké věci, které se nám onkologům hůře vyslovují.“

Léčba rakoviny je a zůstává náročná a je zapotřebí, aby při ní pacient a lékař spolupracovali. I proto potřebuje pacient vědět, co a proč se s ním děje, co ho čeká.

Reklama

Související témata: