Hlavní obsah

Human design: Co to je a v čem vám může pomoct?

Foto: sun ok, Shutterstock.com

Máte pocit, že žijete cizí život, nebo snad nevíte kudy kam? Správný směr a cestu k vlastnímu přirozenému já vám pomůže najít human design. O tom, proč je důležité objevit své talenty, schopnosti, nadání i limity včas, jsme si povídali s Dubravkou Radonjić.

Článek

Koučka human designu a učitelka výrazového spontánního tance Dubravka Radonjić (43) se narodila v Bosně a Hercegovině v druhém největším městě Banja Luka. Protože měla neklidného ducha, který toužil po poznání, využila po válce možnost odcestovat a skončila v Praze, aniž by to vlastně plánovala. Vystudovala filmovou režii na vyšší odborné škole v Písku a později filmovou akademii ve své rodné zemi.

Přestože natočila řadu krátkých filmů, za které získala i prestižní ocenění, uchvátil ji obor z úplně jiného světa. „Human design vás v dobrém takzvaně svleče donaha a výsledkem je důležitý pocit. Pocit rozpoznání a spousta praktických rad, jak zůstat věrný své přirozenosti. Je to taková exaktní lobotomie celého lidského systému,“ představuje Dubravka Radonjić s nadšením obor, kterému se již 15 let intenzivně věnuje.

Váš život rozhodně není stereotypní. Prozraďte mi, jak se z režisérky oceňovaných krátkometrážních filmů a tanečnice stane profesionální analytička human designu?

Human design jsem objevila před patnácti lety na internetu. Hlas a celkový projev zakladatele Ra Uru Hu mě naprosto uchvátil. Působil důvěryhodně a nesmírně inteligentně. Tak jsem začala pátrat po informacích a nakonec jsem se rozhodla human design studovat. Po sedmiletém studiu jsem měla v kariéře jasno a profesionálním rozborům se od té chvíle věnuju naplno. Tanec má ovšem v mém životě stejně důležité místo.

Asi by mě nenapadlo, že existuje speciální škola human designu… 

To nebudete jediná. Učila jsem se na oficiální mezinárodní škole IHDS (The International Human Design School, pozn. red.), která sídlí v městě Carlsbad v Kalifornii. Přednášky však probíhaly formou on-line výuky.

Foto: archiv Dubravky Radonjić

Dubravka Radonjić se HD aktivně věnuje již 15 let. Na stránkách Humandesign.one nabízí výklady a koučování pro děti i dospělé

Mohla byste ve stručnosti popsat, co human design (HD) dělá a dokáže? 

Mapuje způsob, jakým je naprogramováno individuální lidské vědomí. Vědomí našeho fyzického těla a osobnosti. Kromě toho, co je pro nás přirozené, mapuje HD i naše osobní podmínění.

Co si mám představit pod pojmem podmínění? 

Jedná se o energie, které jedinec přebírá od okolí. Jeho mysl se s nimi snadno identifikuje, ale právě kvůli nim se pak odklání od rozvojů svého individuálního potenciálu. Podmínění je nevyhnutelné pro každého člověka a vzniká už od narození. V HD jde o to, aby člověk poznal sám sebe. V podobě mapy zobrazí jedinci vědomé a nevědomé vzorce chování, vnitřního vedení a uspořádání. Získá tak jedinečnou znalost sebe samého.

K vygenerování takové mapy potřebujete přesné datum, místo i čas narození. Na základě stejných informací funguje i astrologie. V čem se od ní HD liší?

Astrologie je jedna ze součástí HD systému. Rozebírá sice naši osobnost a to, čeho jsme si vědomi, ale už neumí popsat naše fyzické tělo a podmínění. HD má dva výpočty. První vychází z momentu narození a týká se naší osobnosti, druhý z období tří měsíců před narozením, kdy byla dokončena forma mozku.

HD je syntéza pokročilých novodobých věd, jako je genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy, a starodávných věd, jako jsou západní a východní astrologie, hinduistický systém čaker, kabala a I-ťing neboli Kniha proměn, které lidstvo zásadně ovlivnily.

