Hlavní obsah

Přibývá bulimiček ve středním věku. Hrozí jim sebevražda

Foto: Marcos Mesa Sam Wordley, Shutterstock.com

Foto: Marcos Mesa Sam Wordley, Shutterstock.com

Bulimie je psychické onemocnění, které trápí mnohonásobně více ženy než muže. Důvodem je velký důraz na splnění ideálu krásy, který není reálné naplnit. Stejně jako v případě mentální anorexie jde o poruchu příjmu potravy. Zatímco v prvním případě postižení přijatou potravu vyzvracejí, v druhém skoro vůbec nejedí.

Článek

Bulimií trpí zhruba tři procenta žen, nejčastěji ve věku od dospívání do zhruba 25 let. Nejde přitom říci, že potom potíže zmizí. Poruchy příjmu potravy hrozí také ve středním věku. Stále více dospělých žen se totiž nedokáže vyrovnat se svým tělem a se stárnutím. Navíc je na ně vyvíjený velký tlak, zejména pokud jsou úspěšné. A ty mají sklon k perfekcionismu. A perfekcionismus je jednou z rizikových vlastností pro vznik poruchy příjmu potravy, nejen v dospělém věku.

Příznaky bulimie

Bulimie je psychická porucha. Signálem je, že se nemocní nepřiměřeně zabývají svým tělem, vzhledem a hlavně hmotností. Jsou na sebe přísní a mají tendenci se trestat, pokud udělají nějakou ze svých domnělých chyb. Bulimie je charakterizována záchvatovitým přejídáním a následnou potřebou se potravy zbavit – zvracením, léky na odvodnění, vyvoláváním průjmů. Nemocní se dokonce uvědomují, že mají problém, ale nejsou schopni to změnit. Časté jsou u nich pocity provinění, v důsledku kterých se pak obviňují a ztrácejí sebevědomí.

Nemocnému následně v těle chybí látky, které jsou k životu důležité, protože je vyzvrací. Proto je bulimie zdraví nebezpečná – dochází k problémům s pletí, vypadávání vlasů a následně nejen ke kosmetickým, ale i zdravotním vadám.

Foto: michaelheim, Shutterstock.com

Přejíst se a vyzvracet klidně několikrát denně, tak vypadá bulimieFoto: michaelheim, Shutterstock.com

Inkubační doba

Nemá inkubační dobu, doba trvání nemoci však výrazně ovlivňuje riziko úmrtnosti. I když je u mentální bulimie úmrtnost asi třikrát nižší než u mentální anorexie, kdy umírá až 20 procent nemocných, má i bulimie natolik závažné zdravotní následky, že i ty mohou vést až ke smrti. Pravděpodobnost úmrtí se zvyšuje přímo úměrně s tím, jak dlouho nemoc trvá.

Jak probíhá léčba bulimiků

Nemoc potvrdí zkušený psychiatr. A stejně jako u všech psychických chorob nelze nemoc snadno vyléčit. V krajním případě je nutná hospitalizace a podávání umělé výživy. Běžně se používá psychoterapie, ať již individuální, skupinová nebo rodinná, z psychofarmak pomáhají antidepresiva. Nemocný nad nemocí obvykle sám nezvítězí. Psycholog, psychiatr, terapeut – kdy ke komu jít?

Velkou pomoc pro rodinu, která má o nemocného člověka obavy, mohou být webové stránky Anabell, kde se odborníci zabývají právě poruchami příjmu potravin.

Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Při poruchách příjmu potravy je nemocná duše, pomůže psychoterapieFoto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Nejčastější komplikace: zácpa a záněty

Časté zvracení způsobuje, že kyselý vyzvracený obsah žaludku poškozuje zubní sklovinu a zuby. V trávicí soustavě pak ze stejného důvodu mohou vznikat různé záněty. Skryté záněty mohou skončit rakovinou. 

Nízká hmotnost bulimiček může vést k nepravidelnosti či vymizení menstruačního cyklu a následným problémům s plodností. Projímadla a zvracení vedou k podvýživě a případně až k selhání organismu.

Protože jde o psychické onemocnění, je největší komplikací, co se týče duševního zdraví, sebevražda. K úmrtí může také dojít v důsledku dehydratace. Kvůli ztrátě draslíku a sodíku dochází k elektrolytickým poruchám, které mohou vyvolat srdeční arytmii nebo i selhání srdce.

Prevence je sporná

Přesná příčina nemoci není známá, proto není snadné jí předejít. Základem je samozřejmě příklad a správné hodnoty v rodině a blízkém okolí. Podle některých teorií jsou poruchy příjmu potravy ovlivněné hladinou serotoninu v těle. Na to je třeba myslet v případě výskytu depresí v rodině.

Nejrizikovějším obdobím je dospívání, kdy se výrazně mění tělo. Proto je třeba dbát na to, aby dítě nebylo v tomto období zbytečně vystaveno nepřiměřené kritice na adresu těla a hmotnosti. Na poruchu příjmu potravy se samozřejmě mnohem více musí myslet u dětí, které mají koníčka, ve kterém je úspěch do značné míry ovlivněn postavou, jako jsou gymnastky, tanečnice či modelky.

Druhým nejrizikovějším obdobím je menopauza, kdy se ženám rovněž mění poměrně dramaticky postava.

Mentální bulimie

  • Jiné názvy - bulimia nervosa, bulimie
  • Popis - Mentální bulimie je psychické onemocnění související s poruchou příjmu potravy. Nemocný touží po ideálu krásy, který si představuje jako štíhlost.
  • Příznaky - Člověk s mentální bulimií se přejídá, ale potravu v sobě neudrží, snaží se ji zbavit. A to buď zvracením, přehnaným odvodňováním, vyvoláváním průjmu.
  • Léčba - Nejprve si nemocný musí připustit, že má problém. Nemoc pak diagnostikuje psychiatr a zahájí léčbu, nejčastěji pomocí psychoterapie.
  • Smrtnost - Statistiky uvádějí, že až desetina poruch příjmu potravy může skončit smrtí.
  • Prevence - Důležitý je příklad rodiny, posilování sebevědomí a přiměřeného vztahu k jídlu.

Reklama

Související témata: