Hlavní obsah

Rozvádíme se, co teď? Jak je to během dlouhého procesu s dětmi, výživným či majetkem

Foto: Bacho, Shutterstock.com

Foto: Bacho, Shutterstock.com

Rozvodové řízení může trvat měsíce i roky. Zvlášť pokud nejsou partneři schopni se dohodnout o dětech nebo majetku. Jak se chovat v době, kdy soud ještě nerozhodl?

Článek

Pokud nejsou rozvádějící se manželé schopni nebo ochotni se domluvit na péči o dítě a o majetku, může soudní řízení trvat měsíce, ale klidně i roky. Jak v tuto dobu platit výživné, jak pečovat o děti nebo co se společným majetkem?

Jak dosáhnout dohody

V době, kdy ještě probíhá soudní řízení o rozvodu, je zásadní se domluvit. „Měli byste si nastavit nějaké rozumné provizorium, v rámci kterého bude vaše rodina schopna fungovat i bez soudu. Pokud to uděláte a bude to fungovat, počítejte s tím, že soud z toho bude při rozhodování velmi pravděpodobně vycházet. Nepřistupujte tedy na nouzové řešení, které vám nevyhovuje, s tím, že to je jen na pár měsíců,“ varuje advokátka Gabriela Donati z firmy Donati Legal.

Jaké platit alimenty

I v této době mají nezletilé děti právo na výživné. Jeho výši si můžete vypočíst z doporučujících tabulek Ministerstva spravedlnosti. „Pokud neznáte příjmy druhého rodiče, bude výpočet orientační. K tomu můžete i částečně vycházet z faktické spotřeby dětí. Soud si pak příjmy rodičů vyžádá, ale pakliže si s druhým rodičem odsouhlasíte konkrétní částky, bude z nich soud velmi pravděpodobně vycházet. Nejste-li si jisti, jak postupovat, poraďte se s advokátem či sociální pracovnicí,“ radí Gabriela Donati.

„Když posíláte výživné na účet, je vždy vhodné platbu označit jako výživné na jméno dítěte. V případě, že byste výživné neplatili, bude poté rozhodnuto o dlužném výživném - od ukončení společné domácnosti. Mohlo by jít, s ohledem na délku řízení, o velkou částku,“ doplňuje advokátka Karolína Nová.

Jak nastavit péči o děti

Jestliže se dokážete domluvit na péči o děti, bude to nejlepší. Oba rodiče by měli mít vždy možnost stýkat se s dítětem v rozumné míře. „Pokud by tomu jeden z rodičů bránil, může se ten druhý domáhat u soudu vydání předběžného opatření, kterým soud prozatímně vztahy upraví. To pozbude platnosti, jakmile soud rozhodne konečně,“ vysvětluje Karolína Nová.

V případě, že se dohodnete, můžete sepsat dočasnou smlouvu. „Z té bude téměř jistě vycházet i soud, takže dobře zvažte, co podepisujete. A zamyslete se, jaké to může mít důsledky do budoucna,“ konstatuje Gabriela Donati.

Foto: Freeograph, Shutterstock.com

Pokud se nedohodnete na péči o dítě a vypořádání majetku, může se rozvod vléct rokyFoto: Freeograph, Shutterstock.com

Jak si vypořádat majetek

Co se týče majetku, zůstává během soudního řízení ve společném jmění manželů a poté, co soud manželství rozvede, současně ho i rozdělí mezi oba účastníky rozvodu. Rozhodně se vyplatí mít v době probíhajícího soudního řízení o majetku přehled. „Zejména o tom, který má v držení druhý manžel – cenné listy, akcie, bankovní účty, spoření, auta a jiné věci větší hodnoty. V katastru hlídejte rodinné nemovitosti. Zejména ty, které nejsou na katastru zavedeny ve společném jmění, ale fakticky byly nabyty za trvání manželství ze společných financí. Kdyby došlo k jejich převodu, bylo by možné v ochranné lhůtě dvaceti dní, než se převod uskuteční, právně adekvátně reagovat,“ upozorňuje Karolína Nová.

Hodí se sepsat a najít doklad o všem, co jeden z manželů investoval do společného z vlastních prostředků, například věcí darovaných nebo nabytých před manželstvím. Při vypořádání má nárok na jejich vrácení. Nezapomínejte, že než zanikne společné jmění, máte stále společný nejen majetek, ale i dluhy a bez souhlasu druhého manžela lze se vším nakládat velmi omezeně. I zde je lepší se poradit s advokátem.

Jak platit domácnost

Měli jste dům ve společném jmění manželů a jeden domácnost opustil a druhý, třeba s dětmi, v něm zůstal? „I ten, kdo odešel, má právo dům užívat do doby, než společné jmění zanikne, a mimo případy násilí na dětech či manželce mu v tom nelze zabránit. A také, i když společnou domácnost opustí, stále má povinnost přispívat na péči o ni. Je vhodné, aby mimo výživné na děti hradil nějaké finance k rukám druhého - jako příspěvek na domácnost a možná i výživné na manželku, která má i po dobu rozvodového řízení nárok na stejnou životní úroveň. Pokud peníze neposílá, určí soud dlužnou částku, kterou musí uhradit.

Reklama