Hlavní obsah

Demence: nepříjemný příznak mnoha různých nemocí

Foto: SpeedKingz, Shutterstock.com

Foto: SpeedKingz, Shutterstock.com

Zapomínáte a bojíte se, že by to mohl být příznak demence? Pravděpodobně půjde jen o roztržitost či následek přepracovanosti. I tak je ale dobré vědět, jak se problém, který postihuje stále více lidí, projevuje a jak ho včas odhalit.

Článek

Demence je velmi široký pojem. Nejčastější formou je Alzheimerova choroba, kterou poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době byla na rozdíl od současnosti považována za nemoc velmi vzácnou. Dnes jí v Česku trpí asi 170 tisíc lidí, žen je přitom výrazně více – 110 tisíc.

Co všechno v souvislosti s demencí hrozí? Třeba soudce s alzheimerem!

Riziko demence roste s věkem

Předpokládá se, že za zhruba 30 let bude tento počet až trojnásobný. Populace totiž stárne a věk je jednoznačně největším rizikovým faktorem pro vznik potíží. Alzheimerovou nemocí jsou nejčastěji ohroženi lidé vyššího věku, většinou nad 75 let. Problémem se stává také pro zdravotnické systémy, protože léčba a péče o nemocné stojí stále více peněz.

Příznaky a projevy demence

Jestliže hovoříme o demenci obecně, pak jsou jejími nejčastějšími příznaky poškození mozku, která se projevují poruchami paměti, chování, ztrátou orientace v prostoru a čase, sníženým intelektem a také zhoršenými schopnostmi vykonávat běžné aktivity. V nejkrajnějším případě jde o ztrátu soběstačnosti.

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Riziko demence roste s věkem, ale výjimečně se nevyhýbá ani mladým lidemFoto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Příčiny: nejen alzheimer, ale i mrtvice

Příčinou demence ale nemusí být jen Alzheimerova nemoc, problémy mohou souviset s mnoha jinými diagnózami. Které jsou nejčastější? Velmi známá je demence jako následek poškození mozku v důsledku přerušení zásobování kyslíkem při mozkové mrtvici nebo vlivem ucpávání tepen (ateroskleróza). Demencí někdy končí i Parkinsonova nemoc. Poškodit mozek může také alkohol, úraz hlavy, mozkový nádor či roztroušená skleróza.

Zhruba 15 procent postižených má demenci s Lewyho tělísky. Jde o chorobu, která je podle odborníků na pomezí mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí a kromě demence se projevuje zrakovými halucinacemi. Trpěl jí například slavný komik Robin Williams (†63).

Fotbalisté žijí déle než ostatní, zato trpí 3,5krát častěji demencí.

Jak se demence projevuje

Problémy obvykle nastupují pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Výjimkou je mozková mrtvice, kde k poškození mozku dochází rychle – a tady je zásadní rychlá pomoc! V případě ostatních forem demence je také důležité včas vyhledat pomoc, ale nejde o minuty. Rozhodně však platí, že nemoc bývá obvykle diagnostikována pozdě. Myslete na to, a pokud se ve vašem okolí objeví bezplatné testování, využijte ho.

Alzheimer útočí i na třicátníky! Sedmičkový test vám ukáže, jak na tom jste.

Foto: michaelheim, Shutterstock.com

Některé statistiky tvrdí, že Alzheimerova demence nejčastěji ohrožuje vzdělané ženyFoto: michaelheim, Shutterstock.com

Vyšetření, léčba a komplikace

Pacient s podezřením na demenci by měl být vyšetřen neurologem a psychiatrem. Vedle toho by mělo proběhnout CT vyšetření nebo magnetická rezonance, případně EEG vyšetření.

Žádný lék, který by demenci vyřešil, neexistuje. Používají se antidepresiva a tzv. kognitiva – zlepšují mozkovou činnost, mohou zmírnit příznaky a nemoc zpomalit. Zbrzdit lze i postup demence způsobené například mozkovou mrtvicí. V terapii se užívají i různé nelékové metody, jako je trénování mozku tancem, pohybem, arteterapií a podobně. Důležitá je ovšem také pomoc blízkým, kteří o nemocného pečují.

Demence se obvykle zhoršuje a v krajním případě nejsou pacienti schopni se obléknout ani najíst a jsou plně závislí na cizí pomoci. Poměrně často se také kombinují různé druhy a příčiny demence.

Existuje prevence demence?

Předejít demenci zcela nejde. Jako u většiny nemocí platí, že pomáhá pohyb, zdravá výživa a také trénování mozku. Říká se, že vzdělané lidi, kteří během života více namáhají mozek, zasáhne nemoc méně často. Riziko onemocnění zvyšuje naopak dědičnost.

Demence

  • Popis - Poškození mozku, které se zpočátku projevuje poruchou paměti, později zasahuje intelekt i osobnost.
  • Příznaky - Porucha paměti, soustředění, ztráta orientace, změna chování, snížený intelekt
  • Léčba - Lék na Alzheimerovu demenci neexistuje. Příznaky mohou zmírnit kognitiva, která zpomalují její průběh. Zbrzdit lze také postup vaskulární demence způsobené například mozkovou mrtvicí. Mírnit lze i psychologické příznaky a poruchy chování. Důležité však je, aby lidé trpící demencí i pečovatelé byli s těmito možnostmi obeznámeni a využívali jich.
  • Smrtnost - Ještě před deseti lety nepatřily Alzheimerova choroba a demence ani do první desítky hlavních příčin úmrtí v Česku. Loni byly už sedmým nejčastějším důvodem (mohly za smrt každé 23. ženy a každého 45. muže).
  • Prevence - Zdravý životní styl, trénování mozku

Reklama