Hlavní obsah

Anabell pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy i rodinám

Foto: Nomad_Soul, Shutterstock.com

Foto: Nomad_Soul, Shutterstock.com

Anabell nabízí odbornou pomoc nejen lidem s poruchami příjmu potravy, ale i jejich blízkým. Poskytne i konzultace těm, kteří mají pocit, že problémem by mohl trpět třeba jejich kamarád. V neposlední řadě pak pomáhá dětem s psychickými problémy i jejich rodinám. Jak přesně služby této organizace vypadají a kam se můžete obrátit?

Článek

1. Jaká je hlavní náplň organizace

Anabell pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Od léta roku 2019 se jejich hlavní činnost rozšířila ještě o péči o rodiny s dětmi s rozličnými psychickými problémy a obtížemi.

2. Komu jsou služby Anabell určeny

Primárně osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým (rodina, přátelé, učitelé, trenéři). Co se týče rodin s dětmi s rozličnými psychickými obtížemi, tak je potřeba uvést, že jde jak o rodiče nebo zákonné zástupce, tak o děti. Cílové skupiny nejsou věkově omezeny.

3. V jakých konkrétních situacích Anabell pomáhá?

V situacích, kdy porucha příjmu potravy – například mentální anorexie nebo bulimie – je silnější než daný jedinec a neumí si s ní poradit sám. Jde o situace, kdy jídlo markantně ovlivňuje život nemocného. Neví, co jíst, kdy jíst, jak jíst. Neví, jak velký má být „správný“ krajíc chleba ke snídani. Bojí se jídla, že po něm nekontrolovaně přibere, že ho budou chutě a množství jídla ovládat, že nad jídlem ztratí kontrolu. Přichází o přátele a přirozené vztahy, protože je jídlo jeho hlavním středobodem světa apod.

Klient může v Anabell využít telefonickou i mailovou konzultaci nebo osobní setkání se sociálním pracovníkem, terapeutem nebo nutričním terapeutem.

Velmi podobné je to v případě, kdy se v rodině objeví obtíže psychického rázu u dítěte a rodina si s takovou situací neví rady. Nemusí jít rovnou o diagnostikovatelné psychické onemocnění, ale jedná se o stavy, kdy si blízký může všimnout obtíží s učením, s komunikací, se zájmy ve volném čase a s vrstevníky, s pozorností ve škole, s nezvladatelnou agresivitou apod.

4. Kam se může zájemce obrátit o pomoc?

Anabell Brno – 724 824 619 (mobil), 542 214 014 (pevná linka)

Anabell Praha – 775 904 778

Anabell Ostrava – 602 236 457

Telefonická krizová pomoc – 774 467 293

5. Jak mohou pomoci čtenáři?

Číslo účtu Centra Anabell

Sberbank CZ, a.s.

42 000 833 47/6800

Veřejná sbírka Anabell

Česká spořitelna, a. s.

4751865329/0800

Můžete pomoci finančně i věcným darem. V případě zájmu pište na posta@anabell.cz, kde vám poskytnou informace.

Pomáhejte i s charitativním projektem Běhám pro Anabell.

5. Co může Anabell díky darům dělat dále rozvinout

Služby organizace jsou téměř všechny pro klienty bezplatné. K tomu, aby to tak mohlo být, získává dotace a dary od fyzických nebo právnických osob. Nejvíce žádané jsou služby Linky Anabell (telefonická krizová pomoc; jedná se o službu psychologa na telefonu, s nímž je možno hovořit o tom, co aktuálně člověk prožívá) nebo rodinné terapie (možnost řešit problémy za účasti celé rodiny prostřednictvím tzv. multidisciplinárního týmu minimálně dvou až tři odborníků, nejčastěji psychologa, rodinného terapeuta a nutričního specialisty).

Ze strany škol je velký zájem o programy primární prevence (přednášky, workshopy a besedy na školách).

Pro klienty je pak velmi užitečný kontakt s někým, kdo má osobní zkušenost s poruchou příjmu potravy, a může tak spolu sdílet zkušenosti a inspiraci, jak o nemoci hovořit s blízkými, jak se přestat stydět za psychické onemocnění, jak vyhledat odbornou pomoc a z čeho například čerpat odvahu bojovat s vlastními strachy z léčby a vyléčení se.

Jde o služby tzv. peer-konzultanta, které jsou provozovány jak v individuálním kontaktu, tak v rámci svépomocných podpůrných skupin. K provozování všech těchto uvedených služeb získané dary pomáhají naplnit rozpočet a poskytovat je prostřednictvím odborných zaměstnanců a v bezpečných a důvěryplných prostorách.

Reklama