Hlavní obsah

Nepřišla vám výplata? Braňte se, vyhrajete!

Foto: Vlad Linev, Shutterstock.com

Co dělat, když vám zaměstnavatel neposlal výplatu? Máte hned několik možností, jak reagovat. Poradíme vám, co a kdy udělat, abyste své peníze dostali. Na co přitom musíte dávat pozor?

Článek

Že máte nárok na to, abyste dostali za práci zaplaceno, je jasné. Výše odměny je stanovena v pracovní smlouvě, a pokud vám zaměstnavatel nezaplatí, porušuje nejen ji, ale i zákoník práce.

Kdy nevyplacenou mzdu vymáhat

Chodí vám výplata od zaměstnavatele na účet vždy kolem desátého v měsíci a ono je patnáctého a stále nic? Nejprve nahlédněte do pracovní smlouvy a ověřte si, jaký výplatní termín, tedy den výplaty, je tam uveden. Teprve po jeho uplynutí můžete začít své peníze vyžadovat. Je dobré vědět, že dlužnou mzdu lze vymáhat až tři roky zpětně.

Důvod k výpovědi? Ano! Ale jak na to?

Nevyplacení mzdy za práci je důvod, pro který můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, a to bez jakékoli výpovědní doby. Výpověď jednoduše doručíte a tím okamžikem končíte. Jen dávejte pozor na termín, kdy to udělat. „Při okamžitém zrušení, lidově okamžité výpovědi, je třeba hlídat zákonnou lhůtu, v níž máte právo to udělat. Výplatu například za červenec vám musí vyplatit nejpozději do konce srpna a pak běží ještě 15denní lhůta, kdy vám peníze může zaměstnavatel stále ještě poslat. Ale když ne, tak další den, tedy 16. září, už můžete pracovní poměr okamžitě ukončit,“ vysvětluje advokátka Karolína Nová.

Hlídejte si termíny a o peníze se hlaste

S výpovědí tedy musíte počkat přes měsíc, ale po celou tuto dobu můžete požadovat po zaměstnavateli nápravu, a to písemnou výzvou. Uveďte v ní, že pokud nezaplatí do výše popsané lhůty, v modelovém případě do 15. září, nejenže podáte výpověď, ale také se obrátíte na soud.

Nemusíte se bát, že byste podáním okamžité výpovědi ztratili nárok na vyplacení dlužné mzdy a náhradu mzdy, která by vám náležela za výpovědní dobu. Ta je ze zákona nejméně dva měsíce, ale může být i delší: jestli máte v pracovní smlouvě uvedenou delší výpovědní dobu, musí se zaměstnavatel řídit touto dohodou.

Ale pozor: Okamžitou výpověď můžete dát jen do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nevyplacené mzdě či její části dozvěděli, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Co to znamená? U chybějící výplaty se to asi nestane, ale kdyby vám zaměstnavatel neposlal třeba prémie nebo jinou část mzdy, můžete na to přijít později – a od té chvíle můžete dát výpověď do dvou měsíců. Nesmí to ale být déle než rok poté, co vám peníze měly být vyplaceny. Kdyby to tedy byla část červencové výplaty, museli byste to zjistit a reagovat výpovědí nejpozději do 15. září příštího roku.

Foto: Idutko, Shutterstock.com

Kvůli nevyplacené mzdě můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, ale i tady platí pravidla a termíny

Jak napsat výpověď: Co nesmí chybět?

Okamžité zrušení pracovního poměru musíte doručit zaměstnavateli, nejlépe písemně, s datem a podpisem. Pokud mu ho donesete osobně, požádejte o písemné potvrzení doručení, bude se vám to hodit v případném soudním sporu.

Je přitom nutné uvést nevyplacení mzdy jako důvod okamžitého ukončení pracovního poměru a napište i období, za jaké vám mzda nebyla vyplacena. Doporučuji, abyste současně s okamžitým zrušením pracovního poměru doručili zaměstnavateli i předžalobní výzvu. Pak již nic nebrání obrátit se na soud,“ radí advokátka Petra Karbanová.

Jak má vypadat předžalobní výzva

Jde o výzvu, ve které uvedete výši dluhu a období, za jaké vám nebyla mzda vyplacena. Přiložte k ní pracovní smlouvu s uvedením výše mzdy a výplatního termínu. Ve výzvě nezapomeňte zaměstnavatele upozornit, že pokud dluh nevyrovná, zahájíte soudní řízení, což mu přinese soudní výlohy, které bude muset uhradit. Termín na vyplacení dlužné mzdy se v předžalobní výzvě obvykle určuje mezi 7 až 14 dny. Uveďte i číslo účtu, kam peníze poslat.

Zaměstnavateli byste měli předžalobní výzvu doručit osobně, poslat doporučeně nebo do datové schránky a vždy tak, abyste o tom měli doklad. Jestliže si netroufáte sepsat předžalobní výzvu sami, obraťte se na advokáta.

Foto: fizkes, Shutterstock.com

Nevíte si rady s předžalobní výzvou nebo potřebujete poradit s něčím jiným? Obraťte se na advokáta, jsou situace, kdy se to opravdu vyplatí. Jazyk práva není jednoduchý a byla by škoda propást nějaký důležitý termín

Kdy se obrátit na soud

Na soud se můžete obrátit nejdřív sedm dní po doručení předžalobní výzvy a samozřejmě až po uplynutí lhůty, kterou jste v ní zaměstnavateli dali.

„Soudní spory o výplatu dlužné částky jsou zpravidla ukončeny jednoznačně ve prospěch zaměstnance, proto se vyplatí na svých právech trvat. Jen se musíte na soud obrátit před uplynutím promlčecí lhůty, která činí tři roky ode dne následujícího po splatnosti dlužné mzdy,“ dodává Karolína Nová. Připomeňme náš modelový příklad, tedy situaci, kdy nedostanete výplatu za červenec: dnem splatnosti je pro ni 15. září a počínaje 16. zářím běží tříletá lhůta, kdy se můžete obrátit na soud.

Pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdy proto, že krachuje a bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, obraťte se na úřad práce. Můžete se přihlásit do insolvence se svou pohledávkou a můžete získat peníze až za tři měsíce.

Nedostali jste prémie. Jak se bránit?

Přišla vám jen „holá“ mzda a chybějí prémie, které vám slíbili? Tady je to složitější. Záleží na tom, zda a jak je máte zakotvené v pracovní smlouvě. Jestli je odměna jasně vázána na počet vyrobených kusů nebo odpracovaných směn a vy jste to prokazatelně splnili, vymáhat ji můžete. Je-li formulace obecnější a závisí na „dobré práci“, pak to je v kompetenci zaměstnavatele.

S nenárokovými složkami mzdy, jako je osobní ohodnocení, prémie a podobně, bývala potíž. „Soudy ale v poslední době hojně uvádějí, že i nenároková složka mzdy může být vymáhána úspěšně a může se z ní stát nároková složka. Zaměstnavatel musí prokázat, proč se rozhodl jinak pravidelnou složku osobního ohodnocení nevyplatit,“ doplňuje Karolína Nová.

Vymáhat můžete i náklady na pracovní či služební cestu. Kvůli nevyplaceným prémiím nebo nákladům na služební cestu ovšem nelze okamžitě zrušit pracovní poměr, výjimkou je náhrada mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti (tedy po dobu, kdy vám peníze posílá zaměstnavatel, poté ji dostáváte od OSSZ) – i kvůli tomu můžete okamžitě odejít.

ynezorPumanzeSaNyknalC

Reklama

Sdílejte článek