Hlavní obsah

Těžko zvládá změny a okolím je někdy považován za přecitlivělého. Jak komunikovat s melancholikem?

Foto: Iryna Kalamurza, Shutterstock.com

Foto: Iryna Kalamurza, Shutterstock.com

Přemýšlivost, citlivost, starostlivost, ale také sklony k pesimismu a uzavřenosti. Co vše je pro introvertního melancholika typické, jaká má pozitiva a zápory?

Článek

Kromě sangvinika, flegmatika a cholerika patří do Hippokratovo-Galénovy typologie temperamentu také melancholik. Podlé této typologie ovlivňuje melancholika tělní tekutina –⁠ černá žluč.

Čistý melancholik je vzácnost, stejně jako je tomu u ostatních temperamentů. Obvykle bývá namíchán ještě s jiným typem.

Jak se chová melancholik? Jaká má pozitiva?

Melancholik je introvert typický sklonem k neustálému přemýšlení a hloubání. Je cílevědomý. Cíle plánuje dlouhodobě do budoucna a má tendenci k tomu dávat věcem řád. Je starostlivý a obětavý.

Je také obzvlášť citlivý a emoce prožívá velmi intenzivně. Hluboce prožívá spíše uvnitř, své emoce příliš neukazuje.

Tím, že se melancholik často ukrývá do světa vlastních myšlenek a nedává moc najevo své pocity, může na druhé působit poněkud uzavřeně a nepřístupně. Melancholik je skromný i svými názory. Velmi často se jeho názory liší od názorů druhých, ale nemá tendenci je zveřejňovat, aby nedošlo ke konfliktu.

Zápory melancholika

Díky intenzivnímu prožívání emocí může melancholik působit na druhé mnohdy až přecitlivěle. Jeho přemýšlivost vede k tomu, že se cítí nejistý, má často obavy a strach, může být pesimistický. Neustále plánuje a nemá rád změny. Pokud něco není podle jeho představ, přináší mu to další nejistotu a obavy.

Je na sebe poměrně přísný a má sklony k perfekcionismu. V tomto ohledu má na sebe i na druhé občas až nerealistické nároky.

Melancholik a jeho vztahy

Melancholik si dává ve vztazích na čas. Chvíli to trvá, než si vás pustí k tělu. Když už se otevře a začne důvěřovat, jsou vztahy z jeho strany dlouhodobé a stálé. Je velmi starostlivý, pečující a zajímá se o druhé. Na své blízké nedá dopustit.

Na čem může melancholik pracovat?

Nadměrné přemýšlení může melancholika mnohdy v životě omezovat. Úkolem jeho sebevýchovy by mělo být  větší zaměření na přítomnost a realitu.

Jak se pozná melancholik?

Klady melancholika

  • je starostlivý a obětavý
  • je velmi starostlivý a pečující
  • zajímá se o druhé
  • má dlouhodobé a stálé vztahy
  • rád dává věcem řád

Zápory melancholika

  • na druhé může působit uzavřeně a nepřístupně
  • jeho přemýšlivost může vést k nejistotě, strachu a pesimismu
  • může působit přecitlivěle
  • těžko se adaptuje na změny
  • je na sebe přísný a často na sebe má až nerealistické nároky

Autorka je terapeutka

Reklama

Související témata:
Melancholik