Hlavní obsah

Ženský strašák: Rakovina dělohy. Jak a podle čeho ji poznat, jak se léčí a lze jí předejít?

Foto: MMD Made my dreams, Shutterstock.com

Foto: MMD Made my dreams, Shutterstock.com

Rakovina dělohy je nejčastějším nádorem ženských pohlavních orgánů. Každý rok se s ní u nás setká na 2 000 žen. Naštěstí bývá zachycena v časném stadiu. Jak ji poznáte? A hlavně, dá se jí předejít?

Článek

U 90 % žen se zhoubné onemocnění dělohy podaří odhalit ještě v období, kdy je léčitelné. Provází jej totiž nepravidelné krvácení z pochvy, které se objevuje v době, kdy ho nečekáte. Většinou v období po přechodu (menopauze), kdy už by se krvácení nemělo objevovat, nebo méně často mezi menstruačními cykly a po pohlavním styku. Pokud k tomu zaznamenáte i výtok z pochvy, bolesti při styku a bolesti v podbřišku, vaše tělo vám signalizuje, že něco není v pořádku.

Co je rakovina dělohy?

Děloha je v podstatě dutý orgán tvořený hladkou svalovinou sloužící k vývoji plodu během těhotenství. Je uložena za močovým měchýřem a před tlustým střevem a konečníkem. Má schopnost neuvěřitelně se roztáhnout - od velikosti jako pěst až do velikosti vyvinutého novorozence.

Zhoubné onemocnění dělohy (karcinom endometria) postihuje výstelku dutiny děložní, proto se projevuje krvácením. Tomuto onemocnění předchází stadium přednádorových změn. Příčinou vzniku těchto změn je hlavně nadbytek ženských pohlavních hormonů – estrogenů.

Jak se projevuje rakovina dělohy

Pokud začnete krvácet po menopauze, měly byste zpozornět a vyhledat gynekologa. Prvním příznakem rakoviny dělohy je totiž abnormální krvácení z pochvy, nejčastěji v tomto období.

V produktivním věku se může projevit jako krvácení mezi dvěma cykly nebo krvácení po styku. Krvácení se projevuje jako špinění, nepravidelné krvácení či nepřirozeně dlouhotrvající krvácení. Dalšími možnými příznaky mohou být výtok z pochvy, bolesti při styku a bolesti v podbřišku.

V současné době není k dispozici screeningové vyšetření. U většiny žen se ale i přesto daří rakovinu dělohy zachytit v časném stadiu právě díky abnormálnímu krvácení, které upozorní na zdravotní problém.

Jak probíhá vyšetření při podezření na rakovinu?

Při jakémkoliv podezření na nádor v děloze se provede standardní gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření pánve přes pochvu nebo konečník, cytologický stěr z děložního čípku a případně i hysteroskopie (lékař prohlédne dutinu děložní úzkou trubicí s optickým zařízením).

Hysteroskopie může být doplněna o tzv. kyretáž, kdy lékař současně odebere vzorky tkáně z podezřelých oblastí (seškrábne kousek děložní sliznice). Také se může provést biopsie endometria (slizniční vrstva dělohy) pomocí pipelly (lékař odebere vzorek tkáně tenkou trubičkou).

Úkolem gynekologa je v těchto případech vyloučit rakovinu děložního čípku, která se může navenek projevovat podobně, ale léčí se jinak. Zdrojem zmíněných potíží ale můžou být také nezhoubné nálezy – myomy, polypy či zánět.

Foto: Andrey_Popov, Shutterstock.com

I rakovina děložního čípku se často projevuje krvácením mimo cyklusFoto: Andrey_Popov, Shutterstock.com

Způsoby léčby rakoviny dělohy

Standardní je léčba chirurgická – odstranění dělohy (hysterektomie), vaječníků a vejcovodů. Pokud jsou přítomny rizikové faktory, pak může být po operační léčbě doporučeno ozařování (radioterapie) nebo chemoterapie. V některých případech je možná i hormonální léčba. Nově se u pokročilého nebo vracejícího se onemocnění ukazuje přínos imunoterapie (léčba založená na podpoře vlastní imunity v boji proti nádorovým buňkám).

Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny dělohy?

Nadbytek estrogenů, které se podílí na vzniku rakoviny dělohy, se vyskytuje u obézních žen a obecně při nadváze, při nádorech vaječníků nebo při terapii samostatnými estrogeny (substituční terapie po menopauze). Nádorový růst podporuje i snížená citlivost tkání k inzulinu, cukrovka je tak dalším rizikovým faktorem.

Jistou úlohu hraje časný nástup menstruace (před 12. rokem života), pozdní menopauza (po 55. roce života), neplodnost (především tzv. syndrom polycystických vaječníků) a bezdětnost, protože v těchto případech chybí ochranný efekt normálních menstruačních cyklů nebo těhotenství. Na vzniku rakoviny dělohy se může podílet také dlouhodobá léčba tamoxifenem (lék používaný v léčbě rakoviny prsu).

Větší riziko mají ty ženy, u nichž se nemoc vyskytla v nejbližší rodině, čili u sestry, matky nebo babičky. U malé části žen je onemocnění geneticky podmíněné, jedná se o Lynchův syndrom (vrozená dispozice vedoucí ke vzniku rakoviny tlustého střeva a dělohy).

Prevence? Hlavně zdravý životní styl

Protože právě obezita a nadváha jsou velkým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny dělohy, je hlavním doporučením pokusit se zhubnout a udržovat zdravý životní styl s přiměřenou pohybovou aktivitou. Ochranný vliv má také předchozí užívání hormonální antikoncepce (včetně nitroděložního tělíska), ale i těhotenství a kojení.

Kde najdete podporu, pokud onemocníte?

Pro podporu žen s onkogynekologickým onemocněním vznikla Pacientská organizace VERONICA. Na jejích stránkách najdete příběhy žen bojujících s touto nemocí a získáte objektivní informace o prevenci a léčbě.

Rakovina dělohy (těla děložního)

  • Jiný název: karcinom dělohy, endometriální karcinom
  • Popis: Patří mezi zhoubné nádorové nemoci. Ročně jí onemocní 2 000 žen. Provází ji nepravidelné krvácení z pochvy, ale je velká šance, že ji zachytíte včas a zcela vyléčíte.
  • Příznaky: Krvácení po menopauze nebo v produktivním věku mezi menstruačními cykly a po pohlavním styku. Dalšími příznaky jsou výtok z pochvy, bolesti při styku a bolesti v podbřišku.
  • Léčba: Chirurgická - odstranění dělohy (hysterektomie), vaječníků a vejcovodů. Při komplikacích doporučena ještě radioterapie nebo chemoterapie. V některých případech je možná hormonální léčba nebo imunoterapie.
  • Smrtnost: 420 pacientek za rok (2020)
  • Prevence: Zdravý životní styl - správná životospráva a dostatek pohybu. Udržení zdravé váhy (eliminace obezity). Ochranný efekt má hormonální antikoncepce, nitroděložní tělísko nebo těhotenství.

Odborná revize: MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D., lékař v Onkogynekologickém centru Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Reklama