Foto: Humandesign.one

Zakladatelem HD je Robert Allen Krakower (✝62), známý též jako Ra Uru Hu. HD odhalí, jak přemýšlíte, jaké máte energetické nastavení, kde se cyklíte i trápíte. Prozradí, co přebíráte od okolí, z čeho se stresujete a ukáže vám vaše dary i talenty

To jistě zaujme i lidi, kteří o HD neměli dosud ani ponětí. Setkala jste se někdy s názorem, že je to podvod? 

Nikdo, kdo se potkal s HD osobně a dostal profesionální výklad, takový názor nemá. Prostě ho nejde mít, jelikož se přitom potká sám se sebou. Ale jsou samozřejmě lidé, kteří jsou skeptičtí, s HD nemají žádnou zkušenost a nazývají to všelijak – třeba i šarlatánstvím.

Říkáte, že se potkáme sami se sebou. Co konkrétního se o sobě dozvíme? 

Zjistíte, na co se zaměřit, abyste své tělo i psychiku udrželi v kondici. Například jaký typ výživy a prostředí jsou pro vás prospěšné. Uvědomíte si vlastní potenciály a limity. HD vám ukáže i problémy, které vznikají, když svou přirozenost nenásledujete.

Systém HD pracuje s čtyřmi typy člověka. Představila byste nám je? 

Zhruba 70 % populace jsou generátoři. Jsou to energeticky silní jedinci a měli by se identifikovat s činností, kterou dělají, ne s tím, co si myslí. Přibližně 8 % populace představují manifestoři. Ti uvádějí věci v pohyb, mají vliv na ostatní lidi i okolní svět. Projektorů je v naší populaci 21 %. Rozpoznávají sami sebe tím, že poznávají druhé, a navíc nasměrovávají energii generátorů. Poslední 1 % populace jsou vzácní reflektoři. Jsou zcela otevření a nemají stálou energii.

Foto: Humandesign.one

HD se dá aplikovat také na skupiny, ať už se jedná o rodinu, nebo partnerský vztah. Ukáže vám, jak na sebe působíte, jak se doplňujete i to, co vám chybí

Kdo patří mezi vaše nejčastější klienty? 

Generace, která se hledá, takže muži i ženy ve věku od 20 do 50 let. Je ale skvělé, že HD nemá cílovou skupinu. Je pro každého, každý má přece tělo a osobnost. Ovšem zároveň není pro každého.

Jak to myslíte? 

HD neříká vždy to, co byste chtěli slyšet. Nedělá předpovědi, nedává naděje. Říká vše bez omáčky tak, jak to je. Kdo jste a kdo nejste. Měla jsem i klienty, kterým bylo kolem sedmdesátky, a těm bylo například líto, že se o svém nastavení nedozvěděli dříve.

Otočil se některému z vašich klientů po výkladu život o 180 stupňů?

Život se nikomu neotočil, ale rozhodně se každému otočilo o 180 stupňů vnímání sebe sama. A je pravda, že někteří klienti mohli přestat docházet na psychoterapii. Z věcí, které u psychologa zdlouhavě řešili, se vyklubalo podmínění a oni tak chtěli napravit a pochopit něco, co nejsou. A dokud nevíte, co potřebujete znát, mysl vám nikdy nedá pokoj. HD uzdravuje lidi z hluboké sebenenávisti, která se tvoří tím, že se obviňují za to, co jsou, a žijí to, co nevychází z jejich vlastní podstaty.

Foto: Humandesign.one

HD pomáhá člověku porozumět fungování svého fyzického těla, osobnosti, vlastním pocitům a myšlenkám

Když už jsme u psychiky, negativní dopad na ni má u mnoha lidí i současná pandemická situace. Může HD od svíravých pocitů ulevit? 

