Hlavní obsah

Popeleční středa

Foto: berni0004, Shutterstock.com

Foto: berni0004, Shutterstock.com

Článek

Popeleční středou končí masopust a pro věřící začíná čtyřicetidenní postní období. Je to období klidu, během kterého se lidé mají připravit na ten nejvýznamnější z křesťanských svátků – Velikonoce. Letos připadla Popeleční středa na 22. února 2023.

Toto období je spojováno především s půstem, během kterého věřící vynechávají hlavně maso, ale nepořádají se ani žádné hody, hostiny či různé oslavy.

Tradice a co je to popelec

Věřící chodí do kostela pro takzvaný popelec. Posvěceným popelem ze spálených ratolestí z Květné neděle předchozího roku udělá kněz na čelo věřícím křížek a přitom říká: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. Popelec je symbolem pomíjivosti člověka, ale také symbolem návratu k Bohu.

Co se nesmí dělat

Tradice velí, že na Popeleční středu by se nemělo prát prádlo, protože by zůstalo celý rok špinavé. Naopak se doporučuje pití svěcené vody či kořalky, které má lidi ochránit celý rok před komáry.

Kdy jsou Velikonoce 2023

Podle křesťanského kalendáře vychází vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. Je to tedy po úplňku, který proběhne po 21. březnu. Pokud úplněk vyjde na neděli, Velikonoce se slaví neděli následující.

Velikonoce 2023

  • Popeleční středa – 22. února
  • Velký pátek – 7. dubna
  • Velikonoční neděle – 9. dubna
  • Velikonoční pondělí – 10. dubna