Hlavní obsah

Divný vztah k jídlu je hlavní příznak PPP. Jak se liší anorexie, bulimie, bigorexie a ortorexie?

Foto: Pormezz, Shutterstock.com

Foto: Pormezz, Shutterstock.com

Jídlo je od nepaměti jednou ze základních lidských potřeb. Jenže co když běžná záležitost, jako je stravování, nabere nesprávný směr? Zjistěte víc o poruchách příjmu potravy, kterými trpí stále více dětí, dospívajících i dospělých.

Článek

Každá je jiná, ale několik věcí mají poruchy příjmu potravy (PPP) společné: nezdravý vztah ke stravování a zkreslené vnímání jídla i vlastního těla. PPP trápí častěji ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Mluvíte o svém těle ošklivě? Dcera to od vás odkouká!

Rizikové faktory poruch příjmu potravy

Větší riziko vzniku PPP mají ti, u koho se nemoc vyskytla v rodině, náchylnější jsou také jedinci, kteří na sebe mají vysoké nároky a sklony k perfekcionismu. K propuknutí výrazně přispívá stres, prezentovaný ideál krásy, porovnávání na sociálních sítích a celkové nastavení společnosti, kdy jídlo je často vnímané jako hřích. Riziko pro vznik PPP představují i nadměrná očekávání rodičů.

Příznaky poruch příjmu potravy

Podváha není příznak, ale důsledek, a proto člověk trpící PPP nemusí být nápadně vyhublý – a o to těžší je onemocnění rozpoznat. Jedním ze společných příznaků PPP je nápadné chování při jídle a jeho výběru. Nemocní zcela vyřazují z jídelníčku některé potraviny – často je dělí na „bezpečné“ a „zakázané“ (a těm se úplně vyhýbají). Stravování probíhá obvykle v rituálech, jako je přesné načasování jídel během dne, stejný talíř a stejné místo u stolu, také se mohou opakovat každý den naprosto stejné pokrmy. Jakákoliv změna v denním řádu je doprovázena výčitkami, pocity viny a vztekem.

Mezi nejznámější PPP patří anorexiebulimie, které mají společné zkreslené vnímání vlastního těla a touhu po velmi štíhlé postavě. Méně známé poruchy jsou záchvatovité přejídání, ortorexiebigorexie.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Tělesný vzhled u PPP nemusí být nijak nápadný, přitom může být člověk opravdu dost nemocný. Problém poznáte především ze změněného a dlouhodobě „divného“ vztahu k jídluFoto: fizkes, Shutterstock.com

1. Mentální anorexie

Mentální anorexie se objevuje nejčastěji v období dospívání, ale může postihnout člověka v každém věku. Osoba trpící anorexií často výrazně hubne, odmítá jídlo, neustále se váží a nadměrně sportuje, aby snědené jídlo vykompenzovala. Zpočátku dochází k dělení potravin na bezpečné a zakázané, po nichž se tloustne. Strach z přibírání je ovšem tak velký, že časem dochází ke zmenšování porcí a následně k úplnému hladovění.

2. Mentální bulimie

Onemocnění zvané mentální bulimie se projevuje strachem z tloustnutí a následným vyvoláváním zvracení. Střídají se období hladovění a období záchvatovitého přejídání. Obava z uložení přijatých kalorií je tak velká, až si nemocní nejen vyvolávají zvracení, ale také využívají nejrůznější projímadla, léky na odvodnění a doplňky stravy na hubnutí.

3. Psychogenní (záchvatovité) přejídání

Záchvatovité přejídání, jak už název napovídá, se vyznačuje záchvaty jedení, kdy je člověk schopen sníst veliké, až nadměrné množství jídla během relativně krátké doby. Často je spjaté s emočním napětím a stresem, někteří lidé přejídání kombinují s hladovkami. Po najedení následují pocity znechucení, sklíčenosti a pocity viny. Důsledkem takového chování je nárůst hmotnosti či obezita a zhoršování psychického stavu.

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Záchvatovité zajídání stresu či „emočního hladu“ vede nejen ke kilům navíc, ale také zhoršuje úzkostné a depresivní pocityFoto: Prostock-studio, Shutterstock.com

4. Ortorexie

Ortorexie je závislost na zdravé výživě a biologicky čistých potravinách. Zprvu se může projevovat nenápadně, postupem času však nemocný přemýšlí nad kvalitou každé potraviny tak intenzivně, až většinu vynechá. Následně je ochuzen o velké množství důležitých živin a vitaminů a dochází k úbytku hmotnosti. Obvykle konzumuje jen potraviny, které si sám připravil nebo vypěstoval. Nikdy například nepůjde jíst do restaurace, protože nemá kontrolu nad tím, z čeho a jak se jídlo připravovalo. Okolí neustále přesvědčuje, že jsou běžně dostupné potraviny škodlivé a nezdravé.

5. Bigorexie – Adonisův komplex

Bigorexie aneb když se ze cvičení, sportování a nabírání svalové hmoty stane posedlost. Lidé s bigorexií jsou schopni trávit v posilovně celé hodiny, užívají nejrůznější doplňky stravy včetně anabolických steroidů. Mnohdy konzumují ohromné množství jídla, zejména bílkovin, za účelem tvorby svaloviny. Toto onemocnění mívá negativní dopad na zdraví ledvin, srdcecév, nadměrně vyvinutá svalovina pak může přetěžovat klouby.

Poruchy příjmu potravy

  • Popis: Závažná onemocnění, kam patří mentální anorexie, mentální bulimie a psychogenní přejídání. V poslední době se mluví i o ortorexii a bigorexii.
  • Příznaky: Někteří lidé hladovějí, jiní jedí příliš, někdo je závislý na zdravé stravě či posedlý nabíráním svalové hmoty. Jednotlivé poruchy se mohou různě kombinovat – společným tématem je jídlo a postava.
  • Příčiny: Genetická predispozice, rodina, osobnost, sociální tlak, stres, nezdravý vztah k jídlu a ke svému tělu
  • Léčba: Ambulantní léčba nebo hospitalizace. Normalizace stravovacích návyků, stabilizace tělesné hmotnosti, farmakologická léčba, individuální a rodinná psychoterapie
  • Úmrtnost: Až 10 procent
  • Prevence: Zdravý vztah k jídlu, žádné experimentování s dietami a výživovými směry, podpora zdravého sebevědomí a sebeúcty v rodině

Autorka je terapeutka.

Reklama