Ocitli jsme se v době, která je označená frekvencí nejistoty. Máme se učit rozvíjet inteligenci, která umí žít v nejistotě. To znamená, že nemůžete na nikoho spoléhat ani důvěřovat někomu jinému než sobě. Ne proto, že by ten druhý byl zlý, ale proto, že to má zkrátka jinak, spíš ani neví, kdo je, a jedná podle homogenního nastavení, přemýšlí a jedná jako většina. My jsme zvyklí na samozřejmou podporu od systému, že všechno šlape, a když něco nefunguje, hledáme viníka někde venku. Co bude, když to celé ještě zřetelně popadá, na koho pak budeme ukazovat prstem a pomůže nám to? Budeme se muset vypořádat každý sám za sebe se svojí vnitřní nejistotou.

Díky analýze HD poznáte své individuální vědomí a budete ho moci oceňovat i rozvíjet. Vytáhne vás ze zajatého kolektivního způsobu přemýšlení, aby se mohla projevit vaše unikátní vnitřní síla. Tím, že poznáte své dary a talenty, se vám skutečně začne lépe dýchat, zvlášť v této přelomové době. Ostatně všechny zpětné reakce od mých klientů mají jedno společné. Říkají mi: Mně se tak ulevilo!

Od doby, kdy jste se poprvé seznámila s HD, uběhlo už pěkných pár let. Jak jste za tu dobu změnila? 

Byla jsem si velmi nevědoma toho, co žiju, kdo jsem a jak funguju. Teď už vím, že jsem žila své podmínění, nikoliv svůj potenciál. Tělu trvá sedm let, aby vyměnilo všechny buňky v systému, a za tu dobu je potřeba experimentovat se svým designem (nastavením) a upevňovat se v tom, co je pro mě správné. Jednat (rozhodovat se) podle své autority a strategie. Každopádně dnes se mi žije mnohem lépe. Jsem v hlubším a intimnějším spojení se svou podstatou a s životem jako takovým. A hlavně, neberu se tak vážně, což je velká úleva.

Děláte výklady i dětem?  

Určitě a rodičům je doporučuju. Rodiče, kteří znají design svých dětí, dělají ratolestem neuvěřitelnou službu. Už na samém začátku jim umožňují, aby byly samy sebou, a tím je osvobozují od velké zátěže. A to je nakonec opravdu klíčové.

Foto: archiv Dubravky Radonjić

Podrobné výklady od Dubravky Radonjić probíhají on-line a dělí se na dvě části. Každá trvá 90 až 120 minut a je mezi nimi týdenní rozestup, aby měl klient možnost vstřebat informace, které dostane. Kompletní výklad dostane klient také ve formě audionahrávky

Mohla byste uvést nějaký příklad? 

Tak třeba kdybychom všichni měli možnost se od začátku stravovat podle nastavení vlastního designu, byli bychom více odolnější, potažmo zdravější, a naše kognitivní funkce mozku by byly více vyvinutější, stejně jako celá naše inteligence.

Chápu správně, že HD výklad je na celý život, nebo by se měl opakovat pravidelně? 

Ano, je to na celý život. U mě jsou zapotřebí dvě sezení, pak už není potřeba docházet. Sebepoznání, které se člověku díky HD dostane, se však může neustále prohlubovat. Pokud si něčím není jistý, může samozřejmě přijít znovu a podíváme se na konkrétní problém přes HD.

Ještě by mě zajímalo, jaké jsou vaše plány do budoucna.

Tak to vám nepovím, nemám totiž žádné dlouhodobé plány. Reaguju na podněty, které vznikají, reaguju na život a stále se rozvíjím v oblasti HD i v mojí největší vášni – v tanci.

Poslední otázka: nechybí vám režírování? A jaký byl váš nejúspěšnější film?

Ne, nijak zvlášť. Točím krátká taneční videa a také pracuju dost s hudbou a obrazem obecně. Můj nejvýznamnější film byl Souvenir from Berlin, který získal v roce 2005 cenu Berlinale Talent Campus. Jedná se o jedenáctiminutový snímek inspirovaný příběhem Jiřího Kodeta. Když byl v cizině, objednal si v restauraci jídlo podle nejdražší ceny, jelikož nemluvil řečí té země, ve které byl.

Na Souvenir from Berlin se můžete podívat:

